Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2345/14-1-2016, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές σχετικά με την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Σκοπός του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία με την υπ’ αρίθμ. 21590/09-12-2015 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000076.

Με την υπ’ αρίθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» ορίστηκε η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

       Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2015-2016 το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας περιλαμβάνει τα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. Το κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τριμήνου του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

     Επισημαίνεται ότι απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις αμοιβές των εκπαιδευτικών και των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η εν λόγω Απόφαση έχει υπογραφεί από το ΥΠΠΕΘ και έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή.  

Σε συνέχεια της Αρίθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 Β΄) Υ.Α., η Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, με την αρίθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 εγκύκλιο, κάλεσε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον, έχει υπογραφεί και η αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./7/38957/18-1-2016 (αρ. πρωτ. εις. Επιτ. Δομής ΕΣΠΑ : 139/18-1-2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών στη Δ/θμια Εκπ/ση.

Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και αναμένεται άμεσα η έκδοση της εγκυκλίου πρόσληψης εκπαιδευτικών με χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών. Ακολουθεί η άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και η έναρξη των μαθημάτων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξετάζει τον τρόπο ένταξης του, για το επόμενο σχολικό έτος, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top