Απαντώντας στην Ερώτηση 2271/12-01-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς σχετικά με τους σχεδιαστές-αξιολογητές στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης χρηματοδοτείτο μέχρι και τον Ιούνιο 2008 από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο. Κατόπιν εντάχθηκε στον Τακτικό Προϋπολογισμό με την υπ΄ αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α.

Σύμφωνα με την αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α. που όριζε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Δ.Σ., μέχρι και τον Ιούνιο του 2010 στους Σχεδιαστές-Αξιολογητές και Γραμματείς-Καταχωρητές της ΠΔΣ καταβαλλόταν μηνιαία αποζημίωση. Όμως, από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3408/2005. άρθρο 9, παρ. 1) έχει καταργηθεί η παλαιότερη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3205/2003 βάσει της οποίας επιτρεπόταν η καταβολή αποζημιώσεων δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση) για εργασία πέραν από τα συνήθη καθήκοντα.

Επίσης, δεν είχε αποσαφηνισθεί και προβλεφθεί σε ποιον ΚΑΕ θα μπορούσαν να ενταχθούν οι δαπάνες για αποζημιώσεις των Σχεδιαστών-Αξιολογητών και Γραμματέων-Καταχωρητών. Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η μηνιαία αποζημίωση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, όπως προβλεπόταν από την υπ΄ αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης», δεν καθορίζεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπερωρία, ώστε να δύναται να βαρύνει τον ΚΑΕ 0516 που αφορά αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών. Επίσης, κατά το Γ.Λ.Κ., δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις (όπως η προαναφερόμενη απόφαση του Υπ. Παιδείας) αναγνωρίζονται μόνο εφόσον εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδοντας σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως προς τα ποσά, υπεύθυνος εκκαθαριστής, για εκείνη την χρονική περίοδο, είναι ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.

Τέλος, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top