Απαντώντας στην Ερώτηση 2251/11-01-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης με θέμα τις λειτουργικές ανάγκες των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για την επιχορήγηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233). Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά επιχορήγησης διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

Τα δικαιολογητικά επιχορήγησης οικονομικού έτους 2015 διαβιβάστηκαν στην ΥΔΕ από τις 18-6-2015, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΥΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΕ

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/167/91369/Β2/10-6-2015

(ΑΔΑ: 7ΤΗΨ465ΦΘ3-Θ2Ω)

873.532,67€ 18-6-2015
648.778,33€ 21-8-2015

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/375/176291/Β2/4-11-2015

ΚΥΑ (ΑΔΑ: 7ΤΞΔ4653ΠΣ-8ΥΤ)

464.822,03€ 5-11-2015

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/431/198112/Β2/7-12-2015

(ΑΔΑ: ΒΖΣΟ4653ΠΣ-ΥΛΧ)

232.265,46€ 8-12-2015

Σημειώνεται ότι ειδικά για τη μεταφορά των ποσών της Α΄ επιχορήγησης οικονομικού έτους 2015 χρειάστηκε επιπλέον απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 28-6-2015 ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄ 65).

Τέλος, στις 10-12-2015 και στις 24-12-2015 τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας επιχορηγήθηκαν συμπληρωματικά με τα ποσά των 576.549,00€ και 289.928,00€ αντίστοιχα, για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου οικονομικού έτους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top