19-04-21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών:  α) συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικού και β) μεταφοράς και τοποθέτησης καθισμάτων (καρεκλοθρανίων) για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σ

19-04-21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών:  α) συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικού και β) μεταφοράς και τοποθέτησης καθισμάτων (καρεκλοθρανίων) για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021   του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Το έγγραφο με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών: α) συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικού και β) μεταφοράς και τοποθέτησης καθισμάτων (καρεκλοθρανίων), για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.» σε μορφή doc 

To έγγραφο σε μορφή pdf 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top