Διοικητικές Διαδικασίες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όπως είναι δημοσιευμένες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών

Τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αίτηση του κατόχου της

Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων

Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικό πρόσωπο χωρίς έλεγχο κτηριακών προϋποθέσεων

Τμημα Β Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Χορήγηση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Ορισμός Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Διορισμός – Απόλυση Ιδιωτικών Εκπ/κων με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Διορισμός – Απόλυση Διοικητικού Προσωπικού με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία

Τμήμα Γ Ξένων Σχολείων

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου ξένου σχολείου της ημεδαπής

Έκδοση συνηγορίας για εκπαιδευτική χρήση ακινήτου (ιδιωτικό/ξένο σχολείο)

Δήλωση περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικού/ξένου σχολείου

Παρέκκλιση για μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών ξένου/ιδιωτικού σχολείου

Πρόσληψη Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού ως Ειδικού Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς

Εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο σχολείο της ημεδαπής

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής

Απόφαση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά/ ξένα σχολεία

Ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων

Χορήγηση δεκαπεντάμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

Μετατροπή άδειας Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από μειωμένου ωραρίου σε άδεια ανατροφής

Έγκριση παρεκκλίσεων ωρολογίου προγράμματος σε ξένα σχολεία

Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου σε ιδιωτικό/ξένο σχολείο

Χορήγηση άδειας ανατροφής σε αναπληρωτές ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Ιδιωτικών/Ξένων Σχολείων

Χορήγηση δεκάμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

Χορήγηση άδειας ανατροφής σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Ιδιωτικών/Ξένων Σχολείων για λόγους υιοθεσίας ή αναδοχής

Τμήμα Δ Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’οίκον Διδασκαλίας

Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε κατ’ οίκον διδασκαλία

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το διάστημα από τις 30-05-2024 έως και τις 28-06-2024, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο ΥΠΑΙΘΑ απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00μ.μ..

Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ μετά τις 11:00 π.μ.

Ειδικά για τις 22-6-2024 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών για όλο το 24ωρο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top