ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Ε’ Κολλεγίων ασκεί εποπτεία επί των Κολλεγίων, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ειδικότερα είναι αρμόδιο για:

 • την εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κολλεγίου, επικαιροποίησης, τροποποίησης και μεταβίβασης αυτής, για την ανάκληση άδειας Κολλεγίου σε αδειοδοτημένο φορέα καθώς και την τήρηση Μητρώου Κολλεγίων
 • την εξέταση των αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων και την τήρηση του Μητρώου
 • τη διαμόρφωση συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • τη σύνταξη σχεδίων πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην ίδρυση, παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» , παρ. Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 /Α΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,… και άλλες επείγουσες διατάξεις», Κεφ. Ε, άρθρο 30.
 • Υ.Α. Αριθ. 10131/ΙΑ/2012, (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Ι. Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Κολλεγίου
ΙΙ. Πρότυπο Αίτησης Χορήγησης Αδείας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Ι. Αίτηση Εγγραφής _ ΕL (σε μορφή MS Word)
ΙΙ. Οδηγίες για την προμήθεια Παραβόλου_ ΕL
ΙΙΙ. Οδηγίες για την προμήθεια Παραβόλου _ ΕN

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
 • Για την αδειοδότηση των Κολλεγίων Τηλέφωνα: 2103442336  E-mail: adiododitisi@minedu.gov.gr
 • Για την Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια  Τηλέφωνα: 2103442291,2317  E-mail: kollegia@minedu.gov.gr
 • Τα έγγραφα που αφορούν στην αδειοδότηση ή στα προγράμματα των Κολλεγίων  κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ’ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης  Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας
 • Οι Αιτήσεις για Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια  κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ΄ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Γ΄ Εποπτείας  της Λειτουργίας  Ιδιωτικών Φορέων Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης  Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων δύνανται να γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Αίτηση Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, η οποία υπάρχει στην Κεντρική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή έως και τις 12-7-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας:
(i) απαγορεύεται στις 9 και 10/7/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας
(ii) για τις υπόλοιπες ημέρες επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού, από 12:00 έως 18:00. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top