03-05-12 Ένταξη της Πράξης "Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και εσωτερικής οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" (2)

Δελτίο Τύπου 

ypdvmth_thumb_other250_0

Ένταξη της Πράξης "Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και εσωτερικής οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων" με κωδικό MIS 365911 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Στo πλαίσιο της Πρόσκλησης 29 (με α.π. 897/13-05-2010)  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  Ε.Π.  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εντάχθηκε το έργο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  "02  -  Αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  δημόσιων πολιτικών με  τη βελτίωση  του ρυθμιστικού πλαισίου και  τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με δικαιούχο την ΕΔΕΤ ΑΕ.

Στόχοι του έργου είναι η ελαχιστοποίηση της διακίνησης εγγράφων σε φυσική μορφή και η ηλεκτρονική τους διακίνηση, η παρακολούθηση υλοποίησης κάθε δράσης σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα χρέωσης ανά στέλεχος και η τήρηση πλήρως ψηφιακού αρχείου υποθέσεων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία και τις Διευθύνσεις της. Εκτιμάται, ότι με τη χρήση του συστήματος, θα επιταχυνθεί η διεκπεραίωση υποθέσεων και θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός στη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της υπηρεσίας με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Εκτός από τα μεγάλα έργα Διοικητικής Μεταρρύθμισης που έχουν προφανή σημασία, η χρηματοδότηση και υλοποίηση μικρών έργων όπως το προαναφερόμενο, επιλύει σημαντικά επιμέρους προβλήματα, συμβάλλει στην μηχανογράφηση του δημοσίου, κινητοποιεί τα στελέχη του δημοσίου και συνεισφέρει στην αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία δίνοντας ανάσες σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι η χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με λειτουργικές και διαχειριστικές λειτουργίες θα παρέχεται δωρεάν σε πιστοποιημένους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών καθώς αποτελεί πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζή η υλοποίηση του συστήματος με λογισμικό - ανοιχτού κώδικα.

 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το χρονικό διάστημα από τις 21/9/2020 έως 4/10/2020 η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Για το χρονικό διάστημα από τις 14.09.2020 έως και τις 30.09.2020 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση του κοινού, των δικηγόρων, των επισκεπτών καθώς και των υπαλλήλων, από την πτέρυγα Δ’ του Ισογείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Θα επιτρέπεται η είσοδος υπαλλήλων ταχυμεταφορών (couriers), καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,. για να παραδώσουν δικαιολογητικά υποψηφίων με αθλητικές διακρίσεις ή με σοβαρές παθήσεις, προκειμένου, να κριθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση..
Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top