05-07-11 Ενημερωτικό σημείωμα για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (2)

Ενημερωτικό σημείωμα για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

 

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου του Νέου Σχολείου, ενισχύεται και αναβαθμίζεται η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, εστιάζοντας στη Γενική Εκπαίδευση, στο μαθητή ως «εν δυνάμει φιλότεχνο» και στο μαθητή του Μουσικού Σχολείου ως «εν δυνάμει καλλιτέχνη».

 

Ο παραπάνω στόχος για τα Μουσικά Σχολεία υλοποιείται με τις δράσεις:

  • Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών, για πρώτη φορά στα Μουσικά Σχολεία: Η διαδικασία έχει, ήδη, ξεκινήσει στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και απαντά στο πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
  • Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος.
  • Δημιουργία ποικίλου, σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μουσικά Σχολεία.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα Προγράμματα Σπουδών.
  • Αναγνώριση της μουσικής κατάρτισης και διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα:

 

Τα Μουσικά Σχολεία ιδρύθηκαν στη χώρα μας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένης μουσικής παιδείας, σε μαθητές με κλίση και ενδιαφέρον προς τη μουσική. Ωστόσο,  τα Μουσικά Σχολεία, σε πολλές περιπτώσεις, εξυπηρέτησαν τους στόχους των Γενικών Σχολείων, με αποτέλεσμα να διευρύνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και τον αριθμό των μαθητών που δέχονταν και εν τέλει να αλλοιώσουν το χαρακτήρα τους.

 

Έτσι, φτάσαμε τη σχολική χρονιά 2010-2011, να λειτουργούν στη χώρα μας, 42 Μουσικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, με 7.145 μαθητές. (Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου λειτουργούν μόλις 5 Μουσικά Σχολεία).

 

-Αριθμός Μαθητών ανά Τμήμα:

 

Τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 εισήχθησαν στα Μουσικά Γυμνάσια, κατόπιν εξετάσεων, 1.874 μαθητές και κατανεμήθηκαν σε 98 τμήματα με μέσο όρο 19 μαθητές ανά τμήμα. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν είναι αντιπροσωπευτικός, καθώς υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στρέβλωσης και καταστρατήγησης του θεσμού, με τμήματα των 10 ή 12 μαθητών, χωρίς αυτό να υπαγορεύεται από τις κτηριακές υποδομές του σχολείου.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα

 

 

Τμήματα Α’ Γυμνασίου

Σύνολο μαθητών Α’ Γυμνασίου

Μ.Ο. μαθητών ανά τμήμα

Μουσικό Σχολείο Δυτικής Μακεδονίας

2

25

13

Μουσικό Σχολείο Δυτικής Μακεδονίας

2

23

12

Μουσικό Σχολείο Πελοποννήσου

2

26

13

Μουσικό Σχολείο Δυτικής Ελλάδας

2

26

13

Μουσικό Σχολείο Ιονίων Νήσων

3

44

15

Μουσικό Σχολείο Στερεάς Ελλάδας

4

59

15

Μουσικό Σχολείο Ηπείρου

2

21

11

 

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

 

Βάσει διαπιστώσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, η εφαρμογή του προγράμματος 45 ωρών του Μουσικού Σχολείου επί σειρά ετών, επέφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

-Πολύ υψηλό ποσοστό μαθητικής διαρροής (αποχώρηση μαθητών από τα Μουσικά Σχολεία προς τα Γενικά Σχολεία), από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και κυρίως από την Α΄ στη Β΄ Λυκείου. Μεταξύ αυτών και μαθητές με υψηλές επιδόσεις, τόσο στα γενικά όσο και στα μουσικά μαθήματα. Αιτία του φαινομένου είναι το ομολογουμένως βαρύ εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 45 διδακτικών ωρών (9 ώρες τη μέρα).

 

-Μετακίνηση των μαθητών που μπορεί να διαμένουν σε αποστάσεις μέχρι και 50 χιλιόμετρα από το σχολείο τους. Προστίθενται, επίσης, και οι ώρες μελέτης περισσότερων αντικειμένων από εκείνα των Γενικών Σχολείων.

 
 

Τι θα ισχύσει για την ερχόμενη σχολική χρονιά (2011-2012):

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε συνεχή συνεργασία με την Καλλιτεχνική Επιτροπή και έπειτα από συναντήσεις με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μουσικών Σχολείων, προγραμμάτισε τις εξής ενέργειες:

  1. 1. Εξορθολογισμό του αριθμού των τμημάτων στην Α’ Γυμνασίου, χωρίς μεταβολή του αριθμού εισακτέων

Τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 80 τμήματα με 1.903 μαθητές, αντί των 98 τμημάτων με 1.874 μαθητές, που λειτούργησαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά στην Α’ Γυμνασίου. Ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη διαμορφώνεται στο προβλεπόμενο όριο των 24 μαθητών ανά τμήμα για τα Μουσικά Σχολεία.

  1. 2. Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων

Η τροποποίηση των ωρών μελετήθηκε επιστημονικά και προτάθηκε από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερός ο πυρήνας της γενικής παιδείας, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η μουσική φυσιογνωμία του σχολείου.

 

Από τη νέα σχολική χρονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων θα έχει διάρκεια 42 ώρες, έναντι 35 των γενικών Γυμνασίων.

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ Γυμνάσιου

 

Γυμνάσιο

2010-2011 & 2011-2012

Μουσικό Γυμνάσιο 2010-2011

Μουσικό Γυμνάσιο 2011-2012

35 Διδακτικές ώρες

45 Διδακτικές ώρες

42 Διδακτικές ώρες

 

Στο Λύκειο, έχοντας λάβει υπόψη το πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Νέου Λυκείου, αλλά και τα σχέδια προγράμματος των υπολοίπων τάξεων, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης των Μουσικών Λυκείων θα έχει διάρκεια 42 ώρες, έναντι 34 ωρών με το παλαιό ωρολόγιο πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων και 32 ωρών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για την Α’ τάξη.

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ Λυκείου

 

Γενικό Λύκειο 2010-2011

Νέο Λύκειο

2011-2012

Μουσικό Λύκειο 2010-2011

Μουσικό Λύκειο 2011-2012

34 Διδακτικές ώρες

32 Διδακτικές ώρες

45 Διδακτικές ώρες

42 Διδακτικές ώρες

 

Στόχος των Μουσικών Σχολειών ήταν και παραμένει η άρτια μουσική εκπαίδευση των μαθητών ώστε να αναδεικνύεται η φυσική τους κλίση και το ταλέντο τους, χωρίς να εξαντλούνται με παραμονή στο Σχολείο κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι δύο αυτές στοχευμένες αλλαγές επιφέρουν εξοικονόμηση 6.900 ωρών εβδομαδιαίως, τόσο μουσικών όσο και γενικών μαθημάτων, που αντιστοιχούν περίπου σε 365 εκπαιδευτικούς.

Για το ενημερωτικό σημείωμα πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top