15-05-18 Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δίκτυο συνεργατών του ECML για το project “Developing language awareness in subject classes”

15-05-18 Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δίκτυο συνεργατών του ECML για το project “Developing language awareness in subject classes”

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), Οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης στον οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προσκαλεί εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μη γλωσσικών μαθημάτων (εκτός των Μαθηματικών και της Ιστορίας), να συμμετάσχουν στο project του Κέντρου με θέμα Developing language awareness in subject classes.

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκουν σε μαθητές Α’ Γυμνασίου (ηλικίας 12-13 ετών), των οποίων η Ελληνική δεν είναι η πρώτη γλώσσα και να έχουν γνώση της Αγγλικής ή /και της Γαλλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του ΕΚΠΑγ (CEFR), βάσει σχετικού τίτλου γλωσσομάθειας.

Το εν λόγω project βασίζεται στην παραδοχή ότι η διδασκαλία όλων των μαθημάτων βασίζεται στην καλή γνώση της γλώσσας της σχολικής εκπαίδευσης και επομένως οι μαθητές των οποίων η Ελληνική δεν είναι μητρική τους γλώσσα χρειάζονται γλωσσική υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς όλων των μαθημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, με τη συμμετοχή στο εν λόγω project, θα εφοδιαστούν με πρακτικά εργαλεία κατ’ αρχήν για τον εντοπισμό των αναγκών των μαθητών τους και στη συνέχεια για την κατάλληλη υποστήριξή τους, υιοθετώντας τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, με βάση προγενέστερη εμπειρία από το project του Κέντρου με τίτλο “Language Descriptors”, το οποίο εστίαζε αποκλειστικά στα Μαθηματικά και την Ιστορία.

Το σχέδιο Developing language awareness in subject classesαυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πιλοτικά, με τη χρήση σχετικού υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  στη συνάντηση του δικτύου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα του Κέντρου, το Graz της Αυστρίας.

Οι γλώσσες εργασίας είναι η Αγγλική ή η Γαλλική.

Στη συνάντηση θα προσκληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί από τον ως άνω Οργανισμό για την ομάδα του ως άνω project. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής τους στο Graz θα καλυφθούν από το ECML.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια συντονίστρια του project: κ. Marita Härmälä (marita.harmala@karvi.fi).

Επίσης, μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του project : www.ecml.at/languageinsubjects.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή έως και τις 12-7-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας:
(i) απαγορεύεται στις 9 και 10/7/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας
(ii) για τις υπόλοιπες ημέρες επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού, από 12:00 έως 18:00. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top