Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1546/30-11-2015, την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ. κ. Βουλευτές με θέμα τα Ελληνικά Σχολεία και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Γερμανίας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Η διαδικασία αποσπάσεων καθυστέρησε λόγω της εκλογικής διαδικασίας κατά την οποία δεν επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές πέραν των όσων ρητώς εξαιρέθηκαν από το ΣτΕ λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα τους.

     Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις εν λόγω αποσπάσεις και, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 26/11/15, «… το ΥΠΠΕΘ έχει καλύψει τις ανάγκες του σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Γερμανίας, αφού εντός των ημερών ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο των αποσπάσεων και για τις περιοχές Στουτγάρδης, Φραγκφούρτης και Μονάχου».

Σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει διαβιβάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στο ΥΠΠΕΘ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015.

Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται από τη ΔΟΔ μετά την υποβολή των δικαιολογητικών από τα αρμόδια Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, έλεγχο αυτών και άμεση διαβίβασή τους στην αρμόδια ΥΔΕ προς έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., δια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων επιχορηγεί τις σχολικές επιτροπές των σχολείων ελληνοπαίδων της Γερμανίας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233).

Η εγγεγραμμένη πίστωση για την επιχορήγηση των σχολείων εξωτερικού (ΚΑΕ 2423 Ε.Φ. 19-140), έτους 2015, ανήλθε σε 2.426.000,00€. Από το ποσό αυτό, έχει δοθεί στα σχολεία της Γερμανίας επιχορήγηση ύψους 1.987.133,03€ ενώ έχουν προωθηθεί στην ΥΔΕ τα σχετικά έγγραφα για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για συμπληρωματική επιχορήγησή τους με το ποσό των 232.265,45€.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις ανάγκες των σχολείων του εξωτερικού και μετά από πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και απόφαση του ΓΛΚ, προωθείται σχέδιο ΚΥΑ για πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 350.000,00€. Από το ποσό αυτό, τα σχολεία τηςΓερμανίας θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 289.928,00€.

Τέλος, δράσεις που αφορούν στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, στην επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ή σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής των δομών εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συμπεριλαμβανομένων των δομών του εξωτερικού, υλοποιεί η Εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216) προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top