24-06-21 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Γεν.Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

 1

24-06-21 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Γεν.Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Στην Αθήνα υπεγράφη χθες 23-06-21  Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δρ. Γεώργιο Βούτσινο, και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

α) στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας κυρίως από την πλευρά του ΕΑΠ προς τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν και τα εποπτευόμενα από αυτή δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

β) στην εκπαίδευση καταρτιζόμενων των δημοσίων ΙΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εργαστηριακούς χώρους και αίθουσες του ΕΑΠ.

γ) στην ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ και των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ.

δ) στον σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε θέματα των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΠ, