04-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση με θέμα « Σύνταξη ενιαίων πινάκων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ενιαίων κριτηρίων μοριοδότησης τίτλων και προϋπηρεσίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.»

       Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1230/17-11-2015, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ. κ. Βουλευτές με θέμα « Σύνταξη ενιαίων πινάκων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ενιαίων κριτηρίων μοριοδότησης τίτλων και προϋπηρεσίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

       Τα λειτουργικά κενά που καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και των αποσπάσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καλύπτονται με την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του ΚΕΦ.Β΄ του άρθρου 4 του Ν.2817/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 καθώς επίσης και στην παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3699/2008. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για το σχολικό έτος 2015-2016 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 126653/Δ3/06-08-2015 εγκύκλιος, με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016».

       Επίσης, σχετικά με τη σύνταξη ενιαίων πινάκων αναπληρωτών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προτίθεται να εξετάσει τη σχετική πρόταση, εν όψει μάλιστα και του μεγάλου όγκου των αιτήσεων, οι οποίες ανήλθαν φέτος στις 3.919 (2.657 για Ε.Ε.Π. και 1.262 για Ε.Β.Π.).

     Επιπλέον, τα κριτήρια μοριοδότησης των τίτλων, αλλά και της προϋπηρεσίας, είναι σαφή και αναφέρονται ρητά στην εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε χρόνο για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (Κεφάλαιο Γ΄, Κατάρτιση Πινάκων). Η εν λόγω εγκύκλιος αποστέλλεται σε όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και είναι απόλυτα δεσμευτική.

     Αναφορικά με τις αποκλίσεις που εμφανίζουν οι αξιολογήσεις των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (αποκλίσεις που μπορεί να εμφανιστούν και στο ίδιο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης.

     Επίσης, οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης δηλώνουν τα κενά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με βάση τα εν λόγω κενά κατανέμονται οι πιστώσεις. Η καταγραφή των κενών είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς δεν αφορά σε οργανικά αλλά σε λειτουργικά κενά, τα οποία είναι μεταβαλλόμενα και συχνά προκύπτουν και κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης γνωρίζουν τα επερχόμενα κενά και τα συμπεριλαμβάνουν στον προγραμματισμό τους. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση τους γινόταν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο προγραμματισμός αυτός δεν θα ήταν εφικτός, η όλη δε διαδικασία θα ήταν επαναλαμβανόμενη και χρονοβόρα με συνέπεια την καθυστέρηση των διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών αλλά και την αδυναμία κάλυψης των απαραίτητων έκτακτων αναγκών. Επίσης, σε αρκετές Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αλλά και στο σύνολο των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τους, επομένως τα λειτουργικά κενά που καλύπτουν οι αναπληρωτές είναι αυξημένα και η διαχείριση τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία.

     Τέλος, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εξετάζει ενδελεχώς κάθε πρόταση που αφορά το ισχύον νομοθετικό πλάισιο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top