Άρθρο 11 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

Άρθρο 11

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

  1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
  3. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
  4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.
  5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) έτους.

Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.

  1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες του άρθρου 9, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.
  2. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης 

Σχόλια  

+12 # Γιάννης Θ 25-12-2018 00:08
Το μόνο θετικό ότι οι συμβάσεις θα είναι για 1 έτος και όχι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
+9 # Katerina 25-12-2018 16:47
Θα ειναι λεει εως 1 ετος, οχι ενα ετος ακριβως....
+12 # Χρήστος Στοϊδης 26-12-2018 10:15
Έως ένα έτος λέει όχι ένα έτος. Άρα πάλι Σεπτέμβριο-Ιούνιο θα είναι.
+26 # ΓΙΑΝΝΗΣ 25-12-2018 08:54
Η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με επιτυχία ΑΣΕΠ, με αφορμή τη μη προσμέτρηση των μορίων του ΑΣΕΠ στα κριτήρια μοριοδότησης για το νέο σύστημα διορισμών, εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκεια και οργή της για κάθε σχετικό τέτοιο ενδεχόμενο.

Πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας να διατείνεται πως θα δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών, αλλά παράλληλα να αγνοεί επιδεικτικά να πριμοδοτήσει τον τρόπο που αυτή αποκτήθηκε;

Πότε επιτέλους θα γίνει κατανοητό στην ηγεσία του Υπουργείου πως, εφόσον θέλει να πριμοδοτήσει στο νέο σύστημα τους εκπαιδευτικούς «που τόσα χρόνια κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο», οφείλει σεβόμενη το αίσθημα δικαίου να ξεκινήσει από εκείνους που διαθέτουν επιτυχία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

Όλα τα παραπάνω, μαζί κι οι αγωνίες χιλιάδων εργαζόμενων αναπληρωτών αποτυπώθηκαν στις 2.208 υπογραφές, που συνέλεξε το κείμενο διαμαρτυρίας μας σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών μέσα στον Οκτώβρη του 2018.

Η προσμέτρηση, λοιπόν, των μορίων του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα διορισμών δεν είναι απλώς το αίτημα μιας -έστω εκτεταμένης- ομάδας αναπληρωτών, που βλέπει τους κόπους χρόνων να εξανεμίζονται. Είναι το δίκαιο αίτημα μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων που, αφού διαγωνίστηκαν και πέτυχαν σε συνεχόμενους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, υπηρέτησαν χάριν αυτής της επιτυχίας τους μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας μας.

Ένα σύστημα που δεν θα λαμβάνει υπόψη του τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ, αποτελεί την επιτομή της αδικίας και δεν μπορεί από κανέναν να γίνει αποδεκτό. Αν στο Υπουργείο Παιδείας κάποιοι επιθυμούν το νέο σύστημα διορισμών να γυρνά στην αφετηρία όσους πέτυχαν στον διαγωνισμό, τότε να γνωρίζουν πως θα μας βρουν ξεκάθαρα απέναντι τους.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΣΕΠ
+28 # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25-12-2018 13:39
Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.
+24 # Βασίλης Αμπατζής 27-12-2018 16:39
Παραθέτοντας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ:
Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.Όχι απλά είναι λάθος, αλλά είναι βυσματικό. Απαράδεκτη κίνηση για αριστερή κυβέρνηση.
+22 # Μ.Γ 30-12-2018 19:32
Ακριβώς! Για ποιο λόγο να υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός αποδοχής/απόρριψης στη Σιβιτανίδειο; Αφού άλλωστε, μέχρι τώρα, όποιος ήθελε, μπορούσε στις προτιμήσεις του ως αναπληρωτής να δηλώσει και τη Σιβιτανίδειο και άρα οι προσλήψεις γίνονταν από τον ίδιο πίνακα.
-11 # ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 25-12-2018 15:04
Το βρισκω αδικο να δινει δικαιωμα διορισμου στους δασκαλους και νηπιαγωγους γενικης με μεταπτυχιακο στην ειδικη.Απο ποτε το μεταπτυχιακο αποτελει προσον διορισμού.Υπάρχουν άνθρωποι στην Ειδική που δουλεύουν εξειδικευμένα στην τάξη 8 με 10 χρόνια. Ένας με μεταπτυχιακό τι εμπειρία έχει να είναι σε Τμήμα Ενταξης. Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Με ένα μεταπτυχιακό Ειδικής ο άλλος θα διδάσκει Ειδική Αγωγή αντί για ανθρώπους με 10 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ΕΙδικής . Και θα του τρώει τη θέση και στην αναπλήρωση.
-4 # Ελένη Βαλυκα 01-01-2019 17:35
Παραθέτοντας ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ:
Το βρισκω αδικο να δινει δικαιωμα διορισμου στους δασκαλους και νηπιαγωγους γενικης με μεταπτυχιακο στην ειδικη.Απο ποτε το μεταπτυχιακο αποτελει προσον διορισμού.Υπάρχουν άνθρωποι στην Ειδική που δουλεύουν εξειδικευμένα στην τάξη 8 με 10 χρόνια. Ένας με μεταπτυχιακό τι εμπειρία έχει να είναι σε Τμήμα Ενταξης. Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Με ένα μεταπτυχιακό Ειδικής ο άλλος θα διδάσκει Ειδική Αγωγή αντί για ανθρώπους με 10 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ΕΙδικής . Και θα του τρώει τη θέση και στην αναπλήρωση.

