12-03-12 Υποτροφίες προγράμματος MBA Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφέρει δέκα (10) υποτροφίες για  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε Έλληνες, για τον Σεπτέμβριο του 2012.

Τα Προγράμματα MBA του Πανεπιστημίου της Κύπρου στοχεύουν στην παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και τη σύγχρονη φιλοσοφία στη διοίκηση.

Το Πρόγραμμα MBA Πλήρους Φοίτησης έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αποφοίτων και εργαζόμενων επαγγελματιών.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα μήνες και διεξάγεται στην Αγγλική.

Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος MBA είναι €10.250,00. Οι παραχωρηθείσες υποτροφίες είναι:
- πέντε υποτροφίες μέχρι και € 5.125,00 και
- πέντε υποτροφίες μέχρι και € 3.416,00.

Προϋποθέσεις αποδοχής στο Πρόγραμμα MBA:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρώτο πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό ίδρυμα .
2. Οι φοιτητές θα πρέπει έχουν καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματικής πείρας.
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας με πιστοποιητικό επιτυχίας TOEFL ή IELTS ή GCE ή ισότιμο, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης τίτλου από Πανεπιστήμιο του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα MBA
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο τηλέφωνο +357 22893600 στους υπεύθυνους καθηγητές του Προγράμματος MBA, κ. Ανδρέα Χαρίτου, κ. Ανδρέα Σωτηρίου και κ. Γιώργο Χατζηνικολάου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top