Υποτροφίες Θερινών μαθημάτων Γλώσσας στη Λιθουανία

Η Δημοκρατία της Λιθουανίας προσφέρει υποτροφίες σε σπουδαστές, για τη θερινή περίοδο του 2011, οι οποίες αφορούν σε σπουδές για εκμάθηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού της Λιθουανίας.

Τα Πανεπιστήμια στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν θερινές σπουδές Γλώσσας είναι τα ακόλουθα:

1. Klaipeda University: από 22 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου http://www.ku.lt/llc/general.php ,

2. Vytautas Magnus University: από 26 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου http://ltcourses.vdu.lt/?pg=121&lang=2&menu_id=89 και

3. Vilnius Pedagogical University: από 1 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου http://www.lituanistai.vpu.lt.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν και θα πρέπει να διευκρινίσουν στην αίτησή τους το επίπεδο Λιθουανικής Γλώσσας στο οποίο βρίσκονται. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι φοιτητές ( αλλά όχι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ), Ερευνητές ή Λέκτορες σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Ίδρυμα.

Στους προπτυχιακούς, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγείται υποτροφία αξίας 1.950Lt (περίπου 565 €), ενώ στους Λέκτορες και Ερευνητές χορηγείται υποτροφία αξίας 3.250Lt (περίπου 941€).

Τα δίδακτρα θα καλυφθούν από τη Λιθουανία, αλλά, οποιαδήποτε άλλα ποσά θα καλυφθούν από τους υποτρόφους. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν, ομοίως, από τους υποτρόφους. Εν τούτοις, οι υπότροφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ίδρυμα που χορηγεί την υποτροφία για φιλοξενία στους κοιτώνες ή στους φοιτητικούς ξενώνες του Πανεπιστημίου, ή να αναζητήσουν ιδιωτική στέγη στην πόλη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αναζητήσουν την διαδικτυακή αίτηση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα: http://www.smpf.lt/scholarships2011, η οποία θα πρέπει να τυπωθεί και να υπογραφεί.

2. Επίσημη επιστολή από το ΑΕΙ ή Ερευνητικό Ίδρυμα στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος, που να επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως φοιτητής ή Λέκτορας ή Ερευνητή.

3. Απόσπασμα αρχείων που να αποδεικνύουν το έτος σπουδών του ή την ιδιότητά του ως Λέκτορας ή Ερευνητής.

4. Επικυρωμένο πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία.

5. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Ίδρυμα, συνταγμένες τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο.

6. Ανώτερο δίπλωμα γνώσης της Αγγλικής ή άλλης Ξένης Γλώσσας ή δίπλωμα στην Λιθουανική.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ εγγράφου ταυτοποίησης.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση στ’ Αγγλικά ή στα Λιθουανικά και να υποβληθούν εις διπλούν: μία σειρά πρωτότυπων εγγράφων και μία σειρά αντιγράφων τους. Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι επικυρωμένα από την Αρχή που τα εξέδωσε  ή από οποιαδήποτε άλλη Αρχή κατά νόμο. Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα έγγραφα. Ομοίως, δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που υπεβλήθησαν μόνο διαδικτυακά, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 1η Απριλίου 2011.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2011, 12.00  Λιθουανίας (GMT+1).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Higher Education Programmes Unit

Education Exchanges Support Foundation

Gelezinio Vilko str. 12

01112 Vilinius, Lithuania.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα http://www.smpf.it/scholarships2011 μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 και οι υπότροφοι θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν και με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Αθήνα, αρμόδια η κα Jurgita Butkeviciute, τηλ. 210 7294356.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top