Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης και το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” προκήρυξε υποτροφία ύψους 8.000€ για ερευνητές.

Απευθύνεται σε:

-          ερευνητές έως 35 ετών, την ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι οποίοι,

-          να διαθέτουν διδακτορικό τίτλο ή αντίστοιχο ακαδημαϊκό τίτλο,

-          να κατάγονται από χώρες της Μεσογείου και

-          το ερευνητικό τους έργο να αφορά την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.

 

Το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” προσφέρει δυνατότητα στους υποτρόφους για διαμονή στην έδρα του στην Ρόδο.

 

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση το Βιογραφικό τους Σημείωμα και την ερευνητική τους εργασία, η οποία ζητείται να παρουσιάζει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον, να είναι πραγματοποιήσιμη και να διαθέτει οπτική γωνία για την περιοχή της Μεσογείου που να προσεγγίζει εκείνη των ερευνητικών τομέων του INHA. Στην πραγματικότητα, οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν πρόγραμμα εργασίας που να συμπίπτει με έναν από τους ερευνητικούς τομείς του INHA, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: http://www.inha.fr

Η παρουσίαση του προγράμματος έρευνας θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση στη Γαλλική Γλώσσα, αν και η παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα θα εκτιμηθεί ομοίως. Στην αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, μία εκτίμηση δαπανών, μία περιγραφή της τελικής μορφής που θα λάβει το έργο και οι προδιαγραφές εκείνες σχετικά με την ενδεχόμενη δημοσίευσή του.

Το πρόγραμμα έρευνας πρέπει να συνοδεύεται από χειρόγραφη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δύο (2) συστατικές επιστολές από ειδήμονες που να πιστοποιούν την ποιότητα του προτεινόμενου προγράμματος. Η παρουσίαση του προγράμματος μπορεί να γίνει ή Γαλλικά ή Αγγλικά, αλλά η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλει να συνταχθεί στα Γαλλικά.

Οι προτάσεις της ερευνητικής εργασίας οφείλουν να είναι ατομικές (όχι συλλογικές).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

-βιογραφικό σημείωμα,

-μία (1) φωτογραφία ταυτότητας,

-την εργασία η οποία θα πρέπει να είναι γραμμένη στην Γαλλική ή Αγγλική Γλώσσα,

-η σύνδεση της εργασίας με ένα συγκεκριμένο πεδίο σπουδών του Ινστιτούτου,

-το χρονοδιάγραμμα εργασιών,

-μία εκτίμηση δαπανών,

-μία χειρόγραφη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

-δύο (2) συστατικές επιστολές.

 

Πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η υλοποίηση του προγράμματος εκκινεί με διαμονή του υποτρόφου στο Παρίσι για ένα (1) μήνα, ως επισκέπτη ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA).

Ολοκληρώνεται με δεύτερη επίσκεψη στο INHA, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το κόστος και στις δύο περιπτώσεις θα καλυφθεί πλήρως και άπαξ από το Ίδρυμα “Marc de Montalembert” και το Εθνικό Ίδρυμα Ιστορίας της Τέχνης (INHA).  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν με την συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Ιστορίας της Τέχνης (INHA).

 

Χρονοδιάγραμμα

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά από 1ης Σεπτεμβρίου έως 1ης Νοεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία.

 

Διεύθυνση:

Institut Νational d’Ηistoire de l’art,

Departement des Etudes et de la Recherche,

Prix Marc de Montalembert 2013,

2, rue Vivienne,

75002 Paris, France.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγμένων υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2013.

 Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του INHA http://www.inha.fr και του Ιδρύματος “Marc de Montalembert” http://www.fondationmdm.com

Επίσης, στη Γραμματεία Μελετών και Ερευνών του INHA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  der-dir@inha.fr ή στο τηλέφωνο +33 01 47 03 85 81.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top