Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως και 32 και του άρθρου 61 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 12/24.1.2020) θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) και ρυθμίζονται τα ειδικότερα, σχετικά με αυτό, θέματα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις, το Κ.Π.Π. χορηγείται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις και πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτή ορίζεται, ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39/5.3.2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).

Περαιτέρω, στο πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να επεκταθεί η πιστοποίηση του χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός και η εξέλιξη του Κ.Π.Π.

Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις του Κ.Π.Π.

Πύλη πληροφόρησης για το Κ.Π.Π.

Ένταξη μονάδων στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών Εξετάσεων Κ.Π.Π.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top