26-01-16 Απάντηση της Αναπληρώτριας υπουργού, Σίας Αναγνωστοπούλου στην Ερώτηση σχετικά με την πρακτική άσκηση και την ασφάλιση των σπουδαστών στα ΙΕΚ

Απαντώντας στην Ερώτηση 1070/11-11-2015, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ. κ. Βουλευτές σχετικά με την πρακτική άσκηση και την ασφάλιση των σπουδαστών στα ΙΕΚ, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των Αποφοίτων ΙΕΚ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί τη συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση/ΕΣΠΑ 2007-2013» Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» μέσω της επιδότησης των αποφοίτων Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με το ποσό των 800,00 ευρώ ανά δικαιούχο.

Επιπλέον, με βάση το αριθμ. πρωτ. 606/736/52307/26-11-2015 έγγραφό του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από 01-11-2011 κατέβαλε από τον τακτικό προϋπολογισμό του, το ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομίσθιου της δωδεκάτης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, στην ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 139931/Κ1/8-9-2015 (ΦΕΚ 1953/Β/10-9-2015) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ προβλέπεται ότι: «Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματός στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομίσθιου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της».

Τέλος, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επανεξετάζει την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top