22-07-2010 Ανακοίνωση: Προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης» (4)

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασης τους στα αγγλικά. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα είναι οι παρακάτω:

http://thalis.opengov.gr

(για το πρόγραμμα Θαλής)

http://archimedes.opengov.gr

(για το πρόγραμμα Αρχιμήδης)

Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να απευθύνεται από την Δευτέρα, 26/7/2010 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ιδρύματός του από τον οποίο θα λαμβάνει ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης στις παραπάνω πλατφόρμες. Έτσι, κάθε ερευνητική ομάδα μέσω του επιστημονικού υπευθύνου, θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική φόρμα όπου ζητείται να συμπληρωθούν στοιχεία της ερευνητικής πρότασης στα Αγγλικά.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των περιλήψεων στα Αγγλικά είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Θα διευκόλυνε ιδιαίτερα αν οι αναρτήσεις των περιλήψεων γίνονταν πριν τις θερινές διακοπές ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία είναι αναρτημένες στη διεύθυνση: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?cat=97. Στην παραπάνω διεύθυνση θα αναρτώνται πληροφορίες και νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων.

Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας υποβολής της περίληψης της πρότασης στην αγγλική γλώσσα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.
Η είσοδος του κοινού ειδικά στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό.
Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mydocs.minedu.gov.gr

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top