04-01-16 Απάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Σίας Αναγνωστοπούλου σε Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία των Δημόσιων ΙΕΚ

Απαντώντας στην Ερώτηση 987/10-11-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας σχετικά με τη λειτουργία των Δημόσιων ΙΕΚ, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η έναρξη του φθινοπωρινού εξαμήνου 2015Β στα Δημόσια ΙΕΚ πραγματοποιήθηκε στις 25-11-2015. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η εύρυθμη εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία, καθώς και η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των Δ.ΙΕΚ. Επίσης, έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα το οποίο θα εξασφαλίζει την κατάρτιση στο σύνολο του εξαμήνου.

Με τις με αριθμ. πρωτ. Κ1/10217/21-01-2015 και K1/10219/21-01-2015 Υπουργικές αποφάσεις ανατέθηκε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) , η διαχείριση και λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ.

Αναλυτικότερα ανατέθηκαν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα παρακάτω Υποέργα:

α) Πρόσληψη των εκπαιδευτών των Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ και καταβολή της ωριαίας

αντιμισθίας τους, σύμφωνα με πρόσκληση που δημοσιεύει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και σύμφωνα με   απόφαση μοριοδότησης κριτηρίων που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Δ.Μ.Ν.Γ (Κ1/160984/19-10-2015 απόφαση μοριοδότησης για το έτος 2015-2016).

β) Την διαχείριση δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ όπως και κάθε άλλη   εκπαιδευτική δαπάνη μετά από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

γ) Τη συντήρηση – επισκευή – ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ ύστερα από σχετική έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

δ) Την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού των Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ ύστερα από σχετική έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Όσον αφορά στη διαδικασία πρόσληψης της κατηγορίας των ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ, αυτή ολοκληρώθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Κ1/10217/21-01-2015 Υπουργική Απόφαση και την αριθμ. Κ1/160984/19-10-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Επιπρόσθετα, έχουν καλυφθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ μέχρι και τον Ιούνιο του 2015.

   Επίσης, η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων εποπτείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ καθορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία, τις εγγεγραμμένες πιστώσεις και τις σχετικές εγκυκλίους του ΓΛΚ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα ποσοστά διάθεσής τους.

     Τέλος, για το οικονομικό έτος 2015 έχουν εγγραφεί πιστώσεις, του φορέα 19 – 640 και Κ.Α.Ε. 2599 του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύψους 5.532.000,00 ευρώ που αφορούν στην επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με σκοπό την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα για το 2015 το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει λάβει, με την αριθμ. 85342/Β2/28.05.2015 (ΑΔΑ: ΨΟ3Σ465ΦΘ3-9ΥΥ) Υπουργική Απόφαση #4.149.000,00€# και με την αριθμ. 145268/Β2/16.09.2015 (ΑΔΑ: 7ΜΤΧ465ΦΘ3-0ΘΞ) Υπουργική Απόφαση #1.368.000,00€#. Επίσης με την αριθμ. 206303/Β2/16-12-2015 Υπουργική Απόφαση έλαβε πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 8.874.200,00 € ενώ με την αριθμ. 211637/Β2/23-12-2015 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις ύψους 3.366.000,00 € για την επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top