Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2232/11-01-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Οικονόμου Βασίλης σχετικά με την αξιοποίηση κονδυλίων της Περιφέρειας Αττικής για την ανέγερση των 9ου, 18ου, 19ου και 21ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Βάσει των διατάξεων του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α’), ο προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή σχολικών κτηρίων στο νομό Αττικής ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.), ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια αρμόδιες ήταν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’) τα ανωτέρω αντικείμενα μεταβιβάστηκαν από τις καταργηθείσες Ν.Α. στους Δήμους, οι οποίοι παράλληλα ήταν υπεύθυνοι για τη μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι έργα σχολικής στέγης υλοποιεί συγχρόνως και η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ως εκπληρούσα τους σκοπούς του συγχωνευόμενου φορέα «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών (άρθρο 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’), η εποπτεία της οποίας έχει περιέλθει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

   Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α’) και ισχύουν για τον ΟΣΚ (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α’).

Κατόπιν ελέγχου του αρχείου της, η αρμόδια Δ/νση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠΠΕΘ, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος ούτε η υποβολή αιτήματος σε εκκρεμότητα για τις αναφερόμενες σχολικές μονάδες, ήτοι για τα 9ο, 18ο, 19ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών, με σκοπό τη μεταστέγασή τους ή την υλοποίηση τεχνικών έργων στις υφιστάμενες θέσεις εγκατάστασης.

Όσον αφορά την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν είναι φορέας χρηματοδότησης των πράξεων του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

   Ως εκ τούτου, αρμόδια να σας απαντήσουν για τυχόν ενέργειες αναφορικά με τον προγραμματισμό υλοποίησης νέων διδακτηρίων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται ο Δήμος Ιλίου στον οποίο ανήκουν τα εν λόγω σχολεία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top