Το θέμα (τεχνική εκπαίδευση)

LOGO epal400 

Α. Δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικών Αποφάσεων σχετικών με το Πρόγραμμα «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. »για το σχολικό έτος 2020-21

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις :

α) Η υπ’ αριθ. Φ25γ/160706/Δ4/2020 υ.α. (ΦΕΚ 5239/τ.Β’/26.11.2020) με θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό  έτος 2020-2021 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»».  Με την παρούσα υ.α. καθορίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας εντός των τάξεων των ΕΠΑ.Λ. στα ανωτέρω μαθήματα και τις τάξεις των ΕΠΑ.Λ που εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

β) Η υπ’ αριθ. Φ25γ/157424/Δ4/2020 υ.α. (ΦΕΚ 5097/τ.Β’/18.11.2020) με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Με την παρούσα υ.α. καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι προσλαμβάνονται στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα καλύψουν τις ανάγκες ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των μαθητών.

γ) Η υπ’ αριθ. Φ25γ/158055/Δ4/2020 υ.α. (ΦΕΚ 5100/τ.Β’/19.11.2020) με θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-21 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Με την παρούσα υ.α. καθορίζονται οι σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκούν τα καθήκοντά τους  τα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων (περιλαμβάνεται και ο αριθμός των μελών ΠΕ23) και τα οποία υλοποιούν την παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»,  για το σχολικό έτος 2020-21.

δ)  Η υπ’ αριθ. Φ25α/157408/Δ4/2020 υ.α. (ΦΕΚ 5097/τ.Β’/18.11.2020) με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021»». Η δράση απευθύνεται, όπως και κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και στοχεύει στη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Β. Πρόγραμμα Εξ΄αποστάσως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης στο  πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

     Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», θα πραγματοποιηθεί  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Πρόγραμμα Εξ΄ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης  το οποίο απευθύνεται σε:

 α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και  ΠΕ03 (Μαθηματικών) και

 β) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ., για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/τριών.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα πραγματοποιείται έως 30.11.2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας τους Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

rsz ΜΝΑΕ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή από τις 14-6-2021 έως και τις 28-6-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), προβλέπεται η απαγόρευση της εισόδου του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας. Για επείγουσες υποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού μετά τις 11:00π.μ. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top