synedriasi esom

21-06-18 Συνεδρίασε το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη μαθητεία και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο τρόπος αξιολόγησης των προγραμμάτων μαθητείας. Στο όργανο αυτό συμμετέχουν, εκτός από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με Επιμελητήρια, Ιδρύματα, Οργανισμούς Ερευνών και Μελετών και λοιπούς Φορείς ενώ καλεί διάφορους εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακούς παράγοντες ή Φορείς στις συνεδριάσεις του, για την  παροχή πρόσθετων πληροφοριών, γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων σχετικών με τα προς συζήτηση θέματα. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση απεύθυνε χαιρετισμό ο  Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης,  ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), στις θεσμικές αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και στους σημαντικούς πόρους που έχουν διατεθεί για το εγχείρημα αυτό. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών με την αναμόρφωση της δομής του ΕΠΑ.Λ., τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ΤΕΙ (ποσοστό 20%) και σε Πανεπιστήμια (ποσοστό 5%), την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας», την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και την καθολική εφαρμογή της από το επόμενο σχολικό έτος και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 70 εκ. € με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες καθώς και εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Ο κ. Μπαξεβανάκης τόνισε πόσο σημαντική είναι η συμβολή όλων στη διασφάλιση και βελτίωση του πλαισίου ποιότητας για το πρόγραμμα της μαθητείας και κάλεσε τους φορείς που εκπροσωπούν τις εργοδοτικές ενώσεις να προωθήσουν στα μέλη τους την πρόσκληση και να στηρίξουν έμπρακτα τη διαδικασία διαθέτοντας θέσεις μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Θέμης Κοτσιφάκης, Διευθυντής του Γραφ. Υφυπουργού Παιδείας, η κ. Κατερίνα Ζιώγα, συντονίστρια της ΕΣΟΜ και ο κ. Κωνσταντίνος Μελάς, αναπλ. Συντονιστής, η κ. Όλγα Καφετζοπούλου, Προϊστ. της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο τμήμα Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας, η κ. Χρουσή Σταματία εκπρόσωπος του ΥΠΠΕΘ., η κ. Χασιώτη Χρυσούλα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Ζωητός Νίκος από Το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), ο κ. Κάρουλας Γεράσιμος από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ο κ. Μιχάλης Κουρουτός από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), η κ. Τέσσα Μίχου από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η κ. Νατάσα Σακκά και η κ. Καραβά Στέλλα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο κ. Παπαδαντωνάκης Ανδρέας και ο κ. Μπουντουλούλης Βαγγέλης από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), ο κ. Σκαρτσιάρης Ανδρέας από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο κ. Βουτσινάς Γιάννης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και ο κ. Χαραμής Παύλος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Ο κ. Θέμης Κοτσιφάκης παρουσίασε τα βασικά σημεία της πολιτικής του ΥΠΠΕΘ για τη μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του θεσμού της μαθητείας. Τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της θεσμικής παρουσίας των εκπροσώπων των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο θεσμό της μαθητείας και ζήτησε την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων στη διεύρυνση του θεσμού με την εξεύρεση ποιοτικών θέσεων μαθητείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια, η κ. Όλγα Καφετζοπούλου, Προϊστ. της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο τμήμα Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού της μαθητείας του ΥΠΠΕΘ και τα αποτελέσματα των Α΄ και Β΄ φάσεων εφαρμογής του θεσμού μαθητείας. Ακολούθησε η κ. Νατάσα Σακκά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, η οποία παρουσίασε τις σχολές Μαθητείας και τη νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του ΟΑΕΔ. Ο κ. Βασαρδάνης Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) παρουσίασε το πιλοτικό έργο των Συμπράξεων Μαθητείας.

Ο κ. Παύλος Χαραμής, αντιπρόεδρος του ΙΕΠ, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η επαγγελματική εκπαίδευση για μια πολυδιάστατη ανάπτυξη της χώρας βάσει του κεντρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και για την πραγμάτωση των στόχων που έχουν θέσει τα αναπτυξιακά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ο απεγκλωβισμός της από αρνητικά στερεότυπα και παρωχημένες αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο και την κοινωνική σημασία της. Επισήμανε, ότι το ΙΕΠ συμβάλλει με όλους τους πόρους που διαθέτει σε αυτή την προσπάθεια, ιδίως στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών υλικών όλων των αντικειμένων που διδάσκονται στο ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων και των εκείνων της μαθητείας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων, που παρευρέθηκαν, παρουσίασαν τις θέσεις των οργανώσεων τους για το θεσμό της μαθητείας και πρότειναν την ενεργό εμπλοκή τους στις διαδικασίες ανάπτυξης του θεσμού όσο και γενικότερα για την ανάπτυξη της ΕΕΚ στη χώρα μας. Τέλος, τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των εισηγήσεων από τα μέλη και δόθηκαν απαντήσεις από τους εισηγητές.

Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 9/9/2022 έως και 30/9/2022, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 9 έως και τις 13/9/2022 και στις 16 και 17/9/2022 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Για επείγουσες υποθέσεις και κατόπιν ραντεβού θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
- Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top