Σχέδιο Δράσης

    -   Διοργάνωση 13 σεμιναρίων  ενημέρωσης στις 13 περιφέρειες της χώρας

    -   Διάχυση  ψηφιακού και έντυπου ενημερωτικού υλικού

    -   Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

    -   Εκτύπωση ενημερωτικών  φυλλαδίων

Bασικοί στόχοι:

    -   Πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση υψηλής ποιότητας

    -   Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

    -   Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων

    -   Επανεκπαίδευση Ανέργων

    -   Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας  στους ενηλίκους και σο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.

    -   Προαγωγή μιας ισορροπημένης κατανομής των πόρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Oι στόχοι της Ατζέντας συμπίπτουν με τις βασικές κατευθύνσεις της Διά Βίου Μάθησης, έτσι όπως προδιαγράφονται στον Ν. 3879/2010 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top