label diagonismoi

08-08-18 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου για τα έτη 2018-2021

08-08-18 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου για τα έτη 2018-2021

 

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

για το Υποέργο 3: «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου για τα έτη 2018-2021» στο πλαίσιο της Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η λειτουργίας Μονάδας Διοίκησης Έργου (εφεξής ΜΔΕ) για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. για τον κεντρικό συντονισμό και την επιτελική παρακολούθηση των επιμέρους Δράσεων των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς για τα έτη 2018-2021.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 279.180€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (346.183,20€ με ΦΠΑ 24%).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 19/9/2018 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 3775/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΨΜ4653ΠΣ-9ΥΛ)

Προκήρυξη: 2018S/151-347219 (ΑΔΑΜ: 18PROC003545063, ΑΔΑ: ΩΡΧΧ4653ΠΣ-2ΕΧ )

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης3776/8-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003545697 )

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 58174

Aπόφαση διενέργειας σε μορφή pdf

Tο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης σε μορφή pdf

H προκήρυξη σε μορφή pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top