21-10-16 Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτές

21 10 16 anapl

21-10-16 Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτές

Για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης.

Αντίστοιχα για προϋπηρεσία αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του διαστήματος της προϋπηρεσίας, όπως και στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με αναγωγή στο μειωμένο ωράριο του εκπαιδευτικού.

Επισημαίνεται ότι οι βεβαιώσεις σχετικά με τα ένσημα ή οι φωτοτυπίες των ενσήμων προσκομίζονται από τους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά και μόνο ως επίσημα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας τους και όχι για την καταμέτρηση των ημερών εργασίας τους.

Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τον συνήθη τρόπο, μέσω δηλαδή των βεβαιώσεων από τους φορείς απασχόλησης όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του εδαφίου γ. της παρ 3. της ανωτέρω εγκυκλίου.

 

Τις πιο πάνω συμπληρωματικές πληροφορίες απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνέχεια της αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου. Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού, η είσοδος δικαστικών επιμελητών από τις 12:00 έως και τις 14:00, καθώς επίσης οι επείγουσες παραδόσεις ταχυμεταφορών (courier) για υπηρεσίες πρωτοκόλλου οι οποίες θα διεκπεραιώνονται με τη συνδρομή υπαλλήλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έξω στην Πύλη τις ίδιες ώρες (12:00 – 14:00). Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top