Κι εγώ έτσι νόμιζα, αλλά μέχρι το 2011 οι μόνοι που στελεχωναν τα τμήματα ένταξης και τα ειδικά σχολεία ηταβ νηπιαγωγοί και δάσκαλοι με μεταπτυχιακό. Επειδή δεν επαρκούσαν όμως και από τη στιγμή που βγήκαν οι πρώτοι απόφοιτοι από Βόλο και Μακεδονία, άρχισαν να κατοχυρώνουν οργανικές θέσεις, βέβαια αντισυνταγματικά. Και για αυτο υστερ α απο γνωμοδότηση του ΣτΕ, αποκαταστάθηκε η αδικία και δεν προτάσσονται πλέον οι απόφοιτοι Βολου και Μακεδονίας.
+1 # Τατιανα 03-01-2019 22:55
Με συγχωρείτε κιόλας αλλά απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια που αναφέρετε βγαίνουν από το 2002 και 2001 αντίστοιχα. Επειδή δεν επαρκούσαν αυτοί άρχισαν να παίρνουν και γενικής μεταπτυχιακό. Για να ξέρουμε και τι λέμε.
-11 # Δημήτρης Μ 25-12-2018 18:14
Θα έπρεπε να μετράνε κατά κάποιο τρόπο και τα μόρια από τα απομακρυσμένα σχολεία (όχι τα δυσπρόσιτα). Θα αργούν πολύ να στελεχωθούν τα συγκεκριμένα σχολεία στη περίπτωση που δε μετράνε αυτά τα μόρια.
+1 # Μαρία 03-01-2019 22:27
Και φυσικά δε θα πρέπει να μετρούν δίπλα μόρια προϋπηρεσίας για τα δυσπρόσιτα..το γνωρίζατε μέσα από τους νόμους που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν μετρούν για διορισμό...
+5 # ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ 25-12-2018 22:37
Κανονικά από τη στιγμή που εξαντλείται ο κύριος πίνακας θα πρέπει να γίνεται πρόσληψη επί μονίμου βάσεως από τον επικουρικό πίνακα. Είναι άδικο και αντισυνταγματικό καθώς αφαιρεί το δικαίωμα διεκδίκησης μόνιμης θέσης από πολύ κόσμο.
Ετσι λειτουργεί και ο ΑΣΕΠ με τις προσλήψεις. Αν δεν βρεθεί κάποιος με τα τυπικά προσόντα, προσλαμβάνεται αυτός που ανήκει σε επόμενη κατηγορία με λιγότερα τυπικά προσόντα. Και η πρόσληψη καλύπτει μόνιμη θέση. Οχι ορισμένου χρόνου. Παρακαλώ όπως προβείτε σε διόρθωση της μεγάλης αδικίας που πάτε να κάνετε σε χιλιάδες υποψηφίους ('ολων των κατηγοριών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση). Με εκτίμηση.
+5 # Ευαγγελία Δερέκα 26-12-2018 12:24
Είναι δίκαιο να προσμετράται η όποια επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό του Ασεπ.
+26 # ΕΑΕ 26-12-2018 18:30
Καμία μεταφορά προϋπηρεσίας! Ούτε από την ειδική στη γενική και κυρίως ούτε από τη γενική στην ειδική. Δύο ξεχωριστοί πίνακες. Δίκαιο! Όποιος ενδιαφέρεται ΑΛΗΘΙΝΑ για την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, μπαίνει και ξεκινάει από την αρχή. Σεβασμός στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!!
+17 # Αναστασία Ρ. 26-12-2018 19:43
Η διάρκεια της σύμβασης των αναπληρωτών θα μπορούσε να είναι και έως 2 έτη ειδικά για παραμεθόριες περιοχές ή νησιά. Το να γίνονται μεγαλύτερης διάρκειας συμβάσεις εξυπηρετεί και την υπηρεσία αφού εξοικονομούνται εργατοώρες αλλά και τους υποψήφιους αναπληρωτές οι οποίοι θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να αποφασίσουν μια μετακόμιση για 2 έτη παρά για μερικούς μήνες.
+28 # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26-12-2018 20:03
Η σιβιτανιδειοσ να καλει απο τους πινακες αναπληρωτων του υπεπθ οχι ααπο το ΔΣ.
-15 # ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΜΙΑΛΗΣ 26-12-2018 21:07
κ. Υπουργέ για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να απαλειφθεί η τελευταία φράση της παρ 5 (υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.) διότι μέχρι σήμερα μπορούσε όποιος ήθελε να κάνει αίτηση μόνο για ωρομίσθιος και όχι σαν αναπληρωτής. Η ανωτέρω φράση απαγορεύει σε δημοσίους υπαλλήλους πλέον να κάνουν και αυτοί αίτηση σαν ωρομίσθιοι αφού δεν μπορούν να γίνουν αναπληρωτές βάση του υπαλληλικού κώδικα.
+8 # Λενα 26-12-2018 21:14
Απαράδεκτη η μη προσμέτρηση των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
-13 # Ελένη 26-12-2018 23:43
Από τους πίνακες αναπληρωτών πρέπει οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται να είναι και από τους πίνακες με αλλά και χωρίς προϋπηρεσία.
-17 # Νίκος. 27-12-2018 22:14
Να μετράει η αναπηρια 50% και όχι 67%. Είναι πραγματικά άδικο. Επίσης το υπουργείο πρέπει επιτέλους να αξιολογησει ποια μεταπτυχιακά είναι πραγματικά και όχι απλώς για τα μόρια. Πχ ( Βουλγαρίας, Ιταλίας και Κύπρου. ) ας είμαστε ειλικρινείς. Δουλεύουν άτομα που είχαν την οικονομική δυνατότητα για μεταπτυχιακά της πλάκας και μενού μην έξω άτομα που δεν έχουν την οικονομίκη δυνατότητα αλλά έχουν και προβλήματα υγείας.
-6 # Κατερίνα Α 27-12-2018 23:21
