Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση ενηλίκων 2012-1014 - σύνοψη

Σχέδιο Δράσης

    -   Διοργάνωση 13 σεμιναρίων  ενημέρωσης στις 13 περιφέρειες της χώρας

    -   Διάχυση  ψηφιακού και έντυπου ενημερωτικού υλικού

    -   Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

    -   Εκτύπωση ενημερωτικών  φυλλαδίων

Bασικοί στόχοι:

    -   Πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση υψηλής ποιότητας

    -   Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

    -   Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων

    -   Επανεκπαίδευση Ανέργων

    -   Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας  στους ενηλίκους και σο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.

    -   Προαγωγή μιας ισορροπημένης κατανομής των πόρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Oι στόχοι της Ατζέντας συμπίπτουν με τις βασικές κατευθύνσεις της Διά Βίου Μάθησης, έτσι όπως προδιαγράφονται στον Ν. 3879/2010 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top