1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η μεταφορά θέσης εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147).

Η μεταφορά θέσης αφορά τους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013− 2014 .

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίαςτους και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) όπου θα αναρτηθεί Δελτίο Τύπου, με το οποίο θα καθορίζονται οι ημερομηνίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής. Τονίζεται ότι τα Δελτία Τύπου αναρτώνται στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια μπορούν να αναζητηθούν μέσω του συνδέσμου: Γραφείο Τύπου-Δελτία Τύπου.

    

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται στον ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και ειδικότερα στην παρ. 11 του άρθρου 33 και στις παρ. 9α, β και γ του άρθρου 80, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4283/2014 (Α΄ 189).

Οι προαναφερθείσες διατάξεις εφαρμόζονται από τα Πανεπιστήμια και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

 

3. ΣΙΤΙΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ

ΣΙΤΙΣΗ: Με την υπ’ αρ. Φ5/68535/Β3 (Β’ 1965/2012) Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ.

Για λοιπές πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας των Πανεπιστημίων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

ΣΤΕΓΑΣΗ:

Α) Για τη διαμονή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες αρμόδια είναι τα Πανεπιστήμια και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας των Πανεπιστημίων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Β) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Με τις υπ’ αρ. 1104059/7953 (Β΄1962/2004) και 2/19525/0026 (Β΄393/2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

   Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και για λοιπές πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Επισημαίνεται ότι την αρμοδιότητα για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων έχουν οι οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

  4. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Με την υπ’ αρ. Φ5/114196/Β3 (Β’ 2234/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.593259/Β3 (Β’ 2377/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται τα θέματα χορήγησης στους φοιτητές της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στoν ιστότοπο http://academicid.minedu.gov.gr/contact.aspx.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top