1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες  σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες. Διάρκεια υποτροφίας: δύο (2) έτη. Οι υποτροφίες θα καλυφθούν από χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και θα προκηρύσσονται κάθε χρόνο.

Η υποτροφία καλύπτει:

α.  τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου μιας διαδρομής (τα έξοδα του διεθνούς αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής θα καλυφθούν υπό την αίρεση της εξαιρετικής επίδοσης των φοιτητών στις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο της Οττάβας, αλλά προς στιγμήν δεν υπάρχει ρητή διασφάλιση εκ μέρους του πανεπιστημίου).

β.  το συνολικό κόστος διαμονής και διατροφής καθώς και τα έξοδα για την αγορά των αναγκαίων βιβλίων για τις σπουδές των υποτρόφων. Θα καταβάλλεται ετησίως το ποσό των $20.000, σε τρία μέρη, ισόποσα μοιρασμένα εντός ενός έτους, ήτοι, $6.666 καναδικά δολάρια την κάθε φορά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • να είναι Έλληνες πολίτες,
  • να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από το πανεπιστήμιο της Οττάβας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ στις  επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες, πλήρους φοίτησης
    • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 8,0/10 βάσει της μεθόδου υπολογισμού της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (FacultyofGraduateandPostdoctoralStudies-FGPS) του πανεπιστημίου της Οττάβας.

 

Κατ’ εξαίρεσιν για φέτος, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2013.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο της Οττάβας διαδικτυακά  στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων των πανεπιστημίων του Οντάριο (OntarioUniversities’ApplicationCentre-OUAC) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου της Οττάβας:

http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1624

 

Τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν στην Σχολή Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (FacultyofGraduateandPostdoctoralStudies-FGPS).

Η Σχολή θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους ζητώντας πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως, ενδεικτικά, αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βιογραφικό σημείωμα, δήλωση ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Η τελική επιλογή θα γίνει βάσει εισοδηματικών κριτηρίων σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων που πληρούν εξ ίσου τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για την επιλογή του υποτρόφου θα ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, σύμφωνα με τις πρακτικές και τις διαδικασίες περί Οικονομικής Βοήθειας και Βραβείων του πανεπιστημίου της Οττάβας (uOttawa’sFinancialAidandAwards).

 

 

 

B. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν από το πανεπιστήμιο της Οττάβας  τέσσερις (4) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ως εξής :

  • δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού πλήρους φοιτήσεως,  μία  (1) στην Αγγλική Γλώσσα και μία  (1) στην Γαλλική Γλώσσα. Διάρκεια υποτροφίας: δύο (2) έτη για σπουδές επιπέδου Μάστερ, τέσσερα (4) έτη για Διδακτορικές σπουδές.
  • δύο (2) υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές, μία (1) στην Αγγλική Γλώσσα και μία (1) στην Γαλλική Γλώσσα.

Το πανεπιστήμιο της Οττάβας στο Οντάριο του Καναδά ακολουθεί την δίγλωσση πρακτική και τα μαθήματα διεξάγονται είτε στην Αγγλική είτε στην Γαλλική Γλώσσα.

Αυτές οι υποτροφίες του πανεπιστημίου της Οττάβας περιλαμβάνουν μόνον μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές από άλλες χώρες εκτός του Καναδά, στο ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται από τους Καναδούς φοιτητές, δηλαδή, οι Έλληνες φοιτητές θα καταβάλλουν ετησίως μόνον $6.000 (έξι χιλιάδες καναδικά δολάρια) αντί των $16.000 (δεκαέξι χιλιάδων καναδικών δολαρίων). Όλα τα άλλα έξοδα βαρύνουν τους ίδιους τους φοιτητές.

 

Για τις μεν μεταπτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης είναι η ίδια με την κατηγορία των υποτροφιών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», δηλαδή, κατ’ εξαίρεσιν για φέτος, ορίσθηκε η 1η Απριλίου 2013.

 

Για τις δε πτυχιακές σπουδές αυτής της κατηγορίας, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίσθηκε η 30η Απριλίου 2013.

Για την υποψηφιότητα στις υποτροφίες αυτής της κατηγορίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν διαδικτυακή αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού υπηκοότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο να περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες πανεπιστημιακές σπουδές, ενδεχομένως δημοσιεύσεις, έπαθλα και βραβεύσεις, εάν υπάρχουν, εμπειρία από εθελοντισμό, εργασιακή πείρα και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία)  δήλωση ερευνητικών ενδιαφερόντων ή προγράμματος και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Η διαδικασία είναι η ίδια με την αυτήν για την υποβολή αίτησης όπως και στην Α. κατηγορία των υποτροφιών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Η αίτηση υποβάλλεται στην ίδια ιστοσελίδα του πανεπιστημίου: http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1624

Σημείο επικοινωνίας και για τις δύο κατηγορίες είναι το Γραφείο Βραβείων (Awards Office) της Σχολής Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών (Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies-FGPS) του πανεπιστημίου της Οττάβας.

Η ανανέωση της υποτροφίας της δεύτερης αυτής κατηγορίας εξαρτάται από την ικανοποιητική πορεία των υποτρόφων στις σπουδές τους και αποφασίζεται επί τη βάσει της Ετήσιας Έκθεσης Ερευνητικής Προόδου (AnnualResearchProgressReport).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του πανεπιστημίου της Οττάβας: http://www.uottawa.ca/welcome.html 

uOttawa Info
TabaretHall (map)
75 LaurierAvenueEast
OttawaON  K1N 6N5
CanadaTel.:(001) 613-562-5700
Toll-free: 001-877-868-8292
Fax:(001) 613-562-5323 uOttawaInfo@uOttawa.ca

InfoAdmission
TabaretHall (Map)
101 - 550 Cumberland
OttawaONCanada
K1N 6N5
Tel. (001) 613-562-5315
Toll-free 001-877-868-8292 (#5315) Fax(001) 613 562 5790
admissions@uOttawa.ca

 

International Office

Tabaret Hall (MAP)

550 Cumberland Street

Room M386

Ottawa ON K1N 6N5- Canada

Undergraduate Admissions

Tel.: +1 613-562-5315

Fax: +1 613-562-5790

eureka@uOttawa.ca

Graduate Admissions

Tel.: +1 613-562-5742

Fax: +1 613-562-5992

grad.info@uOttawa.ca

 

Υπεύθυνη για τις υποτροφίες αυτές σχετικά με τους Έλληνες υποψηφίους είναι η κυρία Andrea Seagal (Accreditation Review Coordinator), Faculty of Medicine, Tel. (001) 613 562 5800, εσωτερική γραμμή: 8632  aseagal@uottawa.ca και andrea.seagal@uottawa.ca  στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα. Διαφορά ώρας από την Ελλάδα:  -7.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top