Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2017-2019

Περιγραφή  δράσεων:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που θα αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στη Δια Βίου Μάθηση και  θα ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητές τους . Αυτό θα επιτευχθεί μέσω υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOC), τα οποία θα παρέχονται από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IEK) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (KΔΒΜ).

Οι δραστηριότητες που οδηγούν στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου θα οδηγούν  σε 2 κύρια αποτελέσματα: (α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός MOOC  για εκπαιδευτές ενηλίκων και β) τον σχεδιασμό και την εφαρμογή  ενός  MOOC σχετικά με τις βασικές δεξιότητες.

Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος είναι (α) ότι τουλάχιστον 50 εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση MOOC και πάνω από το 60% θα πιστοποιηθεί ως «Εκπαιδευτές Ενηλίκων» και (β) τουλάχιστον 150 ενήλικες  χαμηλών προσόντων θα παρακολουθήσουν το MOOC  για  τις βασικές δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών φάσεων, η συμμετοχή των MOOC θα είναι αυστηρή για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους. Μέχρι το τέλος του έργου, τα MOOC θα είναι τόσο μαζικά όσο και ανοιχτά, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης, ακολουθώντας τη διεθνή τάση προσαρμογής των MOOC, θέτοντας τα θεμέλια για την πολιτική για τη μάθηση ενηλίκων και παρέχοντας κεντρικό συντονισμό με συγκεκριμένους επίσημους διαύλους συνεργασίας που ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των ενηλίκων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την ΕΕ.

Δεδομένου ότι κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τα δικά της συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσον αφορά την Ελλάδα, θα υποστηριχθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη των ακόλουθων στόχων σε εθνικό επίπεδο:

  • να αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός συμμετοχής ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα,
  • Προώθηση προγραμμάτων υψηλής εκπαίδευσης για ενηλίκους με την προσφορά πιστοποιημένων MOOC για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν να πιστοποιηθούν ως «Εκπαιδευτές Ενηλίκων»
  • προσφορά πιστοποιημένων MOOC για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων


Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

https://ediaviou.minedu.gov.gr/

dia viou

 
 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το χρονικό διάστημα από τις 21/9/2020 έως 4/10/2020 η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Για το χρονικό διάστημα από τις 14.09.2020 έως και τις 30.09.2020 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση του κοινού, των δικηγόρων, των επισκεπτών καθώς και των υπαλλήλων, από την πτέρυγα Δ’ του Ισογείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Θα επιτρέπεται η είσοδος υπαλλήλων ταχυμεταφορών (couriers), καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,. για να παραδώσουν δικαιολογητικά υποψηφίων με αθλητικές διακρίσεις ή με σοβαρές παθήσεις, προκειμένου, να κριθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση..
Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top