20-01-16 Απάντηση της Αναπληρώτριας υπουργού, Σίας Αναγνωστοπούλου στην Ερώτηση σχετικά με την Εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 865/05-11-2015 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την Εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Η θέσπιση των διατάξεων του ν. 3374/2005 για την αξιολόγηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξυπηρετεί τον πρωταρχικό σκοπό της διασφάλισης, της βελτίωσης της ποιότητας, της έρευνας και της διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν στο πλαίσιο της αποστολής τους.

     Η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του προαναφερόμενου νόμου περιλαμβάνει δύο στάδια: την εσωτερική αξιολόγηση και την εξωτερική που ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης με τη συγκρότηση της κατά το άρθρο 8 του ιδίου νόμου Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, και την εντός δύο μηνών υποβολή της σχετικής έκθεσης στη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην προαναφερόμενη διαδικασία.

     Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος με την επίλυση και την αποτροπή προβλημάτων αλλά και για την ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ανήκει στον οικείο πρύτανη.

     Όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. πρωτ. 051/18-11-2015 έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, με ανακοίνωση που εξέδωσαν την 4η Νοεμβρίου 2015, επισημαίνουν:«Eίναι αυτονόητο ότι οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα καταδικάζουν και έχουν καταδικάσει επανειλημμένα περιστατικά εκφοβισμού (‘bullying’), φαινόμενα βίας και όχλου στους χώρους του Πανεπιστημίου και εκτός αυτού, απ΄όπου και να προέρχονται».

     Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1894/12-11-2015 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η Εξωτερική Αξιολόγηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκληρώθηκε κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση του ΕΚΠΑ ήταν η δεύτερη κατά σειρά αξιολόγηση ΑΕΙ από τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις των 36 Ιδρυμάτων της χώρας.

     Η αξιολόγηση των ελληνικών ΑΕΙ έχει ενταχθεί ως δράση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της επενδυτικής δραστηριότητας 10.ii για την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (χρηματοδότηση της ΑΔΙΠ και των ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων). Ως εκ τούτου, η πολιτεία αναγνωρίζει την αξιολόγηση ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των ΑΕΙ. Επιπλέον και τα ίδια τα Ιδρύματα, μέσω των εκθέσεων αυτοαξιολόγησής τους, αναγνωρίζουν τη συμβολή της αξιολόγησης στη συνεχή βελτίωσή τους προς το συμφέρον των φοιτητών, των διδασκόντων και, συνακόλουθα, της ίδιας της χώρας. Μεταξύ των στόχων που θέτουν, στις εν λόγω εκθέσεις είναι και υψηλής αξίας πτυχία και διδάσκοντες με διεθνή επιστημονική αναγνώριση.                                                                        

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top