ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4, εδ. β΄ του Ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α’), «Περί των ξένων σχολείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α’) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Τις με αριθμούς Ζ2/407/8-10-87, Ζ2/48/16-2-88 και 52422/Ν1/30-3-2018 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Τις διατάξεις του νόμου 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α’), «Περί των ξένων σχολείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3794/04-09-2009 (ΦΕΚ 156 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Τη με αρ. πρωτ. 52422/Ν1/30-03-2018 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2023, δηλαδή από 1-6-2023 έως και τις 29-6-2023, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00. Ειδικά για τις 23 και 24-6-2023 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και επισκεπτών. Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ μετά τις 11:00π.μ.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top