Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου προσφέρει μία (1) πλήρη υποτροφία, για έναν/μία πτυχιούχο Γεωπονικής από την Ελλάδα ως χώρας μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από ακόλουθους 10 τομείς μαθημάτων τα οποία διδάσκονται στο Διεθνές Αιγυπτιακό Κέντρο Γεωργίας:

1. Ανάλυση Έργου (15 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2012),

2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών (15 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2012), 3. Παραγωγή Λαχανικών (15 Φεβρουαρίου-30 Απριλίου 2012),

4. Γεωργικές Υπηρεσίες (1 Απριλίου-15 Ιουνίου 2012),

5. Παραγωγή και Τεχνολογία Βάμβακος (1 Απριλίου-15 Ιουνίου 2012),

6. Πτηνοτροφική Παραγωγή και Υγεία (10 Ιουλίου-25 Σεπτεμβρίου 2012),

7. Αγροτική Ανάπτυξη (10 Ιουλίου-25 Σεπτεμβρίου 2012),

8. Ζωϊκή Παραγωγή και Υγεία (1 Οκτωβρίου-15 Δεκεμβρίου 2012),

9. Ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας (1 Οκτωβρίου-15 Δεκεμβρίου 2012),

10. Διαχείριση Γης και Υδάτινων Πόρων (1 Οκτωβρίου-15 Δεκεμβρίου 2012).

 

Προϋποθέσεις αποδοχής υποψηφιοτήτων:

 

1. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα Αγγλικά’ απαραίτητη η καλή γνώση της γλώσσας.

2. Η εκπαίδευση είναι πάνω σε θέματα Γεωπονικής και απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο   Γεωπονικής και τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο σεμιναρίου.

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι άνω των σαράντα πέντε (45) χρονών.

4. Οι υπότροφοι θα πρέπει να φτάσουν στην Αίγυπτο με προθεσμία: 4 ημέρες πριν με αργότερο 4 ημέρες μετά την καθορισμένη έναρξη των μαθημάτων.

5. Οφείλουν να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια ή από αναπηρία που να παρακωλύει την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών. Με την άφιξή τους στη χώρα, θα τους γίνει πλήρης κλινικός έλεγχος, που θα περιλαμβάνει και εξέταση για AIDS.

6. Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει έκθεση σχετικά με προηγούμενη εμπειρία, είδος εργασίας και σχετικά προβλήματα με την εργασία του, μέσα σε μία βδομάδα από την άφιξή του στο Κάιρο. Η έκθεση θα εξετασθεί και θα συζητηθεί σε ειδικές συνεδρίες.

7. Η υποτροφία χορηγείται σε υποτρόφους Κυβερνήσεων και όχι μεμονωμένα.

 

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

 

1. εισιτήριο μετ’ επιστροφής Αθήνα-Κάιρο, οικονομικής θέσεως

2. πλήρη διατροφή, διαμονή, σε φοιτητική εστία, σε δίκλινα δωμάτια

3. μηνιαίο επίδομα σαράντα (40) Λιρών Αιγύπτου ημερησίως

4. δωρεάν ιατρική περίθαλψη για κοινές ασθένειες, μη χρόνιες ή κληρονομικές. Δεν  περιλαμβάνονται οδοντιατρική περίθαλψη και ιατρικές εξετάσεις.

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν συστημένοι ή να παραδοθούν ιδιοχείρως μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 και ώρα 14.00, στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, στάση Νερατζιώτισσα, στη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’ Υποτροφιών, γραφείο 2155, 2ος όροφος, πτέρυγα Ε’, αρμόδια κα Κ. Ντελή, τηλέφωνο και φαξ 210 344 2469 και ηλεκτρονική διεύθυνση : des-a@minedu.gov.gr .

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. υπογεγραμμένη αίτηση (επισυνάπτεται στο παρόν)

2. σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για την εκπαίδευση και εμπειρία του υποψηφίου 3. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

4. πέντε (5) φωτογραφίες

5. Ιατρική βεβαίωση που να βεβαιώνει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια ή από αναπηρία που να παρακωλύει την ενεργό συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα σπουδών του/της.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top