04-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση με θέμα τα Ελληνικά Σχολεία και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Γερμανίας

         Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1546/30-11-2015, την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ. κ. Βουλευτές με θέμα τα Ελληνικά Σχολεία και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Γερμανίας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Η διαδικασία αποσπάσεων καθυστέρησε λόγω της εκλογικής διαδικασίας κατά την οποία δεν επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές πέραν των όσων ρητώς εξαιρέθηκαν από το ΣτΕ λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα τους.

     Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις εν λόγω αποσπάσεις και, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 26/11/15, «… το ΥΠΠΕΘ έχει καλύψει τις ανάγκες του σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Γερμανίας, αφού εντός των ημερών ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο των αποσπάσεων και για τις περιοχές Στουτγάρδης, Φραγκφούρτης και Μονάχου».

Σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει διαβιβάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στο ΥΠΠΕΘ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015.

Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται από τη ΔΟΔ μετά την υποβολή των δικαιολογητικών από τα αρμόδια Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, έλεγχο αυτών και άμεση διαβίβασή τους στην αρμόδια ΥΔΕ προς έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., δια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων επιχορηγεί τις σχολικές επιτροπές των σχολείων ελληνοπαίδων της Γερμανίας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233).

Η εγγεγραμμένη πίστωση για την επιχορήγηση των σχολείων εξωτερικού (ΚΑΕ 2423 Ε.Φ. 19-140), έτους 2015, ανήλθε σε 2.426.000,00€. Από το ποσό αυτό, έχει δοθεί στα σχολεία της Γερμανίας επιχορήγηση ύψους 1.987.133,03€ ενώ έχουν προωθηθεί στην ΥΔΕ τα σχετικά έγγραφα για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για συμπληρωματική επιχορήγησή τους με το ποσό των 232.265,45€.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις ανάγκες των σχολείων του εξωτερικού και μετά από πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και απόφαση του ΓΛΚ, προωθείται σχέδιο ΚΥΑ για πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 350.000,00€. Από το ποσό αυτό, τα σχολεία τηςΓερμανίας θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 289.928,00€.

Τέλος, δράσεις που αφορούν στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, στην επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ή σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής των δομών εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συμπεριλαμβανομένων των δομών του εξωτερικού, υλοποιεί η Εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216) προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top