ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4, εδ. β΄ του Ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α’), «Περί των ξένων σχολείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α’) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Τις με αριθμούς Ζ2/407/8-10-87, Ζ2/48/16-2-88 και 52422/Ν1/30-3-2018 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Τις διατάξεις του νόμου 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α’), «Περί των ξένων σχολείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3794/04-09-2009 (ΦΕΚ 156 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Τη με αρ. πρωτ. 52422/Ν1/30-03-2018 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top