Άρθρο 10 Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Άρθρο 10

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της διετούς ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, καθώς και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.

  1. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα και περιοχή διορισμού/διεύθυνση εκπαίδευσης. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων: α) ΠΕ 60 και ΠΕ 61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
  3. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.

Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διατίθενται στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  1. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας ή διεύθυνσης εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδευτικού προσωπικού.
  2. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
  3. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης 

Σχόλια  

-14 # Ελένη Δεμερτζή 24-12-2018 15:18
Να υπάρξει μεγαλύτερη βαρύτητα στη μοριοδοτηση της προϋπηρεσίας και λιγότερο στα μεταπτυχιακά που απευθύνονται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη οικονομική άνεση.
+5 # Μάρκος Τ. 25-12-2018 03:19
Μια χαρά μοριοδοτούνται όσοι έχουν προυπηρεσία, 120 μήνες δώσανε, την στιγμή που στους άλλους Διαγωνισμούς πχ Βοηθεια στο Σπιτι (που σε κάποιους Δήμους υπάρχει και απ το 2003 κιόλας) δεν σπάσανε το φράγμα των 84 μηνών.

Πρέπει νάχεις μάλλον ΌΛΑ τα ακαδημαικά κριτήρια που αναφέρονται ώστε να μπορέσεις έστω κάπως να συναγωνιστείς ως άτομο Μηδενικής Προυπηρεσίας έναν που έχει. Αυτοί τι να πουν δηλαδή; Ποσόστωση χρειάζεται ώστε να συναγωνιστούν μεταξυ τους εκείνοι.
-20 # Ελένη Δεμερτζή 24-12-2018 15:22
Να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην προϋπηρεσία και λιγότερο στα μεταπτυχιακά που απευθύνονται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη οικονομική άνεση.
+4 # Βαγγελά Ευφροσύνη 24-12-2018 16:55
Να δοθεί έμφαση στην προυπηρεσία για εμάς που επί συναπτά έτη καλούμαστε να υπηρετούμε το κράτος καλύπτοντας όλα τα έξοδα από τις δικές μας οικονομίες....οικονομίες με τις οποίες μπορολυσαμε να αγοράσουμε κ μεις ένα μεταπτυχιακό!!ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ!!!
+3 # Πολυξένη Γ. 26-12-2018 21:44
Μπερδεύετε την οικονομική κατάσταση με τα ακαδημαϊκά προσόντα . Μπορεί κάποιος να αποφάσισε να επενδύσει κάποια χρήματα σε μεταπτυχιακό , κάποιος άλλος σε Ι.Χ . Δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια γι' αυτό είναι άκυρο το επιχείρημά σας .
+5 # Μαρθα 26-12-2018 23:29
Παραθέτοντας Βαγγελά Ευφροσύνη:
Να δοθεί έμφαση στην προυπηρεσία για εμάς που επί συναπτά έτη καλούμαστε να υπηρετούμε το κράτος καλύπτοντας όλα τα έξοδα από τις δικές μας οικονομίες....οικονομίες με τις οποίες μπορολυσαμε να αγοράσουμε κ μεις ένα μεταπτυχιακό!!ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ!!!

Από τις οικονομίες μας,από τους γονείς μας,από την οικογένεια μας. Κι έχουμε πληρώσει όχι μόνο σε χρήμα,έχουμε πληρώσει σε άγχος,αγωνία,κούραση.

Το έγραψες τέλεια συνάδελφε. Υποκλίνομαι! Χρόνια πολλά!
+12 # Μαρία Κ. 24-12-2018 17:08
1. Η μοριοδότηση της προυπηρεσιας ειναι εξαιρετικά χαμηλη, ενω των πτυχιων/ μεταπτυχιακων πολυ υψηλη.
2. Δεν υπαρχει μοριοδοτηση παιδαγωγικης καταρτησης ΑΣΠΑΙΤΕ παρολο που ειναι ετησια σχολη και δυσκολοτερη απο καποια ετησια μεταπτυχιακα που μοριοδοτουνται
3. Δεν αναγνωριζεται η εκπαιδευτικη προυπηρεσια στην τριτοβαθμια εκπαιδευση (;)
4. Δεν μοριοδοτηται η παλαιοτητα πτυχιου
+12 # Nikoletta 30-12-2018 04:38
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
+5 # Μάτα Τ. 24-12-2018 17:16
Η μοριοδότηση της προυπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αντίθετα μοριοδοτούνται προσοντα που απαιτουν χρηματα, οπως τα μεταπτυχιακα που στην συντριπτικη τους πλειοψηφια, απαιτουν ενα σεβαστο ποσο που οι πολλοι δεν διαθετουν. Επισης ενω απαιτουσε το υπουργειο για τους ΕΕΠ παιδαγωγικη καταρτιση, τωρα βλεπουμε ουτε καν να μοριοδοτείται. Για ποιο λόγο κοπιασαμε και ξοδευτηκαμε; Συγκεκριμένα το προγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ ειναι πολυ καλυτερο απ τα περισσοτερα μονοετη μεταπτυχιακα που τωρα αναγνωριζετε.Παρόλα αυτα, δεν βλεπουμε ουτε προταξη, οπως υπηρχε, ουτε εστω μοριοδοτηση. Επισης στην εκπαιδευτικη προυπηρεσια, δεν υπαρχει προβλεψη για αυτη σε ιδρυματα τριτοβαθμιας εκπαιδευσης, που πολλοι απο εμας εχουν δουλεψει χρονια. Τελος η μοριοδοτηση του βαθμου πτυχιου ειναι μια κοροιδια. Κάθε σχολή έχει διαφορετικής βαρυτητας βαθμολογια. Για να μην συζητησουμε τα αριστα της Βουλγαρίας.
+4 # Nikoletta 30-12-2018 04:41
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
Στο υπόλοιπο δημόσιο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, ο βαθμός πτυχίου είναι το κυρίαρχο κριτήριο.
+6 # Βασίλης 31-12-2018 12:52
Δεν έχετε τι να πείτε για τα μεταπτυχιακά και το ρίχνετε στο οικονομικό, ενώ δεν γνωρίζεται τι θυσίες μπορεί να κάναμε για να το αποκτήσουμε. Σε εσάς δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσετε προϋπηρεσία, σε όσους δεν δόθηκε; Να τους ρίξουμε στον καιάδα;
-23 # Χρυσάνθη 24-12-2018 17:30
Το νομοσχέδιο σας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η μόνη μου παρατήρηση θα ήταν ως προς το βαθμού πτυχίου όπου θα πρέπει να μοριοδοτείται με συντελεστή όπως σε όλους τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ του δημοσίου..
το 6.49 με το 6.50 να μεταφράζεται σε 7 μήνες προυπηρεσίας διαφορά δεν είναι δίκαιο.
Μεγαλύτερη μοριοδότηση στα παιδιά..
2 παιδιά = 4 μόρια επιμόρφωσης;;
+69 # ΓΙΑΝΝΗΣ 24-12-2018 17:51
Δεν πρέπει να επιτρέπεται διορισμός ατόμων χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.Όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση ας αποκτήσει πρώτα την επάρκεια και μετά να μπει στην τάξη.
-31 # Αντώνης 24-12-2018 17:53
Νομίζω ότι δε θα έπρεπε να μοριοδοτείται μόνο μια γλώσσα. Επίσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για ποιον ακριβώς λόγο πρέπει να έχουν απολυθεί για να κάνουν αίτηση; Εννοείται ότι πρέπει να μπορούν να κάνουν όλοι αίτηση, αλλιώς πώς στοιχειοθετείται η ισότητα απέναντι στο νόμο;;;
-64 # Βικτώρια 24-12-2018 18:05
Οι ανάγκες των δασκάλων είναι πολύ περισσότερες απ' των υπόλοιπων ειδικοτήτων... οπότε θα πρέπει να δοθούν περισσότερες οργανικές θέσεις..!!
+21 # Αντώνης Κουφού 24-12-2018 18:12
Όπως σε κάθε προκήρυξη περί πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων (ορισμένου χρόνου ή μονίμων) να γίνει πρόβλεψη περί πρόταξης των μονίμων κατοίκων παραμεθόριων περιοχών που επιθυμούν να διορισθούν στις περιοχές αυτές. Ειδικά για τη νησιωτικότητα προβλέπεται από το Σύνταγμα ειδική μεταχείριση κατοίκων παραμεθόριων περιοχών.
Γιατί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των παραμεθόριων περιοχών να είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους παραμεθόριων περιοχών;
Είμαι εδώ και πολλά χρόνια διορισμένος και σημειώνω το άδικο που βλέπουμε να συμβαίνει στα σχολεία μας στις ακριτικες περιοχές.
+22 # Παναγιώτης 24-12-2018 19:27
Σε σωστό δρόμο θα ελεγα. Μερικές διαφοροποίησεις
Αρχικά θα έπρεπε να υπάρξει ειδικός πίνακάς με ποσόστωση για τις ειδικές κατηγορίες όπως σε ολο το δημόσιο. Δευτερον ένα από τα κριτήριά διορισμού θα έπρεπε να ειναι και η εντοπιότητα όπως ισχύει σε ολο το δημόσιο. Τέλος θα έπρεπε μα διορίζονται μονο οσοι έχουν παιδαγωγική επάρκεια οποτε οσι δεν έχουν τελειώσει καθηγητικές σχολές θα πρεοει να έχουν ασπαιτε εννοείται πως η τελευταία θα πρεπει να μοριοδοτηθει
+13 # Μάρκος Τ. 25-12-2018 03:25
Ακριβώς. Οι τριτεκνοι, πολύτεκνοι και αμεα να έχουν δική τους κατηγορία πχ 10%. Τα άτομα Μηδενικής Προυπηρεσίας για να παρει και κανένας νέος μια θέση, επίσης πχ 40% (καθώς ακόμα και με ένα σωρό πτυχία θα χάσει από έναν αναπληρωτή που επι χρόνια όργωνε την Ελλάδα και κρατούσε όρθια την Παιδεία αλλά δυστυχώς δεν δύνανται όλοι να διοριστούν).

Θεωρώ πάντως αυτονόητο να κατέχει κάποιος Παιδαγωγική Επάρκεια για να διοριστεί στην Δημόσια Εκπαίδευση! Επομένως δεν βλέπω τον λόγο να λαμβάνει μόρια και για αυτό, όχι πως θα ήταν άσχημο, απλώς δεν το βλέπω αναγκαίο να επιβραβευθεί το αυτονόητο.
-6 # Χ.Φ 24-12-2018 19:33
To δεύτερο μεταπτυχιακό γιατί δίνει τόσα λίγα μόρια; Υπάρχουν και δωρεάν μεταπτυχιακά (αυτό για όσους ισχυρίζονται ότι πρέπει να έχεις λεφτά για να κάνεις μεταπτυχιακό...) Επίσης, είναι ανηθικο να μη δίνονται μόρια στην επιτυχία διαγωνισμού ΑΣΕΠ.
+13 # ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 24-12-2018 19:37
Διατήρηση στον ενιαίο πίνακα της διάκρισης των υποψηφίων σε υποψήφιους κυρίου πίνακα και επικουρικού με βάση την παιδαγωγική επάρκεια όπως ίσχυε μέχρι τώρα.Στη χειρότερη των περιπτώσεων μοριοδότηση της τουλάχιστον με τέσσερα μόρια όπως οι επιμορφωσεις διότι είναι κατάφορη αδικία να μην αναγνωρίζεται κάτι απαραίτητο στην εκπαίδευση το οποιο μας είχε ζητηθεί στις προηγούμενες προκηρύξεις και για το οποιο κοπιάσαμε και ξοδέψαμε χρήματα γι’αυτό!
+2 # Nikoletta 30-12-2018 04:46
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
-35 # ΚΩΣΤΑΣ 24-12-2018 19:38
Να προηγούνται οι έχοντες εντοπιότητα στην παραμεθόριο! Και μοριοδότηση ξένων γλωσσών!
+31 # ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 24-12-2018 19:47
Δίκαιη κατανομή των θέσεων ανά τις κατηγορίες εκπαιδευτικών των τριών ομοσπονδιών.1500 θέσεις στην ειδικη αγωγη ισότιμα για ΕΕΠ - ΕΒΠ, δίκαιη και ίση μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων όσον αφορά τις προσλήψεις ανα κλάδο!
+19 # Δερέκα Ευαγγελία 24-12-2018 21:27
Η επιτυχία σε όποιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα πρέπει να μοριοδοτηθεί. Ο κόπος όσων έγραψαν πάνω από τη βάση θα πρέπει να αναγνωριστεί. Επίσης θα ήταν πιο δίκαιο η μοριοδότηση του πτυχίου να γίνεται όχι βάσει του χαρακτηρισμού π.χ. αλλά με μόρια για όποιον βαθμό πάνω από το 5.
+37 # Μαρίνος 24-12-2018 21:29
Επειδή υπηρετώ ως μόνιμος στην εκπαίδευση επί 20 έτη σας διαβεβαιώ ότι για τις "μη καθηγητικές σχολές" θα έπρεπε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για το διορισμό να λαμβάνεται υπόψιν η παιδαγωγική επάρκεια (ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ).
Δεν γίνεται να διορίζονται π.χ. μηχανικοί στην εκπαίδευση χωρίς Παιδαγωγικές γνώσεις. Όσο για το υποχρεωτικά μέσα σε 2 χρόνια να επιμορφώνονται το ξανα-ακούσαμε και την τελευταία φορά που διορίστηκαν καθηγητές Πληροφορικής χωρίς ΣΕΛΕΤΕ το 2000 με το παλαιό σύστημα της επετηρίδας. 18 χρόνια μετά οι περισσότεροι δεν έχουν παιδαγωγικοί επάρκεια. Άρα ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
-13 # Βασίλης Χριστινάκης 24-12-2018 22:16
Δώστε εντοπιότητα στην παραμεθόριο όπως ισχύει σε όλες τις προκηρύξεις. Θέλουμε ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο διορισμού τους, τα σχολεία μας θέλουν, τα παιδιά θέλουν.
# Γεωργια Τ. 24-12-2018 22:36
Η μοριοδοτηση της προυπηρεσίας ειναι εξευτελιστικά χαμηλη ειδικά συγκρινόμενη με τα μεταπτυχιακά που δεν εχουν ολοι την οικονομική δυνατότητα να κάνουν. Το επιχειρημα οτι το Υπουργείο δεσμευεται απο το Σύνταγμα ειναι αστείο αφου βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις (βοήθεια στο σπίτι) να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ώστς να προκριθουν σαφως όσοι τοσα χρόνια προσφέρουν. Επίσης ειναι απαράδεκτο στην εκπαιδευτική προυπηρεσία να μην αναγνωρίζεται η ΔΗΜΟΣΙΑ προυπηρεσια σε τριτοβάθμια εκπαίδευση που εχουν αρκετοί. Η παιδαγωγική επάρκεια που τόσα χρονια ηταν προαπαιτουμενη για κλάδους εεπ, οχι μονο δεν δινει προτεραιοτητα, αλλα καθώς φαινεται ουτε καν μόρια, παρολο που η ΑΣΠΑΙΤΕ ειναι μια αξιόλογη και δημόσια σχολή. Τέλος αντι της παλαιοτητας πτυχιου, μοριοδοτείται, αδίκως, ο βαθμός , παρόλο που ανάλογα τη σχολή αλλάζει και η δυσκολία αποκτησης καλού βαθμού.
# Nikoletta 30-12-2018 04:50
1)"Στη βοήθεια στο σπίτι" υπάρχουν άτομα με 180 μήνες προϋπηρεσία. Στην προκήρυξη θα μετρούν 84 μήνες (17 μόρια ο μήνας), αλλά θα μετρούν και 84 μήνες (7 μόρια ο μήνας) για προϋπηρεσία εκτός της "βοήθειας στο σπίτι".
Επομένως, ένας υποψήφιος με διδακτορικό, 1 ξένη γλώσσα άριστα, 1 ξένη γλώσσα πολύ καλά, 84 μήνες εμπειρία εκτός "βοήθειας στο σπίτι" και πτυχίο 9,5 προτάσσεται από ένα υποψήφιο με 180 μήνες εμπειρία στη" βοήθεια στο σπίτι" και πτυχίο 6,5.
Σε αυτό το νομοσχέδιο δε μετρά 120 μήνες εμπειρίας εκτός εκπαίδευσης. Θα πάρουν μέρος άτομα με προϋπηρεσία μόνο στην εκπαίδευση (όχι σε: ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, φροντιστήρια, ιδιωτικά (υπάρχει εξαίρεση), σχολές των υπουργείων υγείας και τουρισμού κ.α.) και άτομα χωρίς προϋπηρεσία. Ένας υποψήφιος με διδακτορικό, ξένες γλώσσες, πτυχίο 9,5 και εμπειρία 120 μήνες εκτός εκπαίδευσης ή σε δομές εκπαίδευσης που δε μετρούν θα έχει τα μισά μόρια (και σχεδόν μηδενικές πιθανότητες διορισμού) από κάποιον με 120 μήνες εμπειρίας και πτυχίο 6,5. Άρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ευνοεί περισσότερο τα άτομα με προϋπηρεσία σε σχέση με το "βοήθεια στο σπίτι".
2)Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
3)Στο υπόλοιπο δημόσιο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, ο βαθμός πτυχίου είναι το κυρίαρχο κριτήριο.
-23 # Maria 24-12-2018 23:18
Ειδική ποσόστωση για αμέα, τρίτεκνους, πολύτεκνους, όπως προβλέπει το σύνταγμα.
-9 # Ευθύμης 25-12-2018 13:22
ορθό και δίκαιο, άλλωστε υπάρχουν Ευρωπαϊκές οδηγίες!
+3 # Katia 03-01-2019 22:48
Οχι σε ποσόστωση ή πρόταξη των ειδικών κατηγοριών. Είναι ήδη πολύ μεγάλη η μοριοδότηση τους στο σχέδιο νόμου.
+1 # ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΜΙΑΛΗΣ 25-12-2018 01:00
Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν η τελευταία φράση του ανώτερο άρθρου που λέει (... καθώς και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.) αφορά το θέμα της ρήτρας στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του Δημοσίου δεν του επιτρέπεται να συμμετάσχει σε επόμενη προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. εάν δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον διορισμό τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχει ένας υπάλληλος το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση στο Δημόσιο και ειδικά σαν εκπαιδευτικός εφόσον έχει προϋπηρεσία στην εκπαίδευση επειδή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα πενταετία από τον διορισμό του. Αφού δεν έχουν γίνει προσλήψεις τα τελευταία 7 χρόνια στα πλαίσια για ίση και δίκαιη μεταχείριση και διεκδίκηση των θέσεων εργασίας. Να αρθεί η ρήτρα της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής σε θέση του Δημοσίου/Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α. από προηγούμενο διορισμό, ως προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος εκ νέου σε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π και ειδικότερα στην προκήρυξη για εκπαιδευτικούς.
+23 # Κατερινα 25-12-2018 09:04
Η παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να μοριοδοτειται. Μγια αυτούς που την κατέχουν. Ήταν ένα υποχρεωτικό προσόν για να δουλέψεις σε κύριο πίνακα . Εδώ και χρόνια. Αποκτήθηκε με χρόνο και χρήμα. Προκειμένου να έχουμε παιδαγωγική αφήσαμε σε δεύτερο χρόνο την κατάκτηση μπςεξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Και όχι από επιλογή αλλά από αναγκη.μη ξεχνάτε είμαστε αναπληρωτές και δουλεύουμε στην καλύτερη περίπτωση 9μηνες. Όσον αφορά την προϋπηρεσία. Θα έπρεπε να μοριοδοτειται με παραπάνω μόρια . Εκεί φαίνεται η εκτίμηση στα άτομα που κραταμε τόσα χρονια ανοιχτά τα σχολεια
+6 # Nikoletta 30-12-2018 04:51
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
+11 # Δημήτρης 25-12-2018 09:31
Μοριοδότηση επιτυχίας στον ΑΣΕΠ καθώς και ξένων γλωσσών.
-8 # M.E. 25-12-2018 10:16
Ειδική ποσόστωση για αμεα, πολυτεκνους, τριτεκνους ακομα και αν κάποιος είναι τεκνο αυτής της οικογένειας. Οχι στην υπερμοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων. Γιστι μετράει το δεύτερο πτυχίο τόσο πολυ...;
+2 # Ιωαννα 25-12-2018 11:18
Καμια μέρα προϋπηρεσίας χαμένη! Απαράδεκτο το ταβάνι των 120 μηνών απο τη στιγμή που το ίδιο το υπουργείο συντηρούσε μια κατάσταση αναπλήρωσης 15 ετών απο εκπαιδευτικούς! Το ίδιο το υπουργείο επιλέγει επι Χρονια να εξυπηρετεί πάγιες και βασικές ανάγκες των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγης! Αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσία τώρα.
+14 # Παναγιώτης 25-12-2018 12:11
Στο Άρθρο 10 παράγραφος 6 θα πρέπει να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη παράγραφος από "θα έπρεπε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ για το διορισμό οι υποψήφιοι να διαθέτουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΑΕΙ). Αν όχι τουλάχιστον θα πρέπει να προηγούνται υποψήφιοι με το συγκεκριμένο προσόν έναντι εκείνων που δεν το διαθέτουν ή να μοριοδοτείτε. Δεν μπορεί να μην προσμετράτε πουθενά. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόταση με "θα πρέπει να...". Όλοι ξέρουμε πώς αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ.
# Ευθύμης 25-12-2018 13:21
Σε κάθε νόμιμο κ συνταγματικό διαγωνισμό υπάρχει ποσόστωση υπέρ πολύτεκνων κ ΑμεΑ...επίσης να κάνετε καθημερινά επίκληση στα θεία να σας προστατεύουν από ανίατες ασθένειες και να λέτε να έχετε υγεία και τύχη, ώστε να μην βρεθείτε στην ομάδα των ευγενών κ αξιοπρεπών ΑμεΑ! Κανείς δεν γεννιέται πολύτεκνος, είναι όμως πρόβλεψη του Ελληνικού Συντάγματος η στήριξη της πολυτεκνίας. Ο νομοθέτης ευκολα θα δικαιώσει τους πολύτεκνους...από την άλλη τα προνόμια της οικογένειας δίνονται για όλους, όσοι γενναίοι γεννήστε! Δεν απαιτεί η αγάπη χρήματα...
+10 # ΜΑΡΙΑ 27-12-2018 21:13
Παραθέτοντας Ευθύμης:
Σε κάθε νόμιμο κ συνταγματικό διαγωνισμό υπάρχει ποσόστωση υπέρ πολύτεκνων κ ΑμεΑ...επίσης να κάνετε καθημερινά επίκληση στα θεία να σας προστατεύουν από ανίατες ασθένειες και να λέτε να έχετε υγεία και τύχη, ώστε να μην βρεθείτε στην ομάδα των ευγενών κ αξιοπρεπών ΑμεΑ! Κανείς δεν γεννιέται πολύτεκνος, είναι όμως πρόβλεψη του Ελληνικού Συντάγματος η στήριξη της πολυτεκνίας. Ο νομοθέτης ευκολα θα δικαιώσει τους πολύτεκνους...από την άλλη τα προνόμια της οικογένειας δίνονται για όλους, όσοι γενναίοι γεννήστε! Δεν απαιτεί η αγάπη χρήματα...


Θα είχες δίκιο αν χρειαζόταν μόνο γενναιότητα και αγάπη για να γεννήσει κανείς. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια σήμερα που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν για άλλους λόγους. Που είναι η ισοτιμία και η ισονομία?
+1 # ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 25-12-2018 15:01
Το βρισκω αδικο να δινει δικαιωμα διορισμου στους δασκαλους και νηπιαγωγους γενικης με μεταπτυχιακο στην ειδικη.Υπάρχουν άνθρωποι στην Ειδική που δουλεύουν εξειδικευμένα στην τάξη 8 με 10 χρόνια. Ένας με μεταπτυχιακό τι εμπειρία έχει να είναι σε Τμήμα Ενταξης. Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Με ένα μεταπτυχιακό Ειδικής ο άλλος θα διδάσκει Ειδική Αγωγή αντί για ανθρώπους με 10 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ΕΙδικής . Και θα του τρώει τη θέση και στην αναπλήρωση. Μετά αυτά έπρεπε σε ένα κράτους δικαίου νάναι γνωστά εκ των προτέρων . Ο καθείς να κάνει το κουμάντο του. Τουλάχιστον όπως είπα να μην μετρήσει η προϋπηρεσία της γενικής στην ΕΑΕ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα όταν μπούνε σε τμήμα με 6-7 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.
Στη χειρότερη Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα.
-2 # Χ. 30-12-2018 13:49
Oι έχοντες προυπηρεσία στην Ειδική Αγωγή, από κάπου ξεκινήσανε... Κάποτε δεν είχαν καθόλου εμπειρία, οπότε με το ίδιο σκεπτικό δε θα έπρεπε πριν 8-10 χρόνια να προσληφθούν. Επίσης προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι καταργήθηκε η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός με αναπηρία έχει προτεραιότητα στην Ειδική Αγωγή, καθώς το προσωπικό βίωμα ξεπερνά κατά πολύ τόσο το μεταπτυχιακό όσο και την προυπηρεσία. Τι να την κάνω την εμπειρία ή την εξειδίκευση του αρτιμελούς εκπαιδευτικού εάν μιλάει υποτιμητικά στο παιδί με σύνδρομο Down χαρακτηρίζοντάς το χαζό; ή λέει στον κωφό μαθητή "στου κουφού την πόρτα βρόντα όσο θες;" Θα το έλεγε αυτό με την ίδια ευκολία π.χ. ένας κωφός εκπαιδευτικός;
# ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 25-12-2018 15:02
Υπάρχουν άνθρωποι στην Ειδική που δουλεύουν εξειδικευμένα στην τάξη 8 με 10 χρόνια. Ένας με μεταπτυχιακό τι εμπειρία έχει να είναι σε Τμήμα Ενταξης. Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Με ένα μεταπτυχιακό Ειδικής ο άλλος θα διδάσκει Ειδική Αγωγή αντί για ανθρώπους με 10 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ΕΙδικής . Και θα του τρώει τη θέση και στην αναπλήρωση. Μετά αυτά έπρεπε σε ένα κράτους δικαίου νάναι γνωστά εκ των προτέρων
+3 # Ειρήνη 25-12-2018 15:43
Μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος ταυτόχρονα σε δύο δυο διαφορετικούς πίνακες; και αν ναι κατά τους διορισμούς ποιος πίνακας θα θα προηγηθεί;
+13 # Σίλια 25-12-2018 15:58
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εφόσον δεν προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών να μην έχουν δικαίωμα ένταξης στους πίνακες διορισμού. Αλλιώς άτομα που εργάζονται στα εκπαιδευτήρια γνωστών ή συγγενών τους στον τόπο κατοικίας τους θα διοριστούν εις βάρος των αναπληρωτών που υπηρετούν τα δημόσια σχολεία σε όλη την επικράτεια μακριά από τα σπίτια τους!!!
+7 # Ειρηνη Τσ. 25-12-2018 17:24
Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας είναι δυσανάλογα χαμηλή, συγκριτικά με αυτή των (πανάκριβων στην ειδική αγωγή) μεταπτυχιακών.
Δεν υπάρχει ούτε πρόταξη, ούτε μοριοδοτηση παιδαγωγικής κατάρτισης ΑΣΠΑΙΤΕ παρόλο που είναι ετησία σχολή και τόσα χρόνια ήταν προαπαιτούμενη για του κλάδους ΕΕΠ.
Ενώ αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία, δεν αναγνωρίζεται, προκλητικά, η δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση!
Δεν μοριοδοτείται η παλαιότητα πτυχίου, ενω αντίθετα μοριοδοτειται ο χαρακτηρισμός, παρόλο που απο σχολή σε σχολή (και απο χωρά σε χώρα) μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ το επίπεδο δυσκολίας και δυνατότητα απόκτησης υψηλής βαθμολογίας.
+4 # Nikoletta 30-12-2018 04:54
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
+6 # #Σοφια 25-12-2018 17:30
Ξανά έγραψα αλλά το σχόλιο μου δεν υπάρχει πουθενά....
Είμαι ΕΕΠ ΜΕ ποσοστό αναπηρία 67%Αλλά όχι Μόνιμη δηλαδη εγώ δεν είμαι ΑΜΕΑ;;
Θα τρελαθουμε;;
Γιατί γινεται αποκοπή αυτην της ευαίσθητης κοινωνικης ομαδας;
Υπάρχει ρατσισμός ακομα και στην εργασία...
Τα ΑΜΕΑ είναι συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό πολύ λίγα πρέπει να ακουστεί η φωνή τους...
Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να παίρνουν μόρια αναπηρίας στα κοινωνικά κριτήρια και όσοι δεν έχουν Μόνιμη αναπηρία αλλα ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ.
Είναι αισχρό όλο αυτό.
-9 # ΖΩΗ 30-12-2018 17:21
υπάρχει ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% που δεν είναι μόνιμη?
δηλαδή μπορεί να αλλάξει αυτό? συγνωμη αλλα δεν το καταλαβα
-2 # Helenaki 25-12-2018 17:35
1)Η προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας αποτελεί ανταμοιβή για όσους κάλυπταν βασικά κενά επί σειρά ετών σε δυσμενείς τοποθετήσεις.
2)Η προσμέτρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων.
3)Μοριοδοτηση για κάθε τέκνο. (Το ένα ή δύο παιδιά δεν σημαίνει λιγότερη ευθύνη, φροντίδα, αγωνία κτλ...)
4)Η δήλωση προτίμησης περιοχών να γίνει αργότερα λόγω των επικείμενων μεταθέσεων που ίσως να είναι σε μεταγενέστερο χρόνο.
5) Ενιαίο πίνακα και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με εκτίμηση,
Ξ. Ε.
ΠΕ 21
-3 # Helenaki 25-12-2018 17:36
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να καταθέσω τις σκέψεις μου επί τη ευκαιρία:

