ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 2022 2

28-12-23  «Δημοσιοποίηση Έκθεσης Περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα έτους 2022»

Το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων δημοσιοποιεί την «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2022.

Στο Εισαγωγικό μέρος (Ι) παρουσιάζεται το ιστορικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην ανέγερση και λειτουργία λατρευτικών χώρων. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο Δίκτυο καταγραφής περιστατικών, προσδιορίζονται τα είδη χώρων θρησκευτικής σημασίας που ελήφθησαν υπόψη και παρατίθεται κατάλογος με τους συνεργαζόμενους θρησκευτικούς και κρατικούς φορείς.

Στο δεύτερο μέρος (ΙΙ) παρατίθενται τα πάσης φύσεως περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας, ανά θρησκευτική κοινότητα, συνοδευόμενα από ιστορικά, νομικά και στατιστικά στοιχεία κατά περίπτωση.

Συνολικά, για το έτος 2022 καταγράφηκαν 577 περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμόμενα ανά θρήσκευμα ως ακολούθως:

  • Χριστιανισμός: 567 περιστατικά πάσης φύσεως (βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες, ιεροσυλίες, συλήσεις τάφων, εμπρησμοί και λοιπές βεβηλώσεις).

Ειδικότερα:

  • Ορθόδοξη Εκκλησία: 564 περιστατικά ήτοι το 97,7% επί του συνόλου,
  • Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ.): 1 περιστατικό ήτοι το 0,17% επί του συνόλου,
  • Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά: 2 περιστατικά ήτοι το 0,35% επί του συνόλου,
  • Ιουδαϊσμός: 1 περιστατικό αντισημιτικού χαρακτήρα, ήτοι το 0,17% επί του συνόλου.
  • Μουσουλμανισμός: 8 περιστατικά, ήτοι το 1,39% επί του συνόλου.

Αναφέρθηκε, επίσης, 1 περιστατικό εις βάρος του Στρατιωτικού Ινδικού Κοιμητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο τρίτο μέρος (ΙΙΙ) ακολουθεί γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των δεδομένων υπό μορφή χαρτών και γραφημάτων, με αποτύπωση:

α) της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών στην Επικράτεια ανά Θρήσκευμα,

β) της γεωγραφικής κατανομής του συνόλου των καταγεγραμμένων περιστατικών ανά Περιφέρεια,

γ) της χρονολογικής κατανομής των περιστατικών ανά μήνα,

δ) των εξιχνιασθέντων και μη εξιχνιασθέντων περιστατικών.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κ. Πιερρακάκης σημειώνει στο κείμενο με το οποίο προλογίζει την Έκθεση: «Η θρησκευτική ελευθερία όλων είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής θρησκευμάτων της Ελλάδας και δεν νοείται χωρίς ελευθερία άσκησης της λατρείας αλλά και χωρίς σεβασμό για τους χώρους λατρείας. Η Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσφέρει ασφαλή, αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας. Συγχρόνως περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Η Έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δημόσιο κτήμα και μια πηγή αναφοράς εντός και εκτός Ελλάδας».

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. Γ. Καλαντζής αναφέρει: «Αποδεδειγμένα λοιπόν η Ελλάδα με τρόπο μεθοδικό και αποτελεσματικό συνεχίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου, φιλελεύθερου και πρωτοπόρου νομοθετικού πλαισίου για τα θρησκεύματα, στον πυρήνα του οποίου τίθεται ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας χωρίς όμως να αγνοούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 του Συντάγματος: “H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται. […] Kανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους”».

Η «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» έτους 2022 είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/gen_gram_thrisk/Έκθεση%202022.pdf

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το διάστημα από τις 30-05-2024 έως και τις 28-06-2024, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο ΥΠΑΙΘΑ απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00μ.μ..

Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ μετά τις 11:00 π.μ.

Ειδικά για τις 22-6-2024 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών για όλο το 24ωρο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top