Είναι απαραίτητο να μετράνε επιπλέον τα μόρια σε δυσπρόσιτα σχολεία.Αν ο πίνακας αναπληρωτών εξισωθεί με αυτών των διοριστέων θα μετράει μονο η καθαρή προυπηρεσια και αυτο δεν ειναι δικαιο γιατι οι αναπληρωτες των δυσπροσιτων σχολειων θα πρεπει να πάρουν διπλάσια μόρια, τα χρονια που υπηρετησαν εκεί σε σχέση με καποιον που ήταν παντα σε μεγάλη πόλη.
+2 # Μαρία 03-01-2019 22:32
Υπήρχε νομοθεσία κ το γνωρίζατε όταν πήγατε στα δυσπρόσιτα ότι τα μόρια σας δε θα μετράνε διπλά στους πίνακες διορισμού.
-23 # Νικοs 27-12-2018 23:42
1)Nα προσμετρηθεί και ή προυπηρεσία των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ εκπαιδευτικών που απολύονται >όπως ορίζουν όλοι οι μέχρι σήμερα νόμοι που αναφέρονται σε αυτό το θέμα . 2) Από το μόνιμη αναπηρία 67% και άνω να διαγραφεί η λέξη ΜΟΝΙΜΗ. 3)Ολες οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μιλάνε για αναπηρία(σκέτο) και όχι για μόνιμη αναπηρία. Ναι αλλά μια λέξη κόβει τη μοριοδότηση από χιλιάδες εκπ/κούς.
-1 # Κοσμάς 04-01-2019 23:50
Συμφωνώ, διότι ακόμη και σε σοβαρές παθήσεις, όπως η ΣΚΠ, δεν δίνεται μόνιμη αναπηρία, αλλά οι πάσχοντες ανανεώνουν το ποσοστό κάθε 2 ή 5 χρόνια παρά το γεγονός ότι η αναπηρία είναι μόνιμη
-8 # Κατερίνα Κανιστρα 28-12-2018 08:18
Θα βρεθούμε στη χαμηλότερη θέση του πίνακα όλοι εμείς που διαβάσαμε και είχαμε επιτυχία στον ΑΣΕΠ και θα τιμωρηθούμε γιατί στα Γρεβενά, στη Ζάκυνθο, στη Σάμο και στην Αμφιλοχία δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα ούτε τα χρήματα για μεταπτυχιακό που μέχρι τώρα αναγνωριζόταν μισθολογικά και σε μια έμπνευση της αριστερής κυβέρνησης, γίνεται το δυνατότερο χαρτί διορισμού. Το πτυχιο μας καθίσταται κατώτερο και ο ΑΣΕΠ που ματωσαμε για να επιτυχουμε και τόσα χρόνια μας έδινε μόρια για να βρισκόμαστε στα σχολεία της επαρχίας, πετιέται στα σκουπίδια. Μοριοδοτήστε τον ΑΣΕΠ αν έχετε ίχνος ανθρωπιάς.
+23 # ΜΑΡΙΑ Τ 28-12-2018 13:08
Στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία είναι παράλογο να μην υπολογίζεται και η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, έχει την ικανότητα να εργαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έχοντας προϋπηρεσία στη πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, αλλά όμως δεν έχει την ικανότητα, αν έχει εργαστεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Επίσης, δεν έχει καμία λογική η απαξίωση της παιδαγωγικής επάρκειας αλλά και των εξόδων και της προσπάθειας που κατέβαλαν όσοι την απέκτησαν. Πρόταξη όσων την κατέχουν ή αυξημένη μοριοδότηση.
+18 # Nikoletta 30-12-2018 04:34
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
-16 # ΠΟΠΗ Τ. 29-12-2018 18:42
Προσμέτρηση συνολικής προυπηρεσίας στο δημόσιο για τους αναπληρωτές. Δυνατότητα δήλωσης ενός μόνο νομού και προσμέτρηση εντοπιότητας. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι μέλος της τοπικής κοινότητας κι όχι να μαζεύει μόρια και να φεύγει...
-10 # ΜΑΡΙΑ 29-12-2018 21:54
Αναφορικά με την προυπηρεσία του ΕΕΠ στον ιδιωτικο τομέα είναι άδικο και παραλογο τόσοι επαγγελματίες που απασχολούνται και προσφέρουν ιδιωτικά καταβάλλοντας για χρόνια εισφορές για τις οποίες μάλιστα φορολογουνται αδρά να αποκλείονται από τέτοιου είδους διαδικασίες χωρίς να αναγνωρίζεται καμία υπηρεσία τους ούτε προς το κράτος ούτε προς τους πολίτες!Με ποια λογική δεν προσμετράται η προυπηρεσία των επαγγελματιών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα πολλοί από τους οποίους μάλιστα διαπρέπουν στο αντικειμενο της δουλειάς τους και έχουν μεγάλη επαγγελματιή εμπειρία;
-13 # ΜΑΡΙΑ 29-12-2018 21:57
Με ποια λογική δεν λαμβάνεται υπόωιν η προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα επαγγελματιών ΕΕΠ;Είναι άδικο και παραλογο τόσοι επαγγελματίες που απασχολούνται και προσφέρουν ιδιωτικά καταβάλλοντας εισφορές για τις οποίες μάλιστα φορολογουνται αδρά να αποκλείονται από τέτοιου είδους διαδικασίες χωρίς να αναγνωρίζεται καμία υπηρεσία τους ούτε προς το κράτος ούτε προς τους πολίτες!
+7 # Γεώργιος 30-12-2018 10:52
Οι αιτήσεις θα πρέπει τόσο για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική και Γενική Αγωγή όσο και για τους αναπληρωτές Ειδικής και Γενικής Αγωγής να γίνουν μαζί τον Ιανουάριο με το νέο σύστημα.
-3 # Κατερίνα 30-12-2018 17:32
Κρατήστε τη διπλή μοριοδότηση των δυσπρόσιτων για τους πίνακες των αναπληρωτών. Όπως δεν είναι ηθικό να τα αφαιρέσετε από τους μόνιμους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για να κάνουν αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων, δεν είναι ηθικό να τα αφαιρέσετε από τους αναπληρωτές που υπηρέτησαν εκεί, με τόσες καθημερινές δυσκολίες, απλά και μόνο για να βελτιώσουν τη σειρά τους και να προσληφθούν κάποτε στον τόπο τους. Σεβαστείτε τις θυσίες τόσων ανθρώπων που ακολουθούσαν νόμους που εσείς προσυπογράφατε.