1)Η προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας αποτελεί ανταμοιβή για όσους κάλυπταν βασικά κενά επί σειρά ετών σε δυσμενείς τοποθετήσεις.
2)Η προσμέτρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων.
3)Μοριοδοτηση για κάθε τέκνο. (Το ένα ή δύο παιδιά δεν σημαίνει λιγότερη ευθύνη, φροντίδα, αγωνία κτλ...)
4)Η δήλωση προτίμησης περιοχών να γίνει αργότερα λόγω των επικείμενων μεταθέσεων που ίσως να είναι σε μεταγενέστερο χρόνο.
5) Ενιαίο πίνακα και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με εκτίμηση,
Ξ. Ε.
ΠΕ 21
Εστάλη από το Huawei κινητό μου
+1 # Σπυρος 25-12-2018 20:22
Σε όλες τις προκηρύξεις του δημοσίου υπάρχει ποσόστωση για ειδικές κατηγορίες.Σε μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα πκρέμεται σα δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας και αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους μη διορισμών,είναι ντροπή να μην υπάρχει ποσόστωση για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες εκπαιδευτικούς που παρά την ανασφάλεια, την έλλειψη αδειών και τη περιήγηση σε όλη την Ελλάδα, κατάφεραν να υπηρετήσουν και να δημιουργήσουνν οικογένεια- μελλοντικούς μαθητές.
-9 # Πάνος 25-12-2018 21:58
Το πρώτο πτυχίο να θεωρείται επαρκής πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας τόσο για αναπληρωτές όσο και για μόνιμους. Να καταργηθεί η απαίτηση υποχρεωτικής επιμόρφωσης τόσο για αναπληρωτές όσο και για μόνιμους. Δεν έχουμε όλοι τη πολυτέλεια να κάνουμε τα πάντα ταυτοχρόνως, να ασκούμε ταυτόχρονα το επάγγελμα και να τρέχουμε για επιμόρφωση και πιστοποιητικά. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνει μέσω ατομικής προσωπικής προετοιμασίας, εν πάς περιπτώσει ο καθένας μπορεί να αυτοεπιμορφωθεί μόνος του, αν το θέλει, συμβουλευόμενος ειδικά εγχειρίδια παιδαγωγικής φύσεως ή να παρακολουθεί σεμινάρια!
+9 # Nikoletta 30-12-2018 05:04
Το πτυχίο για να δίνει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πρέπει να έχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
Δε γίνεται να μαθαίνουμε στου κασίδη το κεφάλι.
Αφού εσείς μπορείτε να αυτοεπιμορφωθείτε μέσω ατομικής προετοιμασίας τότε ποια είναι η θέση σας όταν σας ζητήσουν το ίδιο οι μαθητές;
+13 # Αφροδίτη Καστελιανού 25-12-2018 23:57
Πρέπει να μοριοδοτείται η ΑΣΠΑΙΤΕ ή να θεωρείται μέσα στα υποχρεωτικά προσόντα &να μοριοδοτηθεί η επιτυχία όσων έγραψαν πάνω από τη βάση στον τελευταία γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.Επίσης το δεύτερο μεταπτυχιακό γιατί έχει τόσο λίγα μόρια;
+7 # Nikoletta 30-12-2018 05:05
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
+13 # Χαρης 26-12-2018 00:37
Κύριε Υπουργέ είναι εξωφρενικά άδικο να μην προσμετράται η επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Αν δίνει το μεταπτυχιακό 20 μόρια θα έπρεπε να είναι ανάλογη και η μοριοδότηση του ΑΣΕΠ ο οποίος βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το γνωστικό μας αντικείμενο. Πώς είναι δυνατόν αυτό να παραβλέπεται;
+13 # Λενα 26-12-2018 01:10
Που στηρίζεται η εξαίρεση των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ; όλοι εμείς που κοπιασαμε και περιμένουμε τόσα χρόνια θα τιμωρηθούμε επειδή ακολουθήσαμε τη νόμιμη οδό; Δεν είναι δικη μας υπαιτιότητα το γεγονός οτι εχεινα γινει 10 χρόνια διαγωνισμος. Θα βρεθούμε στον πάτο του πίνακα. Δίνονται μόρια σε ξενες γλώσσες και μεταπτυχιακά (στη Κύπρο τα πανεπιστήμια τριβουν τα χέρια τους) και ουτε ένα μόριο για τον ΑΣΕΠ. Άδικο
-3 # Βασίλης Αμπατζής 26-12-2018 09:20
Να προτάσσονται οι έχοντες εντοπιότητα, όπως διάβασα σε κάποιο σχόλιο παραπάνω. Είναι πολύ σωστό! Εξάλλου ισχύει σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!
-11 # Μαρια Α 26-12-2018 10:21
Ενιαίοι πινακες σε ολες τις ειδικότητες
Πριμοδότηση της προυπηρεσιας και των ανθρωπων που στηριξαν τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ απο το 2005 και μετα, μαλιστα σε συνθηκες πολυ πιο δυσκολες απο ο,τι τα τελευταια δυο τρια χρονια.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ κατα τη γνωμη μου δεν πρεπει να ειναι απαραιτητη εφόσον οι περισσοτεροι την κανουν για να την εχουν και οχι επειδη τη χρειαζονται πραγματικα ως γνωση. Αλλωστε οι θεραπευτες εχουν θεραπευτικη σχεση με τα παιδια και μεσω αυτης διδασκουν τις νεες δεξιοτητες. Οι ΚΛ εχουν δεξιοτητες συμβουλευτικης μεσω της σχολης τους για να επικοινωνουν με γονεις και παιδια- δεν κρινω οτι τους ειναι απαραιτητη η παιδαγωγικη. Σαν προσθετο προσον, τοσο η παιδαγωγικη οσο και η Σχολικη Ψυχολογια να μοριοδοτουνται αλλά να μην προτασσονται οι κατοχοι τους.
+1 # Κωστας χ 26-12-2018 13:25
Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μοριοδοτειται η κατοχή πτυχίου νοηματικής γλώσσας και γραφής Braille στο ΕΕΠ και ΕΒΠ. Νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από τη μοριοδοτηση ξένης γλώσσας.
+3 # Ζωη 27-12-2018 23:48
Πολυ σωστα ειναι απαραιτητα προσοντα και δεν πρεπει να αγνοουνται η να υποβαθμιζονται.
-2 # ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 26-12-2018 13:59
Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων: α) ΠΕ 60 και ΠΕ 61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα KAI ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
-1 # Βασιλική 26-12-2018 15:20
Θεωρώ ότι για έναν ειδικό παιδαγωγό ΠΕ 71 η επάρκεια της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και η πιστοποίηση της braille είναι απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα. Είναι άδικο να μην αναφέρονται πουθενά! Επίσης η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας είναι ελάχιστη. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πλήττονται για ακόμη μια φορά ,διότι δεν υπάρχει πουθενά πρόταξη βασικού πτυχίου όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους! Εξισώνεται το βασικό πτυχίο με 1,5 χρόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που μπορούν να εκπονήσουν,όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα! Αδικία!
-2 # Ελένη Βαλυκα 01-01-2019 18:27
Η Braille και η νοηματική πρεπει να μετρούν ως ξεχωριστά κριτήρια και να έχουν προτεραιότητα στην πρόσληψη και να μη γίνουν απλα καποια μορια.

το βασικό πτυχιο ενός πε71 δεν εξισώνεται με μεταπτυχιακό 1,5 έτους αλλα με 6 χρονια συνολικών σπουδών, όπως ορίζει και το ΣτΕ. Μέχρι το 2011 οι θέσεις ειδικης και Τ.Ε. στελεχώνονταν μονο απο τους πε70/60 με μεταπτυχιακό. Με αυτη τη λογική οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Βολου πρεπει να απολυθούν επειδη δεν είναι και οι ίδιοι απόφοιτοι Βολου.
+1 # Βασιλική 26-12-2018 15:23
Για έναν ειδικό παιδαγωγό Π.Ε 71 είναι απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα η Βraille και η επάρκεια ελληνικής νοηματικής γλωσσας. Δεν αναφέρονται πουθενά στα ακαδημαϊκά προσόντα!!!
+2 # Βασιλική 26-12-2018 15:25
Μοριοδότηση νοηματικής Γλώσσας και Braille!!! Είναι βασικά ακαδημαϊκά προσόντα για τους ειδικούς παιδαγωγούς ΠΕ71
+16 # ΕΑΕ 26-12-2018 18:27
Καμία μεταφορά προϋπηρεσίας! Ούτε από την ειδική στη γενική και κυρίως ούτε από τη γενική στην ειδική. Δύο ξεχωριστοί πίνακες. Δίκαιο! Όποιος ενδιαφέρεται ΑΛΗΘΙΝΑ για την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, μπαίνει και ξεκινάει από την αρχή. Σεβασμός στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!!
-1 # Μαρια 28-12-2018 17:27
Μοριοδοτηση όλης της προϋπηρεσίας κ περισσότερα μόρια για κάθε μήνα. Καμία μεταφορά προϋπηρεσίας. Όπως της ειδικής δεν μπορουν να πάνε στη γενικη,να μην ισχύει ούτε το αντίθετο.
Τα μεταπτυχιακά,αν μοριοδοτηθουν,που δε θα έπρεπε,από τη στιγμή που υπάρχει σχολή κατεξοχήν ε.α.
,Μονο αυτά που έχουν συνάφεια με την ειδική αγωγή.οπως κ το δεύτερο πτυχίο.Περισσοτερα μόρια η ξένη γλώσσα,από το μεταπτυχιακό για τους ΠΕ71;Τέτοια υποτίμηση για το πτυχίο των ΠΕ71;;Κλείστε τη σχολή τότε,να μπαίνουν όλοι με ίδια κριτήρια,μόνο με μεταπτυχιακά.Κ τοπαιδί μόνο 2 μόρια;;;Οι περισσότεροι που είναι τόσα χρόνια αναπληρωτές που κανανε οικογένεια.
+3 # Πετράτου Μαριλένα 26-12-2018 18:46

Μέσα στα κοινωνικα κριτήρια μοριοδότησης αναφέρεται η μοριοδότηση της ΜΟΝΙΜΗΣ αναπηρίας 67% και άνω. Δηλαδή δε μοριοδοτείται αναπηρία άνω του 67% που έχει εγκριθεί από τα ΚΕΠΑ και έχει ορισμένη ισχύ (π.χ. 2 έτη);; Τα περισσότερα πιστοποιητικά αναπηρίας έχουν τέτοια ισχύ
+12 # Αναστασία Ρ. 26-12-2018 19:37
Οι θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα θα πρέπει να είναι γνωστές πριν την πρόσκληση των εκπαιδευτικών για να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να υπάρχει διαφάνεια.
+3 # Έλενα 26-12-2018 19:58
Μιλώντας για ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και πρωτοβάθμια.
Πως γίνεται απόφοιτοι με 55 περίπου περασμένα μαθήματα (πε61/71) εξειδικευμένα πάνω στις αναπηρίες και τις διαταραχές των παιδιών να διεκδικούν τις ίδιες οργανικές θέσεις σε ΔΟΜΕΣ της Ειδικής Αγωγής με κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων οι οποίοι ενδεχομένως να αποκτήθηκαν με το πέρασμα 10 μαθημάτων σχετικών με τις αναπηρίες των παιδιών. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σύγκριση. Μην ισχυρίζεστε άλλο πως μας βάζετε όλους στον ίδιο πίνακα διότι ότι η γενική αγωγή περιλαμβάνει την ειδική αφού είναι γεγονός πως το πρόγραμμα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων και νηπιαγωγών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (παρά μόνο 1 και νομίζω και επιλογής ,αν δεν κάνω λάθος...αλλά και 2 και 3 να ήταν και πάλι δε συγκρίνονται με 55 υποχρεωτικά Ειδικής Αγωγής μαθήματα).
Διορίστε τους συναδέλφους 70.50/60.50 σε δομές της ΓΕΝΙΚΗΣ για να εργαστούν επιτέλους στον κλάδο που εξ αρχής ήθελαν -αλλά εξαιτίας της ανεργίας επέλεξαν στην πορεία την Ειδική Αγωγή- και στελεχώστε Ειδικά σχολεία και Τμήματα Ένταξης με απόφοιτους τμημάτων Ειδικής Αγωγής .Δε νομίζω να υπάρχει δικαιότερο αίτημα από αυτό.
-6 # ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΟΠΑΣ 26-12-2018 22:45
Επίσης θα πρέπει να μοριοδοτηθεί οποιαδήποτε Διδακτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική Εκπαίδευση καθώς και στην ανώτερη -ανώτατη Εκπαίδευση.
-6 # ΛΓ 28-12-2018 18:00
Παραθέτοντας ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΟΠΑΣ:
Επίσης θα πρέπει να μοριοδοτηθεί οποιαδήποτε Διδακτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική Εκπαίδευση καθώς και στην ανώτερη -ανώτατη Εκπαίδευση.


