22-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση σχετικά με την παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή από τα Βορίζια Ηρακλείου

   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2072/21-12-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αυγενάκης Λευτέρης, σχετικά με την παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή από τα Βορίζια Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   Στο άρθρο 6 παρ. 4.γ. του Ν. 3699/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, ορίζεται ότι: «Όταν η φοίτηση των μαθητών καθίσταται αδύνατη λόγω σοβαρών βραχυχρόνιων ή χρόνιων προβλημάτων που δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών δύναται να παρέχεται με διδασκαλία στο σπίτι.»

   Η διαδικασία σε ό, τι αφορά την παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητές προβλέπει την υποβολή αίτησης των γονέων μέσω του σχολείου που έχει εγγραφεί ο μαθητής, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της επιβεβλημένης παραμονής του μαθητή στο σπίτι.

   Εν συνεχεία, τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση, ο Δ/ντης της οποίας εγκρίνει τη διδασκαλία στο σπίτι και καλεί τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας που υπηρετούν στα σχολεία του Νομού να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της κατ’ οίκον διδασκαλίας, υπερωριακά.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21060/31-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου αναφορικά με τον μαθητή για τον οποίο γίνεται μνεία στην παρούσα Ερώτηση, η ίδια Δ/νση παρέλαβε το ΑΠ. 70/13-10-2015 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, τα οποία έλαβαν τον ΑΠ. 15483/15-10-2015 της Δ/νσης. Στα δικαιολογητικά αυτά συμπεριλαμβανόταν ιατρική γνωμάτευση του ΠΑΓΝΗ με ημερομηνία 31-08-2015, σύμφωνα με την οποία, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του μαθητή, συνίσταται κατ’ οίκον διδασκαλία.

   Ειδικότερα, για τον εν λόγω μαθητή η ανωτέρω Δ/νση εξέδωσε τρεις (3) προσκλήσεις ενδιαφέροντος στις 5/11, στις 19/11 και στις 14/12, ζητώντας δύο (2) εκπαιδευτικούς από 20 ώρες ο καθένας, μηνιαίως υπερωριακά (Ν. 4024/2012 ΦΕΚ 226Α). Ωστόσο, στις δυο πρώτες προσκλήσεις δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εργαστούν στη συγκεκριμένη κατ’ οίκον διδασκαλία.

   Στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 14/12/2015, κατέθεσαν αίτηση δυο (2) εκπαιδευτικοί (ημερομηνία υποβολής αίτησης 22/12/2015), οι οποίοι έλαβαν εντολή να παρουσιαστούν στις 8/1/2016 για να ξεκινήσουν τα μαθήματα στον εν λόγω μαθητή, καλύπτοντας 20 ώρες ο καθένας μηνιαίως. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν στις 8/01/2016 και ξεκίνησαν την κατ’ οίκον διδασκαλία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/2016 έγγραφο της οικείας Δ/νσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου έχει διαθέσει εκπαιδευτικό ΕΑΕ από το τμήμα ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών, στην παιδοαιματολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης που νοσηλεύονται στη συγκεκριμένη κλινική.

   Ο ανωτέρω μαθητής ήταν ένα από τα παιδιά που είχε τη συγκεκριμένη παροχή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο μέχρι τις 20/10/2015. Έκτοτε, όποτε ο μαθητής πηγαίνει στο νοσοκομείο στο πλαίσιο των θεραπειών του, στηρίζεται από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. στο χώρο του Νοσοκομείου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top