16-02-17 Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ)
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκαν οι Μορφωτικές Συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των παρακάτω αναφερόμενων χωρών:
1. Τσεχίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α΄)
2. Ρουμανίας Ν. 2500/1997 (ΦΕΚ 101 Α΄)
Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεστικά Προγράμματα που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και των ανωτέρω αναφερόμενων χωρών και τις από 31-1-2017 και 3-2-2017 Ρηματικές Διακοινώσεις, που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας μέχρι την έκδοση της παρούσας.
Γ)Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ Α΄ 141/1974) "Περί κυρώσεως της από 23.5.1969 συμβάσεως της Βιέννης".
Δ) Τη με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφαση «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ), στο τέλος του κεφαλαίου Α, ως εξής:
«12. ΤΣΕΧΙΑ
Mία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 15/07/2017 έως 12/08/2017) και μία (1)
Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Ε- mail: foitmer.yp@minedu.gov.gr
Πληρ: Δ. Τράγου, Χρ. Σακελλίου
Τηλέφωνο: 210 344.34 69, -2404
FAX: 210 344.24 56
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μαρούσι, 15-02-2017
Αριθ. Πρωτ.: 25071/Ζ1


ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών
υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 22/07/2017 έως 20/08/2017).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
www.lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages
www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php.
http://www.mzv.cz/athens
http://lsss.ff.cuni.cz/en
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies (γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενους χωρίς υποτροφία).
Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα διαμονή, διατροφή και εκδρομές, που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος των αντίστοιχων θερινών σεμιναρίων. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν μόνο το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα.
13. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές.
γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.
Προκειμένου για την αποδοχή Ελλήνων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρουμανίας, απαιτείται η υποβολή αποδεικτικών για αντίστοιχες σπουδές στην Ελλάδα με γενικό βαθμό «καλώς» (7/10). Το όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και τα 45 έτη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, περιλαμβανομένου του κλάδου της Ιατρικής. Οι υποτροφίες χορηγούνται για αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών στα Ρουμανικά ή σε διεθνή γλώσσα σε Ρουμανικά κρατικά Πανεπιστήμια.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 7η Ιουλίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
http://atena.mae.ro, www.edu.ro/summercourses.htm.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφαση (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top