Και ιδιωτική προϋπηρεσία με ΤΕΒΕ.
+3 # ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓ 26-12-2018 22:54
Σε ολο το Ειδικο Εκπαιδευτικό Προσωπικο ηταν εδω και χρόνια προαπαιτουμενη η παιδαγωγικη επαρκεια. Και αυτο εχει μια λογικη απο τη στιγμη που η εκπαίδευση ειναι αμεσα συνδεδεμένη με την παιδαγωγικη. Ειναι αδιανόητο να μην ειναι στα υποχρεωτικά προσόντα για το διορισμό. Τα ατομα που θα μονιμοποιηθουν θα πρέπει να εχουν ηδη παιδαγωγικές γνωσεις μιας και αμεσα θα ειναι σε επαφη με μαθητες και οχι να την αποκτήσουν αργοτερα. Που ειναι η αναγνώριση ολων εκεινων που βασισμενοι στα κριτηρια προσληψεων των αναπληρωτών εσπευσαν ολα αυτα τα χρόνια και αποκτησανε τη παιδαγωγικη επαρκεια; Αποκτώντας τη οχι απλα με πολυ κοπο αλλα καταβαλλοντας και μεγαλα χρηματικα ποσα. Υπενθυμιζω πως η πιστοποίηση της παιδαγωγικης επαρκειας δεν ειναι δωρεαν. Για την απόκτηση της απο την ΑΣΠΑΙΤΕ απαιτείται το ποσό των 600€ και απο το παιδαγωγικο πανεπιστήμιο της Κρήτης το ποσο των 1.660€. Χρηματα που καταβλήθηκαν εκτος των αλλων για μια καλύτερη θεση στους πινακες και αυτη τη στιγμή πετιουνται στα σκουπίδια. Με τη κινηση αυτη απαξιωνεται η σχεση της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικης. Και προωθειται η μονιμοποίηση ατομων με εξειδικευμενες γνωσεις που θα ερθουν σε επαφη με μαθητες χωρις γνωσεις παιδαγωγικης με οτι συνέπειες μπορεί να εχει αυτο για τους μαθητες. Ειναι σε θεση το υπουργείο να αναλάβει ενα τοσο μεγάλο ρίσκο, να τοποθετησει στη θεση του εκπαιδευτικου μια θεση που επηρεάζει τους μαθητές σε πολλα επιπεδα περαν του γνωστικου, ατομα μη καταρτισμενα που θα αποκτησουν τις γνώσεις αυτες στη καλύτερη μετα απο ενα χρόνο; Και ερωτω, τι γίνεται στο ενδιαμεσο;
+18 # Στέλλα 26-12-2018 23:14
Πως γίνεται να διοριστεί εκπαιδευτικος ΧΩΡΙΣ παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια; δηλαδή δάσκαλος χωρίς πτυχίο;;; ας μην τα υποτιμαμε όλα πια
+3 # Στέλλα 26-12-2018 23:16
Διευκρινηστε τι σημαίνει δόκιμος εκπαιδευτικος
+5 # Κωνσταντίνος Α. 26-12-2018 23:33
Είναι υπερβολικά άδικο να έχουν μπει στη διαδικασία τόσα χρόνια συνάνθρωποι μας που έχουν επενδύσει ένα σημαντικό ποσό και χρόνο για να αποκτήσουν πιστοποιητικό Παιδαγωγικής επάρκειας και εν τέλει να μην τους αναγνωρίζεται πλέον. Γνωρίζω οτι όλοι αποσκοπούν στο να διοριστούν έναντι των υπολοίπων, ωστόσο πρέπει κάποια στιγμή να ωριμάσουμε ως λαός και να αρχίσουμε να δίνουμε τόπο στην αξιοκρατία. Είναι σίγουρα απαραίτητη η προυπηρεσία στον εκάστοτε κλάδο, ωστοσο θα πρέπει να είναι και σχετική με την θέση πρόσληψης.
-7 # Φανή 27-12-2018 07:12
Ως κοινωνικό κριτήριό,να ληφθεί υπόψιν και η εντοπιότητα.
-2 # Παναγιωτα 04-01-2019 05:54
Είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του. Να μοριοδοτούνται τα πιστοποιητικά της γραφής Braille και της γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Όταν δε, πρόκειται για σχολεία τυφλών ή κωφών ή για πρόγραμμα παράλληλης στήριξης να είναι υποχρεωτική η κατοχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών γραφής Braille ή γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας.
-Κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών
+14 # T 27-12-2018 08:14
Πρόταξη όσων έχουν παιδαγωγική επάρκεια όπως ίσχυε τόσα χρόνια! Μοριοδοτηση για πτυχίο braile και νοηματικής! Όλα είναι προσόντα σχετικά με την ειδική αγωγή!
+7 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 27-12-2018 12:43
H προυπηρεσια μοριοδοτειται πολύ χαμηλά 1 μόριο τομήνα.Θα πρέπε μοριοδοτείται πιο πολύ
+3 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 27-12-2018 12:45
Να μοριοδοτειταιπερισσοτερο η προυπηρεσια.
+3 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 27-12-2018 12:50
να μοριοδοτειται περισσοτερο η προυπηρεσια. Διορισμοί με b;ash
το βασικό πτυχίο καιτην προυπηρεσία.
+2 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 27-12-2018 12:55
Είναι άδικο οι ΠΕ71 με βασικόπτυχίοειδικής αγωγής το πτυχίο τους να εξισώνεταιμε τους δασκάλους γενικής με ς.υΟι
ΠΕ71 θα έπρεπε να προηγούνταιστους δορισμούς απότους δασκάλους γενικής μεμεταπτυχιακό στην ειδική.
# Ελένη 01-01-2019 18:34
Αυτό είναι αντισυνταγματικό και έχει γνωμοδοτήσει ήδη το ΣτΕ πριν λίγους μήνες.
+1 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 27-12-2018 12:56
Οι ΠΕ71 καιοι ΠΕ61 πρέπεινα προηγούνταιτων ΠΕ70εαε καιΠΕ60εαε
+7 # Μαρία 27-12-2018 13:11
Είναι δυνατόν το 6,5 να παίρνει τα ίδια μόρια με το 8,5!!! Αφού δώσατε τόσα πολλά μόρια στο πτυχίο τότε η μοριοδόητηση πρέπει να είναι αναλογική και δικαιη με βάση το βαθμό!!!!!!!!!!
+2 # Αννα 27-12-2018 13:59
Προυπηρεσία και βασικό πτυχίο. Σχολή και προυπηρεσία δεν ισοδυναμούν με ένα πληρωμένο μεταπτυχιακό όπου και αν έγινε αυτό. Ποτέ ξανά τα παιδιά δεν ήταν προσόν για να διδάξει κανείς.. Γυρνάμε κάθε χρόνο και αυτό δεν το αναγνωρίζει κανένας. Και όσοι μείνουν στους αναπληρωτές γιατί να ισχύει ο ίδιος πίνακας δεν είναι δίκαιο για κανέναν.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.
-1 # Χ. 30-12-2018 14:07
Δεν είναι όλα τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, ούτε είναι πλούσιοι όλοι όσοι κάνουν μεταπτυχιακά. Υπάρχουν και δωρεάν μεταπτυχιακά με εξετάσεις. Υπάρχει επίσης κι η εναλλακτική μιας υποτροφίας σε περίπτωση που δε θέλει/δεν έχει το κουράγιο κάποιος να διαβάσει για εξετάσεις ή για άλλους λόγους. Τέλος, σε Παν/ια του εξωτερικού όπως π.χ. της Γαλλίας υπάρχουν Παν/ια χωρίς δίδακτρα και χωρίς εξετάσεις, μόνο με φάκελο υποψηφιότητας κι όσο για το κόστος διαμονής μπορεί κανείς να το καλύψει εάν συνδυάσει τις σπουδές με δουλειά. Δεν μπορούν να γενικευτούν όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα τσουβάλι και να ακυρώνεται ο κόπος πολλών που έφτυσαν αίμα και δεν τα είχαν έτοιμα, επειδή υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά της πλάκας, τύπου Βουλγαρία και Ρουμανία. Όταν μας πονάει το δόντι, δεν το κόβουμε τελείως, αλλά πάμε να το θεραπεύσουμε. Υπάρχουν ΑμεΑ, ορφανοί, οικογενειάρχες, με χαμηλό εισόδημα κλπ που στερηθήκανε πολλά για να αποκτήσουν την επιπλέον επιμόρφωση κι είναι άδικο να μη ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων κριτηρίων.
+1 # Ιωαννα 01-01-2019 18:37
Και εγώ έχω γυρισεινολη την Ελλάδα.
Από που προκύπτει το πληρωμένο μεταπτυχιακό; Πώς περνανε τέτοια ανώριμα σχολια;

Και το πτυχίο πληρωμένο ήταν με αυτή τη λογική. Φαντάζομαι ξέρετε ποσα έξοδα έχουν οι σπουδές... Πολλα παιδιά δεν σπουδάζουν εξαιτίας των κακών οικονομικών της οικογένειας τους. Δε νομίζω όμως να σας πει κανείς ότι έχετε πληρωμένο πτυχίο...
-4 # Christos 27-12-2018 14:30
Είμαι εκπαιδευτικός και εκτιμώ ότι στα ακαδημαϊκά προσόντα πρέπει να προστεθει παράγραφος που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που εχουν 5 χρόνια προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ και ετήσιο σεμινάριο 400 ωρών. Πρόκειται για άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια στην Ειδική Αγωγή και είναι άδικο να μην μπορούν να συμμετέχουν !!!! Τόσα χρόνια τους έκριναν ικανούς να εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και τώρα όχι;;;;;
+1 # Κατερίνα Λ 27-12-2018 16:48
1. Απαράδεκτο να μην προσμετρώνται η Επάρκεια της Νοηματικής Γλώσσας και η Επάρκεια της Braille, απαραίτητα προσόντα για κάποιον που ασχολείται με τυφλούς/αμβλύωπες/κωφούς/βαρήκοους μαθητές.
2. Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας είναι χαμηλή σε σχέση με τη μοριοδότηση άλλων προσόντων μικρότερης σημασίας, όπως πχ ο βαθμός πτυχίου.
3. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι ηθικό να προσμετράται.
+4 # Ντίνα 27-12-2018 17:06
Το braille που είναι βασικό για την ειδική αγωγή,
γιατί δεν το έχετε βάλει σαν προσόν μοριοδότησης,
στους ΕΕΠ και ΕΒΠ ?
Σας ευχαριστώ πολύ !
+7 # ΚΩΣΤΑΣ Κ. 27-12-2018 18:30
Οι νεοδιοριζόμενοι μετα 2 έτη ως δόκιμοι κρίνονται για να μονιμοποιηθούν. >
Να οριστούν ΤΩΡΑ ο τρόπος και τα κριτήρια και όχι ΤΟΤΕ με τα κριτήρια του κάθε Υπουργού
+7 # ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ 27-12-2018 19:15
Άρθρο 5,Γ : Ο αριθμός τέκνων, σύζυγοι και γονείς παιδιών με αναπηρία, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν σε περίπτωση διορισμού του εκπαιδευτικού για την μετάθεση ή απόσπασή του και δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται για τον διορισμό του.
Αναπηρία του υποψήφιου 67% κ άνω είναι μια ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών και θα πρέπει υπάρξει ξεχωριστά μια πρόσκληση με ποσοστό 15% επί των προσληψεων για την κάλυψη όλων των κενών στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των εκπαιδευτικών.. Θα ήταν θετικοτερο να τοποθετούνται στα αστικά κέντρα όπου βρίσκονται και οι Διευθύνσεις, θα αξιοποιηθεί η ικανότητα αυτών των εκπαιδευτικών στις γραφειοκρατικες θέσεις και δεν θα ταλαιπωρουνται με ορθοστασία, εφημερίες κτλ που απαιτούνται στις σχολικές μονάδες..Επίσης τα ΚΕΠΑ θα πρέπει να μπορούν να γνωμοδοτησουν την μόνιμη αναπηρία που ζητάτε από την πρώτη επιτροπή που θα περάσει ο υποψήφιος με 67% μόνιμη αναπηρία, γιατί έτσι αποκλείονται από την προκήρυξη Αναπληρωτές με μόνιμες αναπηρίες.
+4 # ΕΛΕΝΗ Κ 27-12-2018 19:28
Η μοριοδότηση προυπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Έχουμε κάνει θυσίες για να την αποκτήσουμε! Μεγάλη αδικία.
+3 # Ελενη 27-12-2018 21:15

