04-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση με θέμα «Οριστικές τοποθετήσεις, σε οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων, των υποχρεωτικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

         Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1304/20-11-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας με θέμα «Οριστικές τοποθετήσεις, σε οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων, των υποχρεωτικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 129468/Ε1/14-08-2015 (ΦΕΚ 1719/τΒ΄/17-08-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκαν 732 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 299 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 655 οργανικές θέσεις στον κλάδο ΠΕ16-Μουσικής. Οι θέσεις αυτές αξιοποιήθηκαν ως κενά για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων των τριών κλάδων για το έτος 2015. Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη χρονικά δυνατό να ακολουθήσει η κατανομή των οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες προκειμένου να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί, εκδόθηκε η αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιος με την οποία δίνονταν οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο ορίστηκε ότι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, όλων των κλάδων ειδικοτήτων, να γίνουν σε προσωρινή θέση ενόψει της πλήρους καταγραφής των οργανικών θέσεων, ώστε για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 να γίνει σύσταση και κατανομή των οργανικών θέσεων, ενώ για τους κλάδους ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 κατανομή των συσταθεισών θέσεων και κατ’ επέκταση ασφαλώς και για τους λοιπούς κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την απόλυτα αντικειμενική οργανικότητα και λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, βάσει της εξέλιξης του μαθητικού δυναμικού, όπως άλλωστε ορίζεται και στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) με εγκύκλιο που θα ακολουθούσε. Στη συνέχεια εκδόθηκε το αριθμ. 181528/Ε1/11-11-2015 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την κατανομή των θέσεων που συστάθηκαν με την αριθμ. 129468/Ε1/14-08-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Οι προτάσεις έχουν ήδη συγκεντρωθεί και χρήζουν επεξεργασίας.

Αναφορικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων στους λοιπούς κλάδους ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε ότι πριν τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων με την αριθμ. 50200/Δ1/04-05-2012 (ΦΕΚ 1493/Β’/4-5-2012) Κ.Υ.Α. έγινε σύσταση των κλάδων του παρακάτω πίνακα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ταυτόχρονη σύσταση 945 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων αυτών :

α.   Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας : 200 θέσεις
β.   Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας : 100 θέσεις
γ.   Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων : 100 θέσεις
δ. i) Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών : 60 θέσεις
   ii) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης : 5 θέσεις
ε. i) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. : 288 θέσεις
   ii) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. : 192 θέσεις

Στην εν λόγω απόφαση ορίστηκε ταυτόχρονα ο τρόπος κάλυψης των θέσεων αυτών και συγκεκριμένα προβλέφτηκε να γίνει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι θέσεις θα καλύπτονταν αποκλειστικά με μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν σε εφαρμογή της παρ. 5, του άρθρου 35, του Ν.4024/2011 και βάσει των λοιπών κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων. Μετά από την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων από μετατάξεις, διορισμός θα επιτρέπονταν μόνο κατόπιν αποχώρησης των μεταταχθέντων, για οποιοδήποτε λόγο. Με τη μετάταξη αυτή όμως θα καταργούνταν αυτόματα η θέση των μετατασσομένων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μετατάξεων εκδόθηκε αρχικά σχετική εγκύκλιο (αριθμ. 38784/Δ1/20-3-2013), βάσει της οποίας οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις αιτήσεις τους. Κατόπιν με την αριθμ. 81405/Δ4/14-6-2013 (ΦΕΚ 1514/20-6-2013) Κ.Υ.Α. προσδιορίστηκαν οι οργανικές θέσεις στις οποίες θα μετατάσσονταν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπ/σης, και μάλιστα για τους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 προσδιορίστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ενώ για τους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ07 σε επίπεδο περιοχής μετάθεσης.

Η παραπάνω διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 200980/Ε1/09-12-2015 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε προσωρινές θέσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top