-3 # MAΡΙΑ 30-12-2018 18:28
Η μοριοδότηση της προυπηρεσίας με μόνο 1 μόριο ανά μήνα είναι πολύ άδικη επίσης το θέμα του πτυχίου πως είναι δυνατόν κάποιος με βαθμο πτυχίου 6,5 να παιρνει τα ίδια μόρια με κάποιον που έχει 8 θεωρείται αξιοκρατικό όλο αυτό με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται κατά πολύ το βασικό πτυχίο, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να επαναξιολογηθούν
+12 # ΓΙΑΝΝΗΣ 31-12-2018 19:10
Πρέπει να είναι υποχρεωτική η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
+7 # Ελένη Βαλυκα 01-01-2019 17:50
Να δίνεται επίδομα θέσης για όσους υπηρετούν στα δυσπροσιτα ή να πριμοδοτειται με κάποιο άλλο τρόπο η επιλογή, εφόσον θα υπάρχει κοινός πίνακας για αναπληρωτες και μόνιμους. Φυσικά τα μόρια των σχολείων εξακολουθούν να μετρούν για αποσπάσεις και μεταθέσεις, δε χάνονται.
+7 # Ελένη Βαλυκα 01-01-2019 17:51
Να δίνεται επίδομα θέσης για όσους υπηρετούν στα δυσπροσιτα ή να πριμοδοτειται με κάποιο άλλο τρόπο η επιλογή, εφόσον θα υπάρχει κοινός πίνακας για αναπληρωτες και μόνιμους. Φυσικά τα μόρια των σχολείων εξακολουθούν να μετρούν για αποσπάσεις και μεταθέσεις, δε χάνονται.
+5 # Ελένη Βαλυκα 01-01-2019 17:51
Να δίνεται επίδομα θέσης για όσους υπηρετούν στα δυσπροσιτα ή να πριμοδοτειται με κάποιο άλλο τρόπο η επιλογή, εφόσον θα υπάρχει κοινός πίνακας για αναπληρωτες και μόνιμους. Φυσικά τα μόρια των σχολείων εξακολουθούν να μετρούν για αποσπάσεις και μεταθέσεις, δε χάνονται.
+1 # Σωκράτης 01-01-2019 23:45
όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να το δηλώνουν ξεχωριστά, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και όχι να επιλέγονται από τον πίνακα αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση για να διοριστούν ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη του ωρομισθίου, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11. (το οποίο φαίνεται ότι έχει προστεθεί βιαστικά, διότι είναι γραμμένο με μικρότερους χαρακτήρες από το υπόλοιπο κείμενο και με μονό διάστημα και ίσως κρύβει μια πολύ μεγάλη παγίδα)
-2 # Γεώργιος Ρουσόπουλος 02-01-2019 11:47
Επειδή:
1. Το σύστημα διορισμών είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίζεται στο κριτήριο το οποίο αναδεικνύει τον ικανότερο και καταλληλότερο εκπαιδευτικό ώστε να προσφέρεται η μέγιστη ποιότητα στην Δημόσια Εκπαίδευση.
2. Η προϋπηρεσία (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 527/2015 Απόφαση Ολομέλειας του ΣτΕ, παρ. 13) «δεν έχει υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και δεν προκύπτει ότι έχει γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις» και επομένως ΔΕΝ αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο διορισμού.
3. Η θέσπιση των ακαδημαϊκών προσόντων ως κριτήριο διορισμού θα αποτελέσει το εφαλτήριο ανάπτυξης συνθηκών αγοροπωλησίας ακαδημαϊκών τίτλων όπου η ελεύθερη αγορά θα ευνοεί τον οικονομικά ισχυρότερο και όχι τον οικονομικά ασθενέστερο και επομένως ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, συνδυαστικά με τις τρεις προηγούμενες σκέψεις, το προτεινόμενο σύστημα διορισμών ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει επαρκές σύστημα ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις αρχές της Αξιοκρατίας, της Ισότητας και της Διαφάνειας που επιβάλλει το Ελληνικό Σύνταγμα και για αυτό αντιπροτείνεται η θέσπιση διεξαγωγής ΝΕΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ο οποίος αποτελεί εγγύηση Αξιοκρατίας, Ισότητας και Διαφάνειας.
# ΕΙΡΗΝΗ 02-01-2019 20:09
Είναι άδικο να μην προσμετράται ο βαθμός του/των γραπτών διαγωνισμών όπου έχει συμμετάσχει καθένας/καθεμιά.
Επίσης είναι άδικο να μην αναγνωρίζεται ο διπλασιασμός μορίων προϋπηρεσίας για όσους έχουν υπηρετήσει στα δυσπρόσιτα.
Βρίσκω πολύ δίκαιη τη μοριοδότηση των διδακτορικών/μεταπτυχιακών, αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και για αυτά? Σκεφτείτε πόσα μεταπτυχιακά δίδονται ή δίδονταν επί πληρωμή σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα χωρίς καμιά εξεταστική διαδικασία. Επιπλέον, πιο δίκαιη μοριοδότηση για το βαθμό πτυχίου θα ήταν εάν πολλαπλασιαζόταν ο δεκαδικός με έναν συντελεστή. Γιατι να μοριοδοτείται το ίδιο το 6,58 με το 8, 49?
+5 # Μαρία 02-01-2019 20:48
Τουλάχιστον για την πρόσληψη των αναπληρωτών:

1. Να λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική επάρκεια όπως τόσα χρόνια ισχύει!
2. Να προσμετρωνται τα μόρια από προηγούμενο ΑΣΕΠ
+1 # Ειρήνη 03-01-2019 19:51
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ ή παραπάνω μοριοδοτηση σε αντίθεση με τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ. Το ΙΕΚ είναι επιπέδου 5 και είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
+7 # Μαρια Χατζηγεωργιου 03-01-2019 20:22
Να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η παιδαγωγική επάρκεια
+8 # Τσαρακτση Σουλτάνα 03-01-2019 20:50
Η διάρκεια της σύμβασης των αναπληρωτών θα μπορούσε να είναι και έως 2 έτη ειδικά για παραμεθόριες περιοχές ή νησιά. Είναι πιο εύκολο οι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται και να μπορούν πλέον και αυτοί να έχουν μια κανονική ζωή από το να είναι με τις βαλίτσες στο χέρι.
+6 # Τσαρακτση Σουλτάνα 03-01-2019 20:50
Η διάρκεια της σύμβασης των αναπληρωτών θα μπορούσε να είναι και έως 2 έτη ειδικά για παραμεθόριες περιοχές ή νησιά. Είναι πιο εύκολο οι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται και να μπορούν πλέον και αυτοί να έχουν μια κανονική ζωή από το να είναι με τις βαλίτσες στο χέρι.
+5 # Τσαρακτση Σουλτάνα 03-01-2019 20:55
#Σουλτανα
Η διάρκεια της σύμβασης των αναπληρωτών θα μπορούσε να είναι και έως 2 έτη ειδικά για παραμεθόριες περιοχές ή νησιά. Είναι πιο εύκολο οι εκπαιδευτικοί να μετακινούνται και να μπορούν πλέον και αυτοί να έχουν μια κανονική ζωή από το να είναι με τις βαλίτσες στο χέρι.
+4 # Τσαρακτση Σουλτάνα 03-01-2019 20:57
Η σύμβαση την αναπληρωτών θα πρέπει να είναι διάρκειας δύο χρόνων για να μπορούν πλέον να έχουν μια φυσιολογική ζωή και να μην είναι με τις βαλίτσες στο χέρι
+5 # ΓΕΩΡΓΙΑ 03-01-2019 20:58
ΟΧΙ ΣΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.Αυτό αποτελεί αδικία για εμάς που μπήκαμε στο κόπο να κάνουμε μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή.Είναι αδικία γενικά η αλλαγή των πινάκων των Αναπληρωτών.ΟΧΙ στην αλλαγή πινάκων αναπληρωτών.
+3 # Φαλιερου Παναγιώτα 03-01-2019 21:00
Θεωρώ πως δεν είναι άδικο να είναι για δύο χρόνια κλειδωμένοι οι πίνακες.Θα ήταν πιο δίκαιο να μπορούμε. Α καταθέτουμε κάθε χρόνο καθώς αποκτούμε ακαδημαϊκά κριτήρια συνεχώς ,οι περισσότεροι από εμάς,και είναι κρίμα να μην προσμετρούνται για δύο χρόνια.
-2 # Αγγελική 03-01-2019 21:32
Ειναι αντιδημοκρατικό να κλειδωθουν οι πινακες για δύο χρόνια! Ειναι δικαίωμα μας να μπορούμε να καταθετουμε καθε χρόνο τα επιπρόσθετα πτυχια μας! Παλεύουμε δυο χρονια για να τελειώσουμε! Ειναι ανεπίτρεπτο να περιμένουμε αλλα δυο για να μπορούμε απλα να τα καταθέσουμε!
-4 # Έλενα 03-01-2019 21:36
Όχι στο κλείδωμα στων πινάκων. Είναι αδικία να μπορούμε μόνο ανά δύο χρόνια να προσθέτουμε τα επιπλέον προσόντα μας. ΌΧΙ ΣΕ ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.
-3 # Μαρίνα Χ 03-01-2019 22:21
Οχι στο κλείσιμο των πινάκων για 2 έτη!!! είναι αδικία!!
+1 # Δέσποινα Χατζηδρόσου 03-01-2019 22:31
Βασικά σημεία που πρέπει να αλλάξουν, αλλιώς θα υπάρξουν
μεγάλες αδικίες:

- ΌΧΙ στο κλείδωμα των πινάκων. Πολλοί ολοκληρώνουμε φέτος τις σπουδές μας. Επίσης, είναι άδικο να μη προσμετρηθει η προϋπηρεσία που θα αποκτηθει άμεσα. Έτσι θα δημιουργήθει ένα θολό τοπίο.
- Απαραίτητο να διαδαφηνιστει η συναφεια των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών με τις επιστήμες της αγωγης, την ειδική Αγωγή και με τις αρμοδιότητες του εκάστοτε κλάδου στις υπηρεσίες εκπαίδευσης.
-2 # Κούρου Χριστίνα 03-01-2019 22:32
Θεωρώ ότι δεν σωστό να κλειδώνουν οι πίνακες για 2 χρόνια. Όλοι πασχιζουμε να αυξήσουμε τα ακαδημαϊκά μας προσόντα είτε με μεταπτυχιακά είτε με ένα δεύτερο πτυχίο. Είναι άδικο να αποκλειομαστε από την διαδικασία και να μην μπορούμε να τα καταθέτουμε.
-1 # Δέσποινα Χατζηδρόσου 03-01-2019 22:38
Μοριοδοτηση του βαθμού των πτυχίων σύμφωνα με το παλιό σύστημα! Είναι άδικο να μοριοδοτηθουν οι με 6.5 και 8.4 με τον ίδιο τρόπο!
+1 # Μαρία 03-01-2019 22:39
Η σύμβαση την αναπληρωτών θα πρέπει να είναι διάρκειας δύο χρόνων για να μπορούν πλέον να έχουν μια φυσιολογική ζωή και να μην είναι με τις βαλίτσες στο χέρι. Επιτακτική η ανάγκη για διετες κλείδωμα των πινάκων.
-5 # Αγγελική 03-01-2019 22:47
ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ.ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ Ή ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥΣ.ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ.ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ!
-1 # Καρτσακη παναγιωτα 03-01-2019 22:51
1)θα ηταν καλι για 2 ετη να κλειδωνουν οι πινακες ωστε να παραμενουν οι εργαζομενοι σταθερά σε ενα πλαισιο .2)σχετικα με τα ατομα ή συγγενεις ατομων με αναπηρια δεν ειναι κοινωνικα δικαιη η μοριοδοτηση αλλα η ποσοστωση.δηλαδη αν στον ελληνικο πληθυσμο το 5%εχει διαγνωση κεπα για 50% ποσοστο αναπηριας τοτε το 5% των θεσεων να δοθει στην συγκεκριμενη κοινωνικη ομάδα.αντιστοιχα και σε πολυτεκνους εκπαιδευτικους.3)τα μεταπτυχιακα πρεπει να μοριοδοτουνται αντιστοιχα των διδακτικων τους μοναδων.4)η ημερομηνια κρησης πτθχιου και ο βαθμος να δινουν τα περισσοτερα προσοντα ενω πρεπει να ακολουθουν τα μορια της προυπηρεσιας σε δημοσιο σχολείο.σε καμια περιπτωση δεν πρεπει να υπαρχει ταβανι αλλα και μεταφορα προυπηρεσιας απο την γενικη στην ειδικη και αντιστροφως.
-3 # Ανδρομάχη Νταραμπεκη 03-01-2019 23:29
Όχι στο κλείδωμα των πινάκων .πέρα από τον σεβασμό στους αναπληρωτές ..σεβασμό και στους εκπαιδευτικούς μηδενικής προϋπηρεσίας που κάνουν μεταπτυχιακό μόνο κ μόνο να τους δοθεί η ευκαιρία να δουλέψουν στα σχολεία
.ένα αξιοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα που να ευνοεί ολους.
-3 # Matoula 03-01-2019 23:41
Είναι άδικο για τους αναπληρωτές να κλειδώνουν οι πίνακες για δύο χρόνια γιατί για όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τα πτυχία που αποκτούν και να αναγνωρίζονται άμεσα ώστε να αποκτούν τη θέση που αξίζουν στον πίνακα.
-4 # Νίκη 04-01-2019 00:12
ΟΧΙ στο κλείδωμα των πινάκων. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι άδικο το γεγονός να κλειδώσουν οι πίνακες για 2 χρόνια και να μην μπορούμε να καταθέσουμε το μεταπτυχιακό ή οποιαδήποτε άλλο προσόν λάβουμε φέτος ή του χρόνου.
-2 # Maria 04-01-2019 00:18
Ναι στην μοριοδότηση 2 σεμιναρίων 300 ωρών ( πχ στην ειδική κ στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) ώστε να μπορούμε ν ανταποκριθούμε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των 2 περιπτώσεων. Εξάλλου μπορεί να αποτελέσει κ κίνητρο επιμόρφωσης κ εξειδίκευσης για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν κ δωρεάν τέτοιες επιμορφώσεις.
-4 # Κων/νος Καπλάνης 04-01-2019 00:29
Να μην κλειδώσουν οι πίνακες των αναπληρωτών για 2 χρόνια!
Κάθε χρόνο κάνουμε επιμορφώσεις, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, γλώσσες και ου το καθεξής. Θα είναι άδικο μεγάλο να μην τα καταθέτουμε την ώρα που τα ολοκληρώνουμε αλλά να περιμένουμε 2 χρόνια.
-3 # Μανόλης Ι. 04-01-2019 00:34
Να ανοιγουν οι Πίνακες Καθε Χρονο.
Επίσης σε θέσεις ωρομισθίων και αναπληρωτών να μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι Καθηγητικών Σχολών που απασχολούνται ήδη στο δημόσιο με πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο ως ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ. Στις κενες θέσεις των άλλων φορέων του δημοσίου να μπορούν να υποβάλλουν αιτηση για μετάταξή τους και οι υπηρετούντες στα σχολεία καθηγητές. Ο καινούριος νομος της κινητικότητας στον οποίο ενταχθηκαν και οι καθηγητές μπορει να γίνει ένα χρήσιμο εργαλειο για το Υπουργείο Παιδείας για πιο σύγχρονη διαχείριση του προσωπικού του, διδακτικού και διοικητικού ή άλλου.
-1 # Σοφία 04-01-2019 01:18
Απαράδεκτο το κλείδωμα των πινάκων για δύο χρόνια. Το λογικό είναι να παραμένουν ανοιχτοί, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της κατάθεσης όλων των νέων ακαδημαϊκών κριτηρίων που αναγκάζεται το κόσμο να αποκτήσει, έχει δεν έχει χρήματα, χρόνο κ αντοχές, που έχει δουλέψει ως ωρομίσθιος και αναπληρωτής ΕΕΠ οργώνοντας νομούς, που βρίσκεται στη δεκαετία των 40+ και ενώ έχει κάνει πολλές επιμορφώσεις ώστε να είναι καινοτόμος κ επαρκης στην εργασία του, θα έρθει ο 25χρόνος που με τη βοήθεια των γονέων αγόρασε ένα μεταπτυχισκο από Ιταλία, Βουλγαρία κλπ και θα του πάρει τη θέση. Θα έπρεπε να μοριοδοτείται κ η παλαιότητα του πτυχίου γτ απλά όλες οι ηλικίες δεν έχουν ίδιες ευκαιρίες διορισμού. Μεγάλη αδικία επίσης στα μεταπτυχιακά να μην υπάρχει συνάφεια. Κ πως είναι δυνατόν Ένα άσχετο μεταπτυχιακο για ένα συγκεκριμένο κλάδο να δώσει γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο αντικειμενο; Πως γίνεται τα αυτονόητα να τα απορρίπτετε, ενώ από το 2005 που εργαζόμαστε οι του ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ κ ΚΕΔΔΥ, όλα τα μοριοδοτούμενα μεταπτυχιακά, απαιτείτο να έχουν συνάφεια στο κλάδο ή στην Ειδική Αγωγή ;
-2 # ΔΩΡΑ 04-01-2019 01:23
Kύριε υπουργέ, θεωρώ πως στο νέο σύστημα θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις:

