18-10-22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των
μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο
προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν.
4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρ.19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει
μέχρι σήμερα και την παρ. 2 του αρθρ.466 του Ν.4957/2022, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε
κατόχου διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίου διδάκτορα, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη
διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα
εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού
αντικειμένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 με δυνατότητα ανανέωσης
μέχρι 3 έτη:
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Περιβαλλοντική Μηχανική και Ανάλυση»
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 26/10/2022 να υποβάλουν αυτοπροσώπως (κατόπιν
ραντεβού) ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου
Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του
Τμήματος, (Μ. Μινώτου -Γιαννοπούλου 26), Τ.Κ. 29100 Ζάκυ νθος - τηλ. 2695021050-3 &
φαξ: 2695042977).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Γραμματείας
του Τμήματος
Ευαγγελία Πυλαρινού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top