02-02-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση σχετικά με την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2345/14-1-2016, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές σχετικά με την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Σκοπός του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία με την υπ’ αρίθμ. 21590/09-12-2015 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000076.

Με την υπ’ αρίθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» ορίστηκε η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

       Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2015-2016 το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας περιλαμβάνει τα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. Το κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τριμήνου του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

     Επισημαίνεται ότι απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις αμοιβές των εκπαιδευτικών και των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η εν λόγω Απόφαση έχει υπογραφεί από το ΥΠΠΕΘ και έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή.  

Σε συνέχεια της Αρίθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 Β΄) Υ.Α., η Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, με την αρίθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 εγκύκλιο, κάλεσε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον, έχει υπογραφεί και η αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./7/38957/18-1-2016 (αρ. πρωτ. εις. Επιτ. Δομής ΕΣΠΑ : 139/18-1-2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών στη Δ/θμια Εκπ/ση.

Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και αναμένεται άμεσα η έκδοση της εγκυκλίου πρόσληψης εκπαιδευτικών με χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών. Ακολουθεί η άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και η έναρξη των μαθημάτων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξετάζει τον τρόπο ένταξης του, για το επόμενο σχολικό έτος, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top