1) Υπολογισμός της συνάφειας όλων των προσόντων και διαφοροποίηση ως προς την μοριοδότηση με βάση αυτό το κριτήριο.

2) Διαφοροποίηση των μορίων του δεύτερου πτυχίου, ανάλογα με τα χρόνια απόκτησης του καθώς και αύξηση της μοριοδότησης του δευτερου πτυχίου σε σχέση με το μεταπτυχιακό.

3) Στις τεχνικές ειδικότητες όπου στον ίδιο πίνακα υπάρχουν αναπληρωτές προερχόμενοι από πολύ διαφορετικές σχολές (ΑΕΙ και ΤΕΙ), να μην μοριοδοτείται ο βαθμός του πτυχίου.

4) Στους αναπληρωτές που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτα να δοθεί επιπλέον μοριοδότηση.

5)Στη γνώση του Η/Υ να υπολογίζονται και τα πιστοποιητικά 4 μαθημάτων από τα πανεπιστήμια.

6)Να προηγούνται όσοι έχουν παιδαγωγική επάρκεια έναντι αυτών που δεν έχουν.

7) Μοριοδότηση μόνο των τρίτεκνων και πολύτεκνων και όχι από το πρώτο παιδί.

8) Μεταφορά της προυπηρεσίας από την Γενική στην Ειδική, εφόσον κάποιος έχει τα απαραίτητα ακαδημαικά προσόντα( σεμινάριο ή μεταπτυχιακό). Στην διδασκαλία στο γενικό σχολείο καθημερινά αντιμετωπίζουμε μαθητές με διάφορες μαθησιακές δυσκολίες και διάφορες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γιατί λοιπόν να μην υπολογίζεται αυτή η προυπηρεσία και να μη μπορεί να μεταφερθεί στην Ειδική Αγωγή?
-2 # KYRIAKI 04-01-2019 02:48
Είναι άδικο και ανέντιμο για όσους φοιτητές έχουμε ολοκληρώσει τις σπουδές μας και υφιστάμεθα τον εμπαιγμό του ΔΟΑΤΑΠ σχετικά με την αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,να μείνουμε εκτός πινάκων. Όλοι οι αναπληρωτές μηδενικής και μη κάναμε τον προγραμματισμό μας με βάση την υποβολή των αιτήσεων τον Απρίλιο. Το δίκαιο είναι ο χρόνος κατάθεσης των δικαιολογητικών να παραμείνει ο μήνας Απρίλιος και οι πίνακες να ανανεώνονται κάθε χρόνο, διαφορετικά σε τι χρησιμεύει η προσμέτρηση της παλαιότητας των πτυχίων και των μεταπτυχιακών;
-4 # mk 04-01-2019 08:45
Όχι στο κλείδωμα των πινάκων για 2 έτη. Να προστίθενται τυχόν ακαδημαικα προσόντα και η προυπηρεσία. Όχι στην κλιμακωτή μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου.
-2 # Έφη Μητροπούλου 04-01-2019 09:10
Το κλείδωμα των πινάκων για δύο χρόνια, θεωρώ πως είναι εντελώς άδικο, καθώς στο μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει πολλοί εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν (όπως εγώ) επιπλεον τιτλους σπουδων, οι οποίοι ωστόσο δεν θα είναι εφικτό να προσμετρηθουν για 2 χρόνια. Ειλικρινά ελπίζω να μην ισχύσει εν τέλει το εν λόγω μέτρο. Τέλος, έτσι αποτρέπεται εν μέρει η απόκτηση επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων.
-5 # Κ. Λ. 04-01-2019 10:01
Πολλοί ΕΕΠ εχουν εργαστεί ως εργαστηριακοί συνεργάτες, χρόνια στα ΤΕΙ. Αυτη η προϋπηρεσία είναι και εκπαιδευτική και δημόσια και δεν ελιναι λογικό να μην αναγνωρίζεται, ειδικά απο τη στιγμή που αναγνωρίζεται ακόμα και η ιδιωτική προϋπηρεσία σε άλλες ειδικότητες. Επίσης η μοριοδότηση γενικά της προϋπηρεσίας είναι πολύ χαμηλη.
-1 # Βολκίδης Μιχαήλ 04-01-2019 10:49
1. Να μην κλειδώνει ο πίνακας για 2 έτη
2. Αναλογική προσμέτρηση του βαθμού πτυχίου
-4 # Σοφία 04-01-2019 12:26
Απαράδεκτο το κλείδωμα των πινάκων για 2 χρόνια. Οι πίνακες Θα έπρεπε να ήταν δυνατή η ανανέωση τους, με τα ακαδημαϊκά προσόντα που αναγκαζόμαστε να αποκτήσουμε, ανεξάρτητα από οικονομική δυνατότητα μας, το χρόνο κ τις αντοχές μας! Κάποιοι από μας είμαστε 40+ κ οι ευκαιρίες για διορισμό είναι πολύ λιγότερες από τους νεώτερους. Είναι λογικό λοιπόν η χρονολογία κτήσης του πτυχίου να μετρούσε. Όσο για την παιδαγωγική επάρκεια , ολα τα χρόνια ηταν προαπαιτούμενο κ ετδι διοριζομαστε. Πως ακυρωσατε κ αυτό;
-4 # Σοφία 04-01-2019 12:30
Το κλείδωμα των πινάκων για 2 χρονια ρινσι απαράδεκτο καθώς δεν ΘΑ μπορούν να ανανεώνουμε με τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτείται να πληρώσουμε είτε έχουμε την οικονομική δυνατότητα , το χρόνο, την αντοχή, είτε όχι.
-6 # ΕΙΡΗΝΗ 04-01-2019 12:40
Aν μοριοδοτηθεί ο οποιοσδήποτε προιστορικός γραπτός ΑΣΕΠ ....με την ίδια λογική να μετρήσει αν είναι και το Τεστ Δεξιοτήτων που είχε γίνει παλιότερα. Ναι στη ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ...
-6 # Παρασκευή Κ. 04-01-2019 13:00
Να αναγνωριστεί και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!!! Μεγαλύτερη μοριοδότηση στην προϋπηρεσία και μοριοδότηση στην παλαιότητα πτυχίου.
-1 # ΓΙΩΡΓΟΣ 04-01-2019 13:02
Να παραμείνει στη μοριοδότηση των πτυχίων το 7-14-21 . Οι διάφορες σχολές έχουν διαφορετική δυσκολία...Ένα από τα θετικά του προσχέδιου...Μπράβο
+1 # A.E 04-01-2019 13:43
Μοριοδότηση ακαδημαϊκών προσόντων και για τους αναπληρωτές-ωρομισθίους.
# Ευαγγελία Μ. 04-01-2019 13:47
Αναφορικά με την υλοποίηση του "συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας εκπαίδευσης", κρίνω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για το ζήτημα που θα ανακύψει με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του πίνακα Ε1. Συνακόλουθα η ανάγκη για ισότιμη και δίκαια αντιμετώπιση επιβάλλει μία από τις παρακάτω ενέργειες:
Α) Στην παρ 3 του άρθρου 2 μετά τη λέξη [διορισμό ] να προστεθεί η φράση [ή την πρόσληψη ως αναπληρωτή].
Β) Εάν δεν υλοποιηθεί η προηγούμενη ενέργεια και εφόσον απαιτείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τους αναπληρωτές που θα προσληφθούν, να υπάρξει μέριμνα για την παροχή της δυνατότητας απόκτησης της, είτε λαμβάνοντας υπόψη μια προκαθορισμένης διάρκειας προϋπηρεσία στην Α΄/θμια ή Β΄/θμια εκπαίδευση είτε μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων (όπως ακριβώς συμβαίνει με τους διοριστέους).
Οι παραπάνω προσθήκες/βελτιώσεις αποτελούν μονόδρομο για τη διαφύλαξη της ισονομίας μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών που διαθέτουν τα ίδια προσόντα.
-5 # Ειρήνη 04-01-2019 13:54
Απαράδεκτο είναι η πρόταση που προτείνεται σε όλα της τα σημεία από τη στιγμή που απαξιώνεται η προϋπηρεσία μας.Επίσης το κλείδωμα των πινάκων για δύο χρόνια καταστρτηγεί τους πίνακες. Θέλετε να περάσετε ένα σύστημα που απαιτεί αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα αλλά από την άλλα κλειδώνετε τους πίνακες.
-2 # Κωνσταντίνος Α. 04-01-2019 14:19
Οι αξιολογικοί πίνακες θα πρέπει να ανανεώνονται σε ετήσια βάση ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και νέοι υποψήφιοι, αλλά και οι παλιότεροι να μπορούν να προσθέτουν τυχόν νέα προσόντα (καθώς και την ετήσιά τους προϋπηρεσία).
-1 # Αλκινόη Μοσχίδου 04-01-2019 15:49
Μιλάμε όλοι με όμορφα λόγια για τα ΑΜΕΑ, καταδικάζουμε όσους προσπαθούν να παρκάρουν στις θέσεις τους, τους δίνουμε προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τράπεζες, πατάμε λάικ όταν τους συμβαίνει κάτι όμορφο. Μήπως όλα τα παραπάνω είναι κάπως υποκριτικά και όταν χρειάζεται να γίνει κάτι ουσιαστικό για αυτούς δε γίνεται; Τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρειάζεται να δουλεύουν, το ίδιο και οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για την οικονομική ανεξαρτησία τους και την ψυχική ισορροπία τους. Δε ζητάμε οίκτο, ζητάμε δουλειά για να προσφέρουμε με αξιοπρέπεια σ' αυτούς που μας έχουν ανάγκη! Για 3 χρόνια το πράξατε... Μετά; Ας υπάρχει μια συνέχεια... Ωφελειστε ανθρώπους που ζουν με την αγωνία της ασθένειας. Δώστε τους ασφάλεια!
-1 # Λ. Μ 04-01-2019 22:01
Θα συμφωνήσω με την Αλκινόη Μοσχίδου, τα άτομα με ανάγκες και οι οικογένειες τους δεν είναι μόνο για φωτογραφίες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα πρέπει να λαμβάνουν και την υποστήριξη που τους αξίζει.
+5 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ 04-01-2019 15:51
Οχι στην κατά προτεραιότητα κάλυψη των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία 67% ή τέκνα ...Ήδη η μοριοδότησή τους που έχει προβλεφθεί στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου είναι Πολύ μεγάλη
+2 # Νικολέττα ΠΕ25 04-01-2019 16:10
Το πάγωμα των πινάκων για 2 χρόνια έχει λόγο ύπαρξης μόνο αν οι συμβάσεις των αναπληρωτών είναι δίχρονες. Διαφορετικά δεν είναι δίκαιο και οι πίνακες πρέπει να ανανεώνονται κάθε σχολικό έτος.
+5 # Νικολέττα ΠΕ25 04-01-2019 16:13
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να γίνεται μέσω των πινάκων. Διαφορετικά είναι αναξιοκρατικό.
+1 # katerina 04-01-2019 18:49
Αν κλειδωνουν οι πινακες για 2 ετη τοτε να ειναι και διετεις οι συμβασεις, αλλιως τι εξυπηρετει ολο αυτό αφου οι ιδιοι θα ξαναπροσληφθουν και την επομενη χρονια με κλειδωμενους πινακες.
Το ιδιο να ισχυσει και για το ΕΕΠ - ΕΒΠ.
-1 # Μαρία Ν. 04-01-2019 19:48
Το να μεταφερθεί η προϋπηρεσία από τη Γενική στην Ειδική με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ! Και δε θα περάσει. Θα καταστρέψει την ειδική αγωγή και θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
+1 # Ρενα 04-01-2019 21:03
Nα μετρανε ολα τα πτυχια οπως σε ολες τις ειδικοτητες! 2ο πτυχιο συναφους ειδικοτητας, ξενες γλωσσες, Η/Υ!

You have no rights to post comments

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top