Γιατί μοριοδοτείται μονο η μόνιμη αναπηρία;;; Εχω αναπηρία 80% και πηγαίνω κάθε 2 χρόνια στα ΚΕΠΑ μαζεύοντας όλα αυτα τα χαρτιά που απαιτούνται. Το νόσημα ειναι αυτοάνοσο και δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευτεί. Στις εγκυκλίους προσλήψεων των αναπληρωτών ειδικής αγωγής όλα αυτα τα χρόνια υπήρχε η μοριοδότηση της αναπηρίας (και μάλιστα με ποσόστωση) και όχι μονο της μόνιμης αναπηρίας. Παρακαλώ το υπουργείο να το λάβει σοβαρά υπόψιν του διοτι παίρνει στο λαιμό του πολλούς αναπληρωτές οι οποίοι παλεύουν καθημερινά με τα προβλήματα υγείας τους.
Ευχαριστώ
+3 # ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 27-12-2018 23:06
Αντικειμενικά κριτήρια σημαίνει πτυχίο προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια έστω με ποσόστωση. τα υπόλοιπα πως αποκτήθηκαν; δια της πλαγίας ή έναντι διδάκτρων,,,,,,ωραία ισότητα και ισονομία
-2 # Χ. 30-12-2018 14:28
Δεν είναι όλα τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, ούτε είναι πλούσιοι όλοι όσοι κάνουν μεταπτυχιακά. Υπάρχουν και δωρεάν μεταπτυχιακά με εξετάσεις. Υπάρχει επίσης κι η εναλλακτική μιας υποτροφίας σε περίπτωση που δε θέλει/δεν έχει το κουράγιο κάποιος να διαβάσει για εξετάσεις ή για άλλους δικούς του λόγους. Σε Παν/ια του εξωτερικού όπως π.χ. στη Sorbonne της Γαλλίας δεν υπάρχουν δίδακτρα ούτε εξετάσεις, μόνο φάκελος υποψηφιότητας κι όσο για το κόστος διαμονής μπορεί κανείς να το καλύψει εάν συνδυάσει τις σπουδές με δουλειά. Δεν μπορούν να γενικευτούν όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα τσουβάλι και να ακυρώνεται ο κόπος πολλών που έφτυσαν αίμα και δεν τα είχαν έτοιμα, επειδή υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά της πλάκας, τύπου Βουλγαρία και Ρουμανία. Ναι στον διαχωρισμό μεταπτυχιακών που πρέπει να αναγνωρίζονται, όχι όμως ακύρωση όλων επειδή κάποιοι (όχι όλοι πήγαν δια της πλαγίας οδού). Όταν μας πονάει το δόντι, δεν το κόβουμε τελείως, αλλά πάμε να το θεραπεύσουμε. Υπάρχουν ΑμεΑ, ορφανοί, οικογενειάρχες, με χαμηλό εισόδημα κλπ που στερηθήκανε πολλά για να αποκτήσουν την επιπλέον επιμόρφωση κι είναι άδικο να μη ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων ''αντικειμενικών'' κριτηρίων. Πλαγία οδός μπορεί να υπάρξει δυστυχώς παντού στην Ελλάδα, ακόμα και στο εσωτερικό ενός πτυχίου υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος γνωριμίες με καθηγητές και να του βάζουν χαριστικά βαθμούς, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να ακυρωθεί καθολικά η αξιοπιστία όλων των πτυχίων... Όσοι κατέχουν προυπηρεσία και καλά κάνουνε (κι είμαι υπέρ της μοριοδότησής της μεταξύ άλλων κριτηρίων), να μην ξεχνάνε ότι από κάπου ξεκινήσανε, αυτό δε σημαίνει ότι τότε δεν ήταν ικανοί να διδάξουν, αλλιώς δε θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί.
+5 # ιεραξ 27-12-2018 23:48
1 Σε όλους τους διαγωνισμούς προκηρύσσονται πρώτα οι θέσεις και στη συνέχεια γίνονται οι αιτήσεις διορισμού.
2 Υπάρχει μεγάλη έλλειψη οργανικών θέσεων επί των οποίων θα βασισθεί ο κάθε διορισμός. Ειδικά στην ειδική αγωγή.
3 Πότε θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενες οργανικές που λείπουν; Όταν γίνουν οι αιτήσεις και θα υπάρχει σειρά στους πίνακες; Και μετά θα γίνει το ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ παζάρι βάλε βγάλε κι άλλαξε οργανικές ανά ειδικότητα και ανά περιοχή για φτηνιάρικη ψηφοθηρία;
4 Σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου υπάρχει δια νόμου ποσοστό διορισμού για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ. Αυτό οι φιλεύσπλαχνοι που μοιράζουν προεκλογικά επιδοματάκια το ξέχασαν
Κρίμα που οι κάτοχοι πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών ΄΄πολυεπιστήμονες΄΄, βλέπουμε μόνο το προεκλογικό τυράκι των ΄΄διορισμών΄΄από μια κυβέρνηση που τον άλλο μήνα μπαίνει στον 5ο χρόνο μνημονιακής διακυβέρνησης χωρίς ΚΑΝΕΝΑ διορισμό στην εκπαίδευση. Και νομίζουμε ότι λόγω εκλογών θα διοριστούμε τώρα….
-7 # Stell@ 27-12-2018 23:49
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνεται ένας διαχωρισμός στα μεταπτυχιακά ως προς τον τρόπο που μοριοδοτούνται. Δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν ίδια μοριοδότηση τα μεταπτυχιακά των Δημόσιων Πανεπιστημίων (2ετούς φοίτησης), με εκείνα των Ιδιωτικών (που συχνά είναι μονοετή και εξ αποστάσεως), καθώς η ποιότητα των τελευταίων είναι αμφιλεγόμενη.
-6 # Stell@ 27-12-2018 23:53
Θα έπρεπε να γίνεται διαχωρισμός ως προς τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών. Τα μεταπτυχιακά από Δημόσια Πανεπιστήμια 2ετούς φοίτησης θα έπρεπε να μοριοδοντούνται διαφορετικά από εκείνα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων που συχνά είναι μονοετούς φοίτησης -εξ αποστάσεως και αμφιλεγόμενης ποιότητας.
-6 # Στέλλα 28-12-2018 00:17
Θα ήταν δίκαιο να γίνεται διαχωρισμός ως προς τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών. Τα μεταπτυχιακά από Δημόσια Πανεπιστήμια 2ετούς φοίτησης θα έπρεπε να μοριοδοντούνται διαφορετικά από εκείνα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων που συχνά είναι μονοετούς φοίτησης -εξ αποστάσεως και αμφιλεγόμενης ποιότητας.
Μήπως η εξίσωση αυτή των ιδιωτικών πτυχίων προμηνύει την αναγνώριση και εξίσωση των πτυχίων των Κολλεγίων και των Ξένων Πανεπιστημίων;
+5 # Ιωαννα 01-01-2019 18:39
Τα μεταπτυχιακα απο Αγγλία είναι μονοετή. Ίσως μπορούσε να γίνει διάκριση αναλογα με τις πιστωτικές μονάδες, όμως και πάλι, πολλη φασαρία για το τίποτα. Κάθε μεταπτυχιακό έχει τον κόπο του.
-7 # Ioannis 28-12-2018 13:45
Είναι άδικο να μη συμμετέχουν ισότιμα στους αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικοί που εργάζονται χρόνια σε ΣΜΕΑ και έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο 400 ωρών.
Κατά συνέπεια στα ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που έχουν 50 μήνες προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ και ετήσιο σεμινάριο 400 ωρών.
Εκτιμώ ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί υπερτερούν έναντι ενός υποψήφιου που πήρε προχθές ένα μεταπτυχιακό κάπου στο εξωτερικό και έχει μηδέν εμπειρία.
Δεν είναι δυνατόν στα ΑΕΙ να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό, που είναι προαπαιτούμενο, έχοντας μόνο τεχνογνωσία ή εμπειρία και στην Ειδική Αγωγή να συμβαίνει το αντίθετο.
-22 # Αναστασία 28-12-2018 13:49
Να μοριοδοτηθούν παραπάνω από μία ξένες γλώσσες. Επίσης, το δεύτερο πτυχίο να δίνει περισσότερα μόρια.
# Δημήτρης Α. 28-12-2018 17:41
Επιπλέον , θυμίζω ότι σε όλους τους κλάδους ΠΕ στο Δημόσιο , είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου Επιπέδου Β2 Ξένης Γλώσσας. Σαφώς , αυτό πρέπει να ισχύει και για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς- διευθυντές σχολείων, για τους λόγους που προανέφερα στο προηγούμενο σχόλιό μου.
-10 # ΛΓ 28-12-2018 17:57
Γιατί για το ΕΕΠ η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα με ΤΕΒΕ δεν προσμετράται;
-10 # Δημήτρης Α. 28-12-2018 17:58
Θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα μόρια - π.χ.διπλάσια για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και τα κράτησαν όρθια μετά το 2010, που δεν έγινε ξανά μόνιμος διορισμός. Πρέπει να πριμοδοτηθούν οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν στις εσχατιές της πατρίδας μας, σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά.Το να υπηρετεί κάποιος σε δυσπρόσιτο σχολείο έχει πολλαπλό ρόλο, πέρα από τον καθαρά εκπαιδευτικό ( εθνικό κτλ). Π.χ. κάθε μήνας υπηρεσίας σε δυσπρόσιτο σχολείο, να προσδίδει διπλάσια μόρια στον εκπ/κό. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν σαφώς λιγότερα μόρια στο δεύτερο πτυχίο και στο δεύτερο μεταπτυχιακό, γιατί μπορεί να μην έχουν καμία σχέση και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η κατοχή πτυχίου ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ επιπέδου Β2 πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ προσόν για τους μελλοντικούς εκπ/κούς. Η κατοχή πτυχίου Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Β2 πρέπει να είναι υποχρεωτικό προσόν και για τους μελλοντικούς Διευθυντές Σχολείων. Πώς θα επικοινωνήσουν οι μελλοντικοί εκπαδευτικοί με τους γονείς - μετανάστες ή πρόσφυγες- παιδιών για την πρόοδο των παιδιών τους, όταν οι γονείς που τυγχάνουν μετανάστες ή πρόσφυγες , δεν γνωρίζουν ελληνικά ; Πώς θα εκπονήσουν οι μελλοντικοί εκπαδευτικοί ευρωπαικά προγράμματα π χ. Comenius κλπ, όταν δεν γνωρίζουν μια ευρωπαική γλώσσα. Ας μην ξεχνάμε , ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν θα τοποθετηθούν σε μεγάλο ποσοστό σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία, όπου θα είναι δάσκαλοι και διευθυντές ταυτόχρονα.
-12 # Δημήτρης Α. 28-12-2018 19:28
Υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου επιπέδου Β2 Ξένης Γλώσσας για διορισμό ως εκπαιδευτικός. Μοριοδότηση και στη δεύτερη ξένη γλώσσα.
+4 # T 29-12-2018 16:44
Παραθέτοντας Δημήτρης Α.:
Υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου επιπέδου Β2 Ξένης Γλώσσας για διορισμό ως εκπαιδευτικός. Μοριοδότηση και στη δεύτερη ξένη γλώσσα.

Σε σχολείο θα διδάξετε ή σε γραφείο έκδοσης εισιτηρίων? Να υπάρχει κάποια λογική κ όχι ο,τι έχει ο καθένας να το ζητάει ως κριτήριο! Προσγειωθείτε!
-6 # ΣΠΥΡΟΣ 01-01-2019 19:41
Στα σχολεία θα διδάξεις ποτέ με την αγγλική γλώσσα ;
-2 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 28-12-2018 20:37
Διορισμοι με βαση την προυπηρεσια και το βασικο πτυχιο ειδικης αγωγης.Ουτε μια μερα προυπηρεσιας να μην παει χαμενη.Οχι στο κλειδωμα των πινακων για δυο χρονια
-2 # Αννα 29-12-2018 10:06
Να υπαρξει προταση των αποφοιτων και πτυχιουχων ΙΕΚ.Δεν ειναι δυνατο,καποιος που εχει και επαλ και ιεκ να μετρανε διπλα τα πτυχια!Το βασικο πτυχιο για το ειδικο βοηθητικο προσωπικο ειναι το ΙΕΚ !!Με βαση το ευρωπαικο δικαιο ανηκουμε στο επιπεδο 5 και οι αποφοιτοι του επαλ στο επιπεδο 4!Φυσικα οχι ταβανι στην προυπηρεσια!!Και οποιος εχει παιδια να μετρανε και αυτα??Μας τιμωρει το υπουργειο δηλαδη επειδη δεν μπορουμε η δεν θελουμε να κανουμε παιδια?Ειναι δυνατον??Τελος,οσον αφορα τα κοινωνικα κριτηρια,να γινει επαναφορα του νομου 2643/98 οπως γινονται ολες οι προκυρηξεις του ΑΣΕΠ. Εν κατακλειδι,ολα τα κριτηρια ειναι για αποσυρση!!
+1 # Ελενη 29-12-2018 15:01
Οχι στον ενιαιο πινακα εβπ.
# Μαρία Ταγκαλάκη 29-12-2018 17:23
1. Η μοριοδότηση της προυπηρεσίας ειναι εξαιρετικλα χαμηλή.
2. Ειναι απαράδεκτο να μην αναγνωρίζεται η προυπηρεία σε ΔΗΜΟΣΙΑ εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως τα ΤΕΙ.
3. Δεν ειναι δυνατόν η παιδαγωγική επάρκεια να μην μοριοδοτείται τουλάχιστον.
4. Θα επρεπε να μοριοδοτείται η παλαιότητα του πτυχιου.
Γενικά δεν είναι δυνατόν , μέσα σε μια μέρα να ανατρέπονται κριτήρια χρονων, ειδικά όταν για πρώτη φορα μετά απο τόσα χρόνια θα έχουμε κάποιους διορισμόυς. Αυτή η ανακατάταξη που προωθείται, είναι υποπτη ως κίνηση και τολμώ να πω, ανήθικη.
+10 # Nikoletta 30-12-2018 11:47
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που επικαλείται το άρθρο 2, παρ. 2 η παιδαγωγική επάρκεια είναι απαραίτητο τυπικό προσόν. Επομένως, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο κριτήριο διορισμού (οι κάτοχοι του να προτάσσονται) και όχι μοριοδοτούμενο.
-1 # Δάφνη 29-12-2018 19:24
Στην ειδικότητα ΠΕ 25 σχολικών νοσηλευτών είναι αδύνατο να μη προσμετράται η προϋπηρεσία σε νοσηλευτικές δομές αλλά η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία εφόσον το έργο τους είναι καθαρά νοσηλευτικό και όχι εκπαιδευτικό.
-4 # ΖΩΗ 29-12-2018 21:22
Καταρχήν είναι άδικο για τους μη έχοντες προϋπηρεσία γιατί δεν μπόρεσαν να την αποκτήσουν, καθώς πήραν θέσεις άτομα με σεμινάρια και επιμόρφωση ωρών στην θέση τους να μην καταφέρουν να μπουν. Δευτερον δεν έχουν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος την ίδια βαρύτητα στο βαθμό και είναι τελειως αναξιοκρατικό, πόσο μάλλον τα πτυχία από άλλες χώρες. και τελευταίο ότι δεν μπορεί να παίρνει σε ολες τις ειδικότητες βαρύτητα η δευτερη ξένη γλώσσα καθώς δεν χρειάζεται.
+4 # Nikoletta 30-12-2018 11:49
Γνωρίζοντας ξένες γλώσσες μπορείς να ανατρέχεις στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ξένες δημοσιεύσεις, σε έρευνες και να ενημερώνεσαι για όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη σου και στα παιδαγωγικά. Γι΄αυτό είναι προαπαιτούμενο κριτήριο σχεδόν σε όλα τα μεταπτυχιακά.
-4 # ΖΩΗ 29-12-2018 21:40
Δεν μπορεί να μοριοδοτείται τόσο πολύ η προυπηρεσία γιατί
α) στον κλαδο μας ΠΕ86 έχουν πάρει πολλά ατομα από άλλες επιστήμες με σεμιναριακή επιμόρφωση και είναι άδικο να προηγούνται
β) δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν άτομα ικανά παρα μονο όσο ήταν τυχερά να μπουν στο παρελθον και να εργαστούν στην εκπαίδευση ιδιωτική ή δημόσια.
Δεν μπορεί να μοριοδοτείται ο βαθμός καθώς κάθε πανεπιστήμιο έχει άλλη βαρύτητα στην βαθμολόγηση και είναι άδικο. Ιδιαίτερα αυτοί που πήραν πτυχίο στο εξωτερικό και μάλιστα με πληρωμή διδάκτρων πως θα ελεγχθεί η βαθμολογία αν είναι αντικειμενική.
-4 # ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30-12-2018 01:00
Γράφουν κάποιοι εδώ μέσα ότι: Πρέπει να μετρηθούν τα μόρια οποιουδήποτε ΑΣΕΠ και το Κράτος Δικαίου θα πρέπει ν' αναγνωρίσει το δίκαιο και των συναδέλφων που δεν έκαμαν προσφυγή! ή να μετρηθούν τα μόρια από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ!
Για ποιο ΑΣΕΠ σχολιάζουν; και για ποιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ; Όσοι ήταν επιτυχόντες με το ΑΣΕΠ με όσους διαγωνισμούς έκανε, έχουν διορισθεί όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα, κατά διαστήματα διορίζει από τους πίνακες του ΑΣΕΠ (παρόλο του ότι έχουν λήξη) και όσους είχαν περάσει απλώς την βάση στους τότε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ…!
+2 # ΣΑΤΕΑ 30-12-2018 15:53
Επαναλαμβάνουμε πως η απόφαση του ΣτΕ δεν επικυρώνει την επιλογή του Υπουργείου να στελεχώσει τις θέσεις ΕΑΕ και με τους δύο κλάδους για μόνιμο διορισμό. Τα κενά στην εκπαίδευση είναι χιλιάδες. Όλοι οι αναπληρωτές είναι απαραίτητοι για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Οι συναδελφοι ΠΕ70/60 έχουν την επιλογη του διορισμού στη γενική εκπαίδευση πράγμα που δεν ισχύει για τους ΠΕ71/ 61. Μάλιστα ακόμη και μετά τον διορισμό οι υπηρεσιακές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν κάποιον συνάδελφο γενικής εκπαίδευσης σε θέση ΕΑΕ, εφόσον το επιθυμεί και κατέχει τα τυπικά προσόντα, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραπάνω εξίσωση των δύο ΠΕ. Πάγια θέση μας είναι διορισμοί και προσλήψεις με βάση τον πτυχίο και την προϋπηρεσία, σεβόμενοι τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο.
# ΛΑΣΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 30-12-2018 16:29
Επαναλαμβάνουμε πως η απόφαση του ΣτΕ δεν επικυρώνει την επιλογή του Υπουργείου να στελεχώσει τις θέσεις ΕΑΕ και με τους δύο κλάδους για μόνιμο διορισμό. Τα κενά στην εκπαίδευση είναι χιλιάδες. Όλοι οι αναπληρωτές είναι απαραίτητοι για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Οι συναδελφοι ΠΕ70/60 έχουν την επιλογη του διορισμού στη γενική εκπαίδευση πράγμα που δεν ισχύει για τους ΠΕ71/ 61. Μάλιστα ακόμη και μετά τον διορισμό οι υπηρεσιακές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν κάποιον συνάδελφο γενικής εκπαίδευσης σε θέση ΕΑΕ, εφόσον το επιθυμεί και κατέχει τα τυπικά προσόντα, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραπάνω εξίσωση των δύο ΠΕ. Πάγια θέση μας είναι διορισμοί και προσλήψεις με βάση τον πτυχίο και την προϋπηρεσία, σεβόμενοι τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο.
+2 # Κυρίτση Βασιλική 30-12-2018 17:41
Συμφωνώ με τη θέση του ΣΑΤΕΑ. Ειδικότερα, για την ΕΑΕ η απόφαση του ΣτΕ δεν επικυρώνει την επιλογή του Υπουργείου να στελεχώσει τις θέσεις ΕΑΕ και με τους δύο κλάδους για μόνιμο διορισμό. Αποτελεί καθαρά θέμα πολιτικής επιλογής του ΥΠΠΕΘ να διαχειριστεί έναν κόσμο που η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ με τις επιλογές της τον έχει κάνει να θεωρεί υπό τη δική του σκοπιά πως θεμελιώνει δικαίωμα διορισμού σε διαφορετικό κλάδο. Κάτι στο οποίο είμαι αντίθετη, γιατί είμαι κατά του προσοντολογίου (έχει ξαναειπωθεί σε δημόσιο λόγο κατά το παρελθόν): το δικαίωμα να παίζεις σε διπλό ταμπλό είναι μονόπλευρο. Ως δασκάλα ΕΑΕ δεν το επιδιώκω (π.χ. αν είχα μεταπτυχιακό σε Επιστήμες της Αγωγής), καθώς σέβομαι τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Ήδη το κακό είχε αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια στην ΕΑΕ με τα αυξημένα τυπικά-ακαδημαϊκά προσόντα. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν λόγω εργασιακής ανασφάλειας να επιλέξουν την ΕΑΕ.
Τα κενά στην εκπαίδευση είναι χιλιάδες. Όλοι οι αναπληρωτές είναι απαραίτητοι για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Πρέπει να υπερασπιστούμε το πτυχίο, καθώς σε λίγα χρόνια θα καλούμαστε να ...καταθέτουμε το βιογραφικό μας και να δίνουμε συνέντευξη για να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα για το δικαίωμά μας για πρόσβαση σε εργασία (είτε ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές).
# Ιωαννα 01-01-2019 18:42
Μάλλον δεν καταλάβατε καλα τη γνωμοδότηση του ΣτΕ και παπαγαλίζετε οτι σας είπαν!

