25-05-19 Προκήρυξη μελών ΔΕΠ για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 2421093155

1.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία»,(Αρ.Προκ.4369/19/ΓΠ/25.02.19ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Τ8Ω469Β7Ξ-Ψ3Ζ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11665

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,

τηλ. 2441066040

1.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», (Αρ. Προκ. 5389/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 800/17-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω34Ρ469Β7Ξ-ΙΗ1, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11666

2.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», (Αρ. Προκ. 5398/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω0ΒΓ469Β7Ξ-ΒΛΙ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11667

3.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών», (Αρ. Προκ. 5371/19/ΓΠ/05-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Η9Θ469Β7Ξ-83Π, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11668

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,τηλ. 2410685703

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Φυσιολογία», (Αρ. Προκ. 6604/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Ε5Ν469Β7Ξ-ΠΝΗ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11669

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,  τηλ. 2421074771

1.Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη   Μικροοικονομική    στην   Άμυνα και την Ασφάλεια»,  (Αρ. Προκ. 6500/19/ΓΠ/18-03-2019, ΦΕΚ 831/22-05-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω635469Β7Ξ-ΒΧ3, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP11670

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  και   δικαιολογητικών  λήγει στις  24-07-2019.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top