Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2011/C372/01

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη χαρακτηρίζει την διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση:

      - της τρέχουσας οικονομικής κρίσης

      - της γήρανσης του πληθυσμού

και ιδιαίτερα κρίσιμες για την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορεί να είναι καθοριστική καθώς παρέχει τη δυνατότητα:

-          στους εργαζομένους να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές

-          στους άνεργους να αναβαθμίσουν ή να αναπροσανατολίσουν τις δεξιότητες τους

και  μπορεί να συμβάλει καθοριστικά :

-          στην κοινωνική ένταξη

-          στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά

-          στην προσωπική ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων ανταποκρινόμενο στα σημεία αναφοράς που έχουν τεθεί από το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, όπως η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής ενηλίκων στη διά βίου μάθηση σε ποσοστό 15%, καθώς και η αναβάθμιση των προσόντων (βασικών δεξιοτήτων) των ατόμων με χαμηλά προσόντα , ανανεώνεται θέτοντας  5 τομείς προτεραιότητας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  καλεί τα κράτη μέλη, για την περίοδο 2012-2014 να προβούν στη διάδοσή του, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διετούς διάρκειας που χρηματοδοτεί.

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες των κρατών μελών για την εφαρμογή του ανανεωμένου θεματολογίου είναι:

-          Να εστιάσουν στους τομείς προτεραιότητας του ανανεωμένου θεματολογίου –ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες και την εθνική νομοθεσία

-          Να βελτιώσουν τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων και των κοινονικοοικονομικών πολιτικών

-          Να αναπτύξουν αποδοτικές  συνεργασίες μεταξύ Υπουργείων, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ κλπ

-          Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της διά βίου μάθησης, τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ε.Ε.

-          Να χρησιμοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, μέσω του προγράμματος ΔΒΜ (Gtundtvig, Lonardo da Vinci, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία κ.ά)

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, που υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2011, είναι καλείται να συντελέσει ουσιαστικά στον παραπάνω συμπεφωνημένο στόχο και να προωθήσει ένα συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα το οποίο θα καταστήσει την εκπαίδευση ενηλίκων έναν πιο ισχυρό κρίκο στην αλυσίδας της Διά Βίου Μάθησης.

Τι είναι η Eυρωπαϊκή Ατζέντα

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι  πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Η ενεργοποίηση και η συνεργασία δίνουν τη δυνατότητα για «ένα βήμα προς τα εμπρός» σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλά προσόντα, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα.

Την εφαρμογή του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top