Το Βελγικό Ιδιωτικό Ίδρυμα “InBev-BAILLET LATOUR Health 2013”, έχει θεσπίσει Διεθνές Βραβείο για την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας από το 1977.

Το Βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην βιοϊατρική και διακρίνονται για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Για το έτος 2013, το θέμα είναι Καρκίνος.

 

Το Βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν επιστήμονες του συγκεκριμένου τομέα, πάσης εθνικότητος, οι οποίοι δεν έχουν λάβει αντίστοιχο βραβείο προηγουμένως. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικώς από επιστήμονες ή φορείς που έχουν την δικαιοδοσία να αξιολογήσουν το έργο των υποψηφίων.

Το Βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο, διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€250.000) και μπορεί να απονεμηθεί εξ’ ημισείας σε δύο ερευνητές που έχουν συνεργαστεί στενά για μεγάλη χρονική περίοδο επί του συγκεκριμένου θέματος.

 

Για πληροφορίες και για την ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.inbevbailletlatour.com (Ιατρική έρευνα/Medical research) ή να απευθυνθούν στο Fund for Scientific Research-FNRS, στις Βρυξέλλες: 

 

F.R.S.-FNRS Fonds de la Recherche Scientifique

Fondation d’ utilite publique

Rue d’ Egmont 5

B-1000 Bruxelles

www.frs-fnrs.be

Τηλέφωνο +32 2 504 92 11

Fax +32 2 504 92 92

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Prix: +32 2 504 92 45

Fax Prix: +32 2 504 92 10

E-mail Prix: prix@frs-fnrs.be

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και του πλήρους φακέλου: το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Στην περίπτωση της υποβολής κοινής υποψηφιότητας, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει χωριστά ηλεκτρονική αίτηση.

 Ο πλήρης φάκελος οφείλει να περιλάβει:

1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και κατάλογο κυρίων δημοσιεύσεων (εξαιρουμένων συνομιλιών συνεδρίων και αποσπασμάτων).

2. Κατάλογο με τις πέντε (5) σημαντικότερες δημοσιεύσεις (εξαιρούμενων βιβλίων και επιθεωρήσεων), καθώς και ένα (1) αντίγραφο αυτών των πέντε δημοσιεύσεων.

3. Σε περίπτωση ήδη απονεμηθέντος βραβείου, σύντομη αναφορά: ονομασία, ημερομηνία απονομής, χρηματικό ποσό σε πρωτότυπο νόμισμα και αντιστοιχία σε Ευρώ.

4. Στην επισυναπτόμενη ειδική σελίδα, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αναφέρουν περιληπτικώς τις κυριότερες ήδη πραγματοποιηθείσες- καθώς και τις τρέχουσες- έρευνές τους και την σημασία αυτών εν σχέσει προς το ζητούμενο θέμα, ήτοι, Καρκίνος. Να επισημανθεί η σημασία τους για τον τομέα αυτόν και τις πιθανές συνέπειες στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. (Χρήση στοιχείων μεγέθους 11 και μη επέκταση της σελίδας).

Σε περίπτωση κοινής υποψηφιότητος, κεχωρισμένως συμπληρώνονται μόνον τα σημεία 1 και 3.

 

Όλες οι πληροφορίες οφείλουν να είναι διατυπωμένες στην Αγγλική γλώσσα.

Ελλιπείς φάκελοι θα απορρίπτονται αυτομάτως.

Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος, η οποία αποτελείται από έναν Βέλγο και από επτά μη-Βέλγους επιστήμονες του συγκεκριμένου πεδίου. Πρόεδρος είναι μη-Βέλγος πολίτης. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top