Επαγγελματική Εκπαίδευση

LOGO epal400

Α. Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης

19-07-2021: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022 Το ΦΕΚ σε μορφή PDF

21-05-2021: Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022 Το ΦΕΚ σε μορφή PDF

Β. Δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικών Αποφάσεων σχετικών με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (ΦΕΚ 2545/τ.Β΄/16-06-2021) Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τις παρακάτω Υ.Α. καθορίζονται οι Τομείς της Β΄ τάξης και οι ειδικότητες της Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2021-2022 στα Επαγγελματικά Λύκεια της Επικράτειας.


Γ
. Πρόγραμμα Εξ΄αποστάσως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης στο  πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

     Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», θα πραγματοποιηθεί  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Πρόγραμμα Εξ΄ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης  το οποίο απευθύνεται σε:

 α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και  ΠΕ03 (Μαθηματικών) και

 β) εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ., για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/τριών.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα πραγματοποιείται έως 30.11.2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας τους Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

rsz ΜΝΑΕ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή έως και τις 12-7-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας:
(i) απαγορεύεται στις 9 και 10/7/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας
(ii) για τις υπόλοιπες ημέρες επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού, από 12:00 έως 18:00. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top