01-07-16 Τι ισχύει για τις εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

01 07 16 epal1

01-07-16 Τι ισχύει για τις εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο για τα όσα ισχύουν για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. με σκοπό το σωστό προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2016-2017

Α) 1. Στην Α ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α ́ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α ́ τάξης Ημερησίων και

Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

γ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ ́ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ

2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α ́ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.

3. Στη Β ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονταιστην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α ́ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν

του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́και Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ ταξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α ́ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α ́τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ζ) Προαχθέντες της Δ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε

διαφορετικό τομέα

ι) Απορριπτόμενοι της Β ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ..

ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006. σε

άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου,του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

Ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ 4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β ́ Τάξη μετεγγράφονται

α) Προαχθέντες της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

γ) Μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.

δ)Μαθητές της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

5. Στη Γ ́ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται

α) Οι προαχθέντες από τη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα

Ακολουθεί άμεσα η δημοσίευση της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top