Ισότητα ανάμεσα σε Πε60 και πε61.
-1 # ΡΕΝΑ 30-12-2018 22:14
Θεωρώ σωστό να προτάσονται στη μοριοδότηση οι (ΕΒΠ) που έχουν τελειωσει Ιεκ! Επιπρόσθετε θεωρώ δίκαιο να μετράνε όλα τα πτυχία ! Αδικο το 6.80 θα έπρεπε να είναι 7 μόρια! Να υπολογίζεται σαφως το 2ο πτυχίο Ιεκ συναφούς ειδικότητας , ξένες γλώσσες και πληροφορική όπως σε όλες τις ειδικότητες αυτό ισχύει. Το 2ετες να'ναι σαν δόκιμοι το θεωρω ακραίο καθώς από τη στιγμή που διορίζονται γιατί να υπάρχει αυτή η διετία , θα΄ναι διορισμός με ερωτηματικό!
+5 # ΚΑΤΕΡΙΝΑ 31-12-2018 00:02
Τα κριτήρια κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Πρέπει στα σχολεία μας να επιλέγονται άτομα με αυξημένα προσόντα Διδακτορικά, Μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, κτλ. Το βασικό αρνητικό που θεωρώ ότι το υπουργείο θα το αλλάξει, αντιλαμβάνοντας την σημαντικότητα του, είναι η παράληψη μοριοδότησης της παιδαγωγικής επάρκειας. Η ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει την κατάρτιση εκείνη που είναι απαραίτητη για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Οι γνώσεις της παιδαγωγικής επάρκειας θεωρώ ότι αποτελούν αναγκαία συνθήκη για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να διδάξει με επάρκεια σε ένα σχολείο. Το βασικό πτυχίο ή Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών σου δίνουν τα απαραίτητα εφόδια της επιστημονικής σου περιοχής. Η παιδαγωγική επάρκεια δίνει την δυνατότητα με αποδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους να μεταφέρεις τις γνώσεις αυτές στα παιδιά. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι οι κάτοχοι παιδαγωγικής επάρκειας θα πρέπει να προηγούνται στις υπό διαμόρφωση κατατάξεις και κυρίως σε σχολές εκτός παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών.
+2 # Γιάννης Γ. 31-12-2018 13:15
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα κρίνει εάν ένας τίτλος χορηγεί η όχι παιδαγωγική επάρκεια, εάν το γνωστικό του αντικείμενο εμπίπτει ή όχι στις επιστήμες της αγωγής. Ειδικά δε για τα διδακτορικά διπλώματα, υπάρχει κενό. Θα κρίνεται από το ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο οποίο θα ανήκει ο εκπαιδευτικός ή ΕΕΠ, μετά τον διορισμό του; Εάν ναι, να προστεθεί ανάλογο εδάφιο.
-3 # Δημήτρης 31-12-2018 15:04
Δίκαιο το σύστημα μοριοδοτησης. Δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές Μηδενικής προϋπηρεσίας να διεκδικήσουν το αυτονόητο, μια θέση εργασίας.
+6 # ΓΙΑΝΝΗΣ 31-12-2018 19:03
Εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. δεν πρέπει να μπορούν να διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
-7 # Katia 31-12-2018 20:45
Όχι στην παγίωση των πινάκων για 2 χρόνια. Δεν είναι δυνατον να μένουν άνεργοι τόσοι άνθρωποι για 2 χρόνια ενώ έχουν τα προσόντα!!!!
+2 # ΛΙΑ, ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 01-01-2019 11:08
1) Ο μεταπτυχιακός τίτλος ενός ΠΕ70 παίρνει 20 μόρια και του δίνει και το δικαίωμα να συμμετέχει στο διαγωνισμό, ανεξάρτητα αν έχει προυπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ή όχι, ενώ το πρώτο μεταπτυχιακό ενός ΠΕ71 μοριοδοτείται μόνο με 7 μόρια. Δηλαδή, η διαφορά μεταξύ ΠΕ71 χωρίς μεταπτυχιακό και ΠΕ71 με μεταπτυχιακό είναι μόνο 7 μόρια. Που είναι τα 20 μόρια του πρώτου μεταπτυχιακού ενός ΠΕ71; Γιατί στην περίπτωση αυτή να μη δίνονται τα 20 μόρια επιπλέον που είναι και το δίκαιο;
2) Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού, μόνο εάν έχουν προυπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και χωρίς να μεταφέρεται στην Ειδική Αγωγή η προυπηρεσία που έχουν στη Γενική Εκπαίδευση
-3 # Κατερίνα Παπαχαριση 01-01-2019 18:45
Να μέτρα η προυπηρεσια ολοκληρη και σε γενικη και σε ειδικη για όσους έχουν τα αναλογα προσόντα. Η προυπηρεσια είναι δημόσια και ενιαία.

Ο βαθμός πτυχίου να είναι αναλογικός με μόρια.
Ο βαθμός 8 να δίνει 8 μορια.

Να μετράνε 2 σεμινάρια.
Ίσως και δύο γλώσσες για να ισοφαρίσει με την τροποποίηση που θα γίνει στον βαθμό πτυχίου.
+8 # Κατερίνα Παπαχαριση 01-01-2019 18:46
Εννοείται πως πρέπει να διοριστούν οσοι έχουν το ελάχιστο 2τ μήνες προυπηρεσια και εφόσον διοριστούν όλοι να μετράνε τα κριτήρια για τους νέους αποφοίτους και όσους έχουν μικρή προυπηρεσια κατω των 24 μηνών.
-1 # ΣΠΥΡΟΣ 01-01-2019 19:26
Απαράδεκτο σύστημα καταρχάς όλα αυτα που ζητάτε θα πρεπέι να τα δώσετε και στον μισθό αντίστοιχα . Πρώτον από πότε τα μεταπτυχιακά έχουν περισσότερα μόρια από τα πτυχία ; Δεύτερον ξένες γλώσσες γιατί θα διδάσκουμε και στα αγγλικά ; Τρίτον οι τρίτεκνοι βάσει συντάγματος πρέπει να έχουν ειδική ποσόστωση τι 6 μόρια ; Τέταρτον κάποιος έχει πάρει μεταπτυχιακό για την διάσωση της πεταλούδας θα πάρει και αυτός μόρια ; Πέμπτον σεμινάρια που ; όλα θα μοριοδοτούνται ; Κάποιος τον είχατε δουλευε στις ακριτικές περιοχές σαν αναπληρωτή ούτε πιστοποιηση α επιπέδου μπορέσουσε να κάνει ούτε σεμινάρια ούτε ειχε χρήματα για μεταπτυχιακό . Είναι απαράδεκτο σύστημα και θα πέσει νομικα
-3 # ΣΠΥΡΟΣ 01-01-2019 19:35
Απαράδεκτο νομικά θα πέσει σύντομα. Στις ακριτικές περιοχές που στέλνατε τους αναπληρωτές ούτ σεμινάρια ούτε πιστοποίηση α επιπέδου μπορούν να κάνουν . Χρήματα για μεταπτυχιακό πουθενά . Επίσης πως είναι δυνατόν το μεταπτυχιακό να έχει περισσότερα μόρια από το πτυχίο . Δεύτερον θα διδάσκουμε στα σχολεία και σε άλλες γλώσσες ; Τρίτον πολυτεκνοι προστατεύονται από το συνταγμα από το υπουργείο παιδείας γιατί όχι ; Τέταρτον συνάφεια θα έχουν τα πιστοποιητικά και τα μεταπτυχιακά ; ταβάνι στα μορία γιατί να υπάρχει ;
+3 # ΜΑΡΙΑ 01-01-2019 19:46
Η μοριοδότηση των κριτηρίων για μόνιμες προσλήψεις δεν είναι καθόλου λογικό να διαφέρουν από τις προκηρύξεις των αναπληρωτών ...που τόσα χρόνια γνωρίζαμε, δεδομένου ότι ο ίδιος φορέας-Το Υπουργείο Παιδείας-τα θεσμοθετεί και ορίζει. Ειδικά, η διαφοροποίηση μοριοδότησης στα ακαδημαϊκά κριτήρια εις βάρος της προϋπηρεσίας ανατρέπει όλο το σκηνικό που τόσα και τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε σε αυτό...
# ΜΑΡΙΑ 01-01-2019 20:02
Θεωρώ ότι για να λάβει κάποιος από τα ΚΕΠΑ γνωμάτευση ότι έχει ΜΟΝΙΜΗ αναπηρία, πολυ πιθανόν να μην είναι ουσιαστικά ικανός για εργασία..., δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει υψηλές απαιτήσεις αναπόκριση των εργαζομένων . Κρίνω ότι η χρόνια αναπηριά με 67% και σκέτο η αναπηρία με 67% είναι ικανοποιητικό κριτήριο διορισμού, χωρίς να αδικεί όσους δεν έχουν αναπηρία και δίχως να προσβάλλει ,συγχρόνως, τα δικαιώματα των 67% αναπήρων.
# Γεώργιος Ρουσόπουλος 02-01-2019 11:43
Επειδή:
1. Το σύστημα διορισμών είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίζεται στο κριτήριο το οποίο αναδεικνύει τον ικανότερο και καταλληλότερο εκπαιδευτικό ώστε να προσφέρεται η μέγιστη ποιότητα στην Δημόσια Εκπαίδευση.
2. Η προϋπηρεσία (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 527/2015 Απόφαση Ολομέλειας του ΣτΕ, παρ. 13) «δεν έχει υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και δεν προκύπτει ότι έχει γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις» και επομένως ΔΕΝ αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο διορισμού.
3. Η θέσπιση των ακαδημαϊκών προσόντων ως κριτήριο διορισμού θα αποτελέσει το εφαλτήριο ανάπτυξης συνθηκών αγοροπωλησίας ακαδημαϊκών τίτλων όπου η ελεύθερη αγορά θα ευνοεί τον οικονομικά ισχυρότερο και όχι τον οικονομικά ασθενέστερο και επομένως ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, συνδυαστικά με τις τρεις προηγούμενες σκέψεις, το προτεινόμενο σύστημα διορισμών ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει επαρκές σύστημα ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις αρχές της Αξιοκρατίας, της Ισότητας και της Διαφάνειας που επιβάλλει το Ελληνικό Σύνταγμα και για αυτό αντιπροτείνεται η θέσπιση διεξαγωγής ΝΕΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ο οποίος αποτελεί εγγύηση Αξιοκρατίας, Ισότητας και Διαφάνειας.
-6 # Μαρία Κ 02-01-2019 13:41
Όπως σε κάθε προκήρυξη για διορισμό μεσω ΑΣΕΠ, έτσι και εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα στις παραμεθόριες περιοχές. Αυτό γίνεται σε όλους τους υπόλοιπους διορισμούς, γιατί όχι και στους εκπαιδευτικούς της παραμεθορίου;
-7 # Μαρία Κ 02-01-2019 13:46
Εντοπιότητα στην παραμεθόριο!
-5 # Μαρία Κρητικού 02-01-2019 13:57
Να γίνει πρόβλεψη περί πρότασης των μονίμων κατοίκων παραμεθόριων περιοχών που επιθυμούν να διοριστούν στις περιοχές αυτές όπως σε καλεί προκήρυξη περί πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων ( ορισμένου χρόνου ή μονίμων )
+6 # ΓΙΑΝΝΗΣ 02-01-2019 17:37
Η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με επιτυχία ΑΣΕΠ, με αφορμή τη μη προσμέτρηση των μορίων του ΑΣΕΠ στα κριτήρια μοριοδότησης για το νέο σύστημα διορισμών, εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκεια και οργή της για κάθε σχετικό τέτοιο ενδεχόμενο.

Πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας να διατείνεται πως θα δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών, αλλά παράλληλα να αγνοεί επιδεικτικά να πριμοδοτήσει τον τρόπο που αυτή αποκτήθηκε;

Πότε επιτέλους θα γίνει κατανοητό στην ηγεσία του Υπουργείου πως, εφόσον θέλει να πριμοδοτήσει στο νέο σύστημα τους εκπαιδευτικούς «που τόσα χρόνια κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο», οφείλει σεβόμενη το αίσθημα δικαίου να ξεκινήσει από εκείνους που διαθέτουν επιτυχία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

Όλα τα παραπάνω, μαζί κι οι αγωνίες χιλιάδων εργαζόμενων αναπληρωτών αποτυπώθηκαν στις 2.208 υπογραφές, που συνέλεξε το κείμενο διαμαρτυρίας μας σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών μέσα στον Οκτώβρη του 2018.

Η προσμέτρηση, λοιπόν, των μορίων του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα διορισμών δεν είναι απλώς το αίτημα μιας -έστω εκτεταμένης- ομάδας αναπληρωτών, που βλέπει τους κόπους χρόνων να εξανεμίζονται. Είναι το δίκαιο αίτημα μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων που, αφού διαγωνίστηκαν και πέτυχαν σε συνεχόμενους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, υπηρέτησαν χάριν αυτής της επιτυχίας τους μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας μας.

Ένα σύστημα που δεν θα λαμβάνει υπόψη του τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ, αποτελεί την επιτομή της αδικίας και δεν μπορεί από κανέναν να γίνει αποδεκτό. Αν στο Υπουργείο Παιδείας κάποιοι επιθυμούν το νέο σύστημα διορισμών να γυρνά στην αφετηρία όσους πέτυχαν στον διαγωνισμό, τότε να γνωρίζουν πως θα μας βρουν ξεκάθαρα απέναντι τους.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΣΕΠ
+1 # Τριανταφυλλιά Αρβαν. 03-01-2019 15:16
Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
Πρέπει να ενταχθεί και το ΕΒΠ ως μέλος του ΕΕΠ ,στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και κυρίως των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση,στην επιμόρφωση και στην εξέλιξη.
15 χρόνια ως ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ,χρειαζόμαστε και οφείλετε να μας δώσετε το δικαίωμα της επιμόρφωσης,όχι γιατί το χρειαζόμαστε ως μοριοδοτούμενο προσόν,αλλά γιατί ο υποστηρικτικός μας ρόλος στην εκπαίδευση των μαθητών την χρειάζεται.
+4 # Γεωργία κ 03-01-2019 15:24
Να μοριοδοτειται ξεχωριστά ωστε να ειναι κυριο προσόν η παιδαγωγικη κατάρτιση ΕΠΠΑΙΚ.
-1 # Σπυρίδων Λάμπρος 03-01-2019 15:26
Δεν μπορεί να μετρούν εξ' ίσου τα Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής που κατά χιλιάδες αποκτούνται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας κ.λ.π. και έχουν αποκτήσει χαρακτήρα βιομηχανίας κέρδους με τα Μεταπτυχιακά των Ελληνικών Πανεπιστημίων όπου για να περάσει κάποιος φοιτητής θα πρέπει να ανταγωνιστεί εκατοντάδες άλλους φοιτητές. Δεν μπορεί να προσμετρώνται το ίδιο όταν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα και συνεπώς να διαμένουν στον τόπο που βρίσκεται το πανεπιστήμιο, να πραγματοποιούν δεκάδες εργασίες και εξετάσεις, να κάνουν υποχρεωτικά Πρακτική Άσκηση, με τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσης στο βασικό πτυχίο θα πρέπει να μετρά αναλογικά ο βαθμός του πτυχίου και όχι να ισοπεδώνονται με τον χωρισμό τους σε Άριστα, Λίαν Καλώς και Καλώς (π.χ. στο Λίαν Καλώς κάποιος που έχει 8,3 θα παίρνει τα ίδια μόρια με κάποιον που έχει 6,5)
+4 # ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ 03-01-2019 16:39
Με την παιδαγωγική επάρκεια τι θα γίνει. Ξαφνικά δεν χρειάζεται ενώ τόσα χρόνια για να τοποθετηθουν οι αναπληρωτές ήταν απαραίτητο προσόν ;Στα ακαδημαϊκά κριτήρια δεν θα έπρεπε να μπει και το συγγραφικό έργο και οι παρουσιάσεις ;
-1 # ΕιρήνηΤαγκαλάκη 03-01-2019 16:46
Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα πρέπει να μετρά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , εφόσον ειναι στην ίδια ειδικότητα. Δεν πρέπει να αγνοηθεί η παλαιότητα του πτυχίου.
-1 # Ευμορφία Μπαρμπούτη 03-01-2019 17:46
Η μπραιγ και η νοηματικη επρεπε να μετραει σαν προσον.Οχι στην εξισωση του βασικου πτυχιου ειδικης αγωγης με ενα μεταπτυχιακό ειδικης αγωγης
+5 # Ντόρα 03-01-2019 17:55
Να δοθεί έμφαση στην προυπηρεσία για εμάς που επί 13 συναπτά έτη καλούμαστε και υπηρετούμε την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Πρέπει τουλάχιστον να διοριστούν όσοι έχουν πάνω από 90 μήνες (περίπου 12 έτη) προϋπηρεσίας και κατόπιν να συζητάμε για αλλαγές κριτηρίων. Είμαστε άτυχοι γιατί κληθήκαμε να εργαζόμαστε τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, οπότε κάποιοι δεν καταφέραμε να πληρώσουμε και για μεταπτυχιακές σπουδές, που φυσικά είναι απαραίτητες, αλλά ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να μπουν σε διαβούλευση αλλά να ισχύσουν από εδώ και πέρα.
# roula p. 03-01-2019 18:28
Hnαπόφαση του ΣτΕ δεν επικυρώνει την επιλογή του Υπουργείου να στελεχώσει τις θέσεις ΕΑΕ και με τους δύο κλάδους για μόνιμο διορισμό. Τα κενά στην εκπαίδευση είναι χιλιάδες. Όλοι οι αναπληρωτές είναι απαραίτητοι για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Οι συναδελφοι ΠΕ70/60 έχουν την επιλογη του διορισμού στη γενική εκπαίδευση πράγμα που δεν ισχύει για τους ΠΕ71/ 61. Μάλιστα ακόμη και μετά τον διορισμό οι υπηρεσιακές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν κάποιον συνάδελφο γενικής εκπαίδευσης σε θέση ΕΑΕ, εφόσον το επιθυμεί και κατέχει τα τυπικά προσόντα, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραπάνω εξίσωση των δύο ΠΕ. Πάγια θέση είναι διορισμοί και προσλήψεις με βάση τον πτυχίο και την προϋπηρεσία, σεβόμενοι τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο.
+9 # Μαρία Χ. 03-01-2019 19:06
Αν είναι δυνατόν να μπαίνει άνθρωπος στην τάξη χωρίς να έχει παιδαγωγική επάρκεια!
+8 # Nantia 03-01-2019 19:26
Η παιδαγωγική επαρκεια πρέπει να αποτελει βασικό κριτήριο και η μοριοδότηση να είναι αναλογική με βάση τον βαθμό του πτυχίου.
# ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 03-01-2019 19:36
(ΕΒΠ)ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ...ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ.ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΑΤΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.ΤΕΛΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ ΠΡΟΣΧΟΛΙΛΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΑΦΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
# Ειρήνη 03-01-2019 19:49
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ ή παραπάνω μοριοδοτηση σε αντίθεση με τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ. Το ΙΕΚ είναι επιπέδου 5 και είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
+2 # Γιώργος Ευαγγέλου 03-01-2019 20:14
Μου προκαλεί εντύπωση ότι κανείς δε μιλάει για κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ το βασικό ΠΤΥΧΙΟ της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα έπρεπε λοιπόν να ζητάμε να αναγνωριστεί το βασικό πτυχίο, το οποίο έχει απαξιωθεί τόσο απ’ τις κυβερνήσεις όσο -με βάση τα όσα διαβάζω- και από εμάς και το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να είναι το βασικό κριτήριο διορισμού που μάλιστα δεν αδικεί και κανένα. Πώς φτάσαμε στη γενικευτική κατηγοριοποίηση σε «έχοντες προϋπηρεσία» και σε «"έχοντες" μεταπτυχιακά αλλά όχι προϋπηρεσία»; Από πού προκύπτει ότι όλοι οι μηδενικής προϋπηρεσίας έχουν μεταπτυχιακά και γιατί πιστεύετε ότι αναπληρωτές δεν έχουν ή ότι κάποιος με μεταπτυχιακά ή δημόσια προϋπηρεσία αξίζει περισσότερο από κάποιον που -με το που έβγαλε τη σχολή- δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα (φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία...) πάνω στο αντικείμενό του και δεν είχε χρήμα, βύσμα ή χρόνο για να κάνει μεταπτυχιακά; Και εφόσον μιλάμε για ισότητα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας, γιατί να μην αναγνωρίζεται αυτή σ’ όσους διδάσκουν σε φροντιστήρια; Δουλεύουν κ αυτοί σκληρά, διδάσκουν τα ίδια μαθήματα, ενώ προετοιμάζουν τους μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του δημοσίου. Μετά, ξεχνάμε και την κατηγορία των ανέργων που εξίσου αδικούνται. Ναι, είναι δύσκολο οι αναπληρωτές να πηγαίνουν εδώ και εκεί, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα πολλοί δουλεύουν μακριά και μάλιστα με ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν(κάτι που συμβαίνει συχνά ακόμα και όταν δουλεύουν στον τόπο τους). Είναι ισότητα όλο αυτό; Γιατί φοβόμαστε να μετρήσει αυτό που όντως δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, το πτυχίο των τεσσάρων ετών της δημόσιας εκπαίδευσης; Αυτό προσφέρει τη βασική ιδιότητά, ούτε το μεταπτυχιακό, ούτε η προϋπηρεσία. Δε γίνεται να αποδοκιμάζουμε τη στάση άλλων και να προτείνουμε λύσεις που πάλι αδικούν τρίτους αντί να ζητάμε ίσες ευκαιρίες έστω με έναν γραπτό διαγωνισμό ανά διετία ή ακόμα και επετηρίδα, στα οποίο σαφώς και θα μετρήσουν και τα μεταπτυχιακά και η προϋπηρεσία) αλλά δε θα ναι καθοριστικά.
-2 # Α. Παπαδάκη 03-01-2019 21:27
Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός οτι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται όπου να 'ναι. Αναγνωρίζεται ιδιωτική εκπαιδευτική προϋπηρεσία, όμως δεν αναγνωρίζεται η δημοσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαιδευση. Πολλοι ΕΕΠ εχουν εργαστει ως εργαστηριακοι συνεργάτες στα αντιστοιχα τμηματα των σχολών τους, δηλδή και εκπαιδευτικη εμπειρία και πάνω στην ειδικότητα τους! Παρακαλώ να το κοιτάξετε και να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία

Α. Παπαδάκη
ΠΕ 21
+3 # Μαρία 03-01-2019 21:32
Πρόταξη στην παιδαγωγική επάρκεια !

Ορθώς μοριοδοτούνται τα ακαδημαικά προσόντα .
Ναι στην πριμοδότηση του Β' πτυχίου και από ΤΕΙ όμως να συμπεριληφθεί .

Σωστά μοριοδοτούνται όλα τα τέκνα και όχι μόνο από το τρίτο και άνω .

Το νομοσχέδιο πορεύεται ορθά και δίκαια !!! Να προχωρήσετε επιτέλους σε διορισμούς, φυσικά με δίκαιη κατανομή θέσεων !!!
+1 # Ματίνα 03-01-2019 21:49
.Υπάρχουν εκπ/κοι που χρόνια εργάζονται ως αναπληρωτές και παράλληλα προσπαθούν να αποκτήσουν και ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο κλπ). Θυσιάζουν, λοιπόν, υλικές και προσωπικές ανάγκες. Ομοίως και όσοι εργάζονται ως αναπληρωτές συναπτά έτη. Η εξέλιξη της επιστήμης και οι ανάγκες των εποχών κάνουν επιτακτική την ανάγκη αύξησης και των ακαδημαϊκών προσόντων. Φρονώ ότι πρέπει να προσμετρώνται και ακαδημαϊκά προσόντα επιπρόσθετα του βασικού πτυχίου. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει σαφήνεια ως προς τη συνάφεια των μεταπτυχιακών καθώς και των δεύτερων πτυχίων, όπου υπάρχουν. Επιπλέον, δε θεωρώ δίκαιο το πτυχίο των ΠΕ61, ΠΕ71 να παίρνει 20 μόρια αλλά λιγότερα. Επίσης, θεωρώ άδικο ένα άτομο που θα μπει στον πίνακα Ειδικής Αγωγής να του δίνεται η δυνατότητα, ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΈΧΕΙ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, να μεταφέρει την προϋπηρεσία του από τη γενική εκπαίδευση και να περνάει μπροστά από άτομα που δουλεύουν χρόνια στην Ειδική Αγωγή. Να δοθεί έμφαση στην ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.
-4 # Maria 04-01-2019 00:17
Ναι στην μοριοδότηση 2 σεμιναρίων 300 ωρών ( πχ στην ειδική κ στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) ώστε να μπορούμε ν ανταποκριθούμε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των 2 περιπτώσεων. Εξάλλου μπορεί να αποτελέσει κ κίνητρο επιμόρφωσης κ εξειδίκευσης για τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν κ δωρεάν τέτοιες επιμορφώσεις.
-1 # Δανάη 04-01-2019 01:24
1.Προταξη των ΙΕΚ σε μοριοδοτηση σε σχέση με αποφοίτους ΕΠΑΛ. 2. Προσμετρηση ιδιωτικής προϋπηρεσίας σε μόρια όπως ισχύε τόσα χρόνια. 3. Μοριοδοτηση ενός πτυχίου μόνο. 4. Μοριοδοτηση σε νοηματική και Μπράιγ. Δυστυχώς με βάση αυτών των μέτρων η προϋπηρεσία και η εμπειρία καταλήγει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα καθώς οποιος υπερέχει σε κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια ( ξένες γλώσσες, γνώση πληροφορικής) είναι ικανός να φτάσει ακόμα και να περάσει κάποιος που μπορεί ήδη να εργάζεται 10 χρόνια στην ειδική αγωγή.....
-3 # Κ. Λ. 04-01-2019 09:52
Πολλοί ΕΕΠ εχουν εργαστεί ως εργαστηριακοί συνεργάτες, χρόνια στα ΤΕΙ. Αυτη η προϋπηρεσία είναι και εκπαιδευτική και δημόσια και δεν ελιναι λογικό να μην αναγνωρίζεται, ειδικά απο τη στιγμή που αναγνωρίζεται ακόμα και η ιδιωτική προϋπηρεσία σε άλλες ειδικότητες. Επίσης η μοριοδότηση γενικά της προϋπηρεσίας είναι πολύ χαμηλη.
-1 # ANNA 04-01-2019 11:01
ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΕΦΟΣΩΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ .
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙΣ ΟΛΑ .ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ & ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ .
-1 # Σταυρούλα 04-01-2019 12:00
Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στην ειδική αγωγη δε μπορεί να εξισωθεί με αντιστοιχη στην γενική! Για βαλτε νηπιαγωγιυς της γενική στην ειδική να δειτε τι θα προκαλεσετε!
+2 # Σταυρούλα 04-01-2019 12:05
ΜΜοριοδότηση και στον γραπτο διαγωνισμο του Ασεπ!!!! Μην ξεχνατε οτι δωσαμε ασεπ και με την ποσοστοση αντισυνταγματικά μειναμε απ'έξω!!!! Και ειναι κατάφορη αδικία να μοριοδοτειται τοσο λιγο ο βαθμός πτυχιου και με αυτον τον τροπο!
+2 # Σταυρούλα 04-01-2019 12:10
Απαραδεκτο να προσμετράται η ιδιωτικη προϋπηρεσία. Κσθως ξαι ατομα που δεν εχουν ιδεα τι εινσι Ειδική Αγωγή να μεταφέρουν την προϋπηρεσία της Γενικής στην Ειδική! Τετοιους εκπαιδευτικους χρειαζόμαστε ;
+2 # κατερίνα 04-01-2019 12:30
Η παιδαγωγική επάρκεια σαφώς και αποτελεί και πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο προκειμένου να εργαστεί κάποιος/α στην εκπαίδευση.
Εντούτοις, το παράδοξο που υπάρχει σε μερικές σχολές να μην παρέχουν τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς ή στους αποφοίτους να αποκτήσουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα, θεωρώ, ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ δέχεται έναν συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων μετά από κλήρωση και η φοίτηση γίνεται επί πληρωμή.
Θεωρώ πως ο εν μέρει αποκλεισμός αποφοίτων από σχολές , οι οποίες δεν παρέχουν τα ανάλογα προγράμματα, ίσως να πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.
-2 # ΕΙΡΗΝΗ 04-01-2019 12:41
Aν μοριοδοτηθεί ο οποιοσδήποτε προιστορικός γραπτός ΑΣΕΠ ....με την ίδια λογική να μετρήσει αν είναι και το Τεστ Δεξιοτήτων που είχε γίνει παλιότερα. Ναι στη ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ...
-2 # Παρασκευή Κ. 04-01-2019 12:59
Να αναγνωριστεί και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!!! Μεγαλύτερη μοριοδότηση στην προϋπηρεσία και μοριοδότηση στην παλαιότητα πτυχίου.
# ΓΙΩΡΓΟΣ 04-01-2019 13:01
Να παραμείνει στη μοριοδότηση των πτυχίων το 7-14-21 . Οι διάφορες σχολές έχουν διαφορετική δυσκολία...Ένα από τα θετικά του προσχέδιου...Μπράβο
+3 # A.E 04-01-2019 13:39
Πρέπει να πριμοδοτηθούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Ήταν άδικο όλα αυτά τα χρόνια να μη μοριοδοτούνται καθόλου στις προσλήψεις αναπληρωτών. Θα ήταν λάθος να δωθεί προτεραιότητα στην προυπηρεσία των αναπληρωτών καθώς με αυτό τον τρόπο απλά θα επιβραβευτεί η ικανότητα κάποιον να μετακομίζουν κάθε χρόνο. Αυτό που πρέπει να επιβραυτεί είναι οι γνώσεις και τα προσόντα.
+3 # Κωνσταντίνος Α. 04-01-2019 14:05
...Να ισχύσει αυτό αφού όμως πρώτα εξαντληθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν ήδη κατά την πλήρωση των θέσεων παιδαγωγική επάρκεια. Εναλλακτικά θα πρότεινα για όσους δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, να συμμετέχουν στη διαδικασία ισότιμα εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτική προϋπηρεσία αρκετών (συμπληρώστε εσείς) μηνών.
# Γιώργος Πανούσης 04-01-2019 14:26
Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας είναι πολύ χαμηλή και αδικούνται όλοι όσοι λόγω κρίσης δεν κατάφεραν τόσα χρόνια να γίνουν μόνιμοι. Είναι ακατανόητο γιατί ενω αναγνωρίζεται η ιδιωτική προϋπηρεσία, αγνοείται η η δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στην τριτοβάθμια εκαίδευση. Τέλος η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου είναι πολύ άδικη, καθώς η δυσκολία απόκτισης καλού βαθμού, διαφέρει απο σχολή σε σχολή και ειδικά σε σχολές του εξωτερικού (βλεπε Βουλγαρία), τα αριστα ήταν δεδομένα με το τίποτα. Αντ' αυτού λογικότερο και δικαιότερο θα ήταν να μοριοδοτηθεί η παλαιότητα του πτυχίου.
+1 # Παντερή Μ. 04-01-2019 14:53
-Το νέο σύστημα προσλήψεων παραβιάζει την προστασία που ο ν.4440/2016 έχει θεσπίσει, καθώς και το Σύνταγμα επιτάσσει με το άρθρο 21 παρ. 6.

Στα πλαίσια της αξιοκρατίας και της ισονομίας ζητούμε την θέσπιση κατά προτεραιότητας κάλυψη ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ ΕΕΠ, ΕΒΠ από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
-2 # Μάρκος Φ. 04-01-2019 14:57
Θεωρώ την μοριοδότηση της προϋπηρεσίας πάρα πολύ χαμηλή, συγκριτικά με αυτήν των ακαδημαικών κριτηρίων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενω αναγνωρίζεται η ιδιωτική προϋπηρεσία, αγνοείται, προκλητικά, η δημόσια προϋπηρεσία στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε πολλοί οι ΕΕΠ που έχουμε εργαστεί, χρόνια, ως εργαστηριακοί συνεργάτες σε ΤΕΙ και ενώ μέχρι τώρα αναγνωριζόταν, ξαφνικά δεν είναι στα κριτήρια. Αυτή η προϋπηρεσία είναι ΔΗΜΟΣΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, μην την αφηνετε απ' εξω!!! Κλείνοντας, θα ήθελα να πω οτι η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου, είναι τουλάχιστον αστοχο κριτήριο, καθώς η δυσκολία αλλαζει ανάλογα την κάθε σχολή, αλλά και το πότε το πήρε καθένας.

Ένας ΠΕ21
+1 # Μαρία 04-01-2019 15:03
Το νέο σύστημα διορισμών παραβιάζει κάθε συνταγματική πρόβλεψη για τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία. H εφαρμογή του ν.4440/2016 αποτελεί τη μόνη κοινωνικά αποδεκτή λύση.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ, ΕΒΠ με αναπηρία παίρνουν 7 μόρια και το διδακτορικό 6 μόρια, ενώ με την πρόταση του υπουργείου θεσπίζονται 40 μόρια για το διδακτορικό και 20 για την αναπηρία. Υπάρχει σαφής υποβάθμιση των κοινωνικών κριτηρίων.

Η πρόταση του συνόλου του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι:
-η κατά προτεραιότητα κάλυψη ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ ΕΒΠ από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
-Να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του.
+3 # Νικολέττα ΠΕ25 04-01-2019 15:18
Η παιδαγωγική επάρκεια θεωρούνταν πάντα τυπικό προσόν για να δουλέψουν οι νοσηλευτές (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ) στην εκπαίδευση είτε ως ΠΕ25 είτε ως ΠΕ87.02 (ΠΕ14.06, ΠΕ18.10). Στο άρθρο 2 αναφέρεται ως πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων. Επομένως, είναι παράλογο οι κάτοχοι της να μην προτάσσονται. Θεωρώ ότι πολλοί θα προσφύγουν νομικά αν δεν αλλάξει αυτό.
-2 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ 04-01-2019 15:49
Οχι στην κατά προτεραιότητα κάλυψη των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία 67% ή τέκνα ...Ήδη η μοριοδότησή τους που έχει προβλεφθεί στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου είναι Πολύ μεγάλη
+4 # MAIRA 04-01-2019 18:48
Θα πρέπει να μειωθούν τα μόρια που δίνει το διδακτορικό. Είναι υπερβολικά πολλά. Κ είτε να μη λειτουργήσουν αθροιστικά με συναφές μεταπτυχιακό είτε να είναι μικρότερη η αθροιστική μοριοδότησή τους.
+1 # Ωαννα 04-01-2019 18:51
Tα κριτήρια να είναι ίδια με αυτά που προσλαμβάνονταν οι αναπληρωτές!Γιατί στο μόνιμο διορισμό να απαιτούνται άλλα κριτήρια απο αυτά που μόλις πρότινος αρκούσαν για να καλύψει την θέση ένας αναπληρωτής?
+3 # Νικολέττα ΠΕ25 04-01-2019 18:53
Κατά την άποψη μου πρέπει να ζητείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε όλο το ΕΕΠ και ΕΒΠ πριν το διορισμό. Να εξασφαλίζεται με το πτυχίο μόνο αν διδάσκονται αρκετά σχετικά μαθήματα.
+4 # Μαρία 04-01-2019 19:14
Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επαρκεια θα πρέπει να μοριοδοτείται σε σχεση με αυτους δεν την έχουν..Επίσης, δεν ειχε αναφερθεί η Νοηματική Γλώσσα και η Γνώση της γραφής Braille..θα επρεπε η Νοηματική Γλώσσα να μοριοδοτείται ως γλώσσα οπως η Αγγλική..Και ακόμα τα ατομα που την έχουν να προπορεύονται σε σχεση με τα Ειδικα σχολεία κωφών..Οπως επίσης και η γραφή Braille..Είναι άδικο όσοι τα εχουν να μην μοριοδοντουνται παραπάνω...
# Μαρία Ν. 04-01-2019 19:47
Το να μεταφερθεί η προϋπηρεσία από τη Γενική στην Ειδική με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ! Και δε θα περάσει. Θα καταστρέψει την ειδική αγωγή και θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
+2 # ΜΑΡΙΝΑ 04-01-2019 20:25
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΚΑΤΟΧΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΣΠΑΙΤΕ
+2 # Φίλιππος 04-01-2019 21:27
Σε κάθε προκήρυξη για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, μοριοδοτούνται τόσο τα ακαδημαϊκά προσόντα (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διαδακτορικό,δεύτερο πτυχίο, ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ) και η προϋπηρεσία. Να προσμετρηθούν και τα ακαδημαϊκά προσόντα-να υπάρχει συνάφεια, όμως, και αξιολόγηση των μεταπτυχιακών τίτλων, δεύτερων πτυχίων, διδακτορικών. Άλλωστε, τα ίδια τα πανεπιστήμια μπαίνουν στη διαδικασία θέσπισης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και ωφελούνται και οικονομικά από αυτά. Ακόμα και το Παν/μιο Θεσσαλίας με το αυτοτελές τμήμα της ειδικής αγωγής, έχει σεμινάρια, μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή!
Η προϋπηρεσία,επίσης, να προσμετράται επειδή είναι κριτήριο βασικό. Ομοίως και η επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
Για το ότι δεν έγινε άλλος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ δε βαρύνει τις χιλιάδες των εκπ/κων που εργάζονται ως αναπληρωτές τόσα χρόνια. Εκ νέου επανεξέταση της μοριοδότησης στα κοινωνικά κριτήρια, όχι στη μεταφορά προϋπηρεσίας από τη γενική στην ειδική.
-1 # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΧΙΛΑΣ 04-01-2019 21:40
Είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του. Να μοριοδοτούνται τα πιστοποιητικά της γραφής Braille και της γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Όταν δε, πρόκειται για σχολεία τυφλών ή κωφών ή για πρόγραμμα παράλληλης στήριξης να είναι υποχρεωτική η κατοχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών γραφής Braille ή γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας.
-Κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών.

You have no rights to post comments

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top