Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως και 32 και του άρθρου 61 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 12/24.1.2020) θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) και ρυθμίζονται τα ειδικότερα, σχετικά με αυτό, θέματα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις, το Κ.Π.Π. χορηγείται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις και πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτή ορίζεται, ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39/5.3.2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).

Περαιτέρω, στο πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να επεκταθεί η πιστοποίηση του χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός και η εξέλιξη του Κ.Π.Π.

Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις του Κ.Π.Π.

Πύλη πληροφόρησης για το Κ.Π.Π.

Ένταξη μονάδων στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών Εξετάσεων Κ.Π.Π.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το διάστημα από τις 30-05-2024 έως και τις 28-06-2024, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο ΥΠΑΙΘΑ απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00μ.μ..

Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘΑ μετά τις 11:00 π.μ.

Ειδικά για τις 22-6-2024 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών για όλο το 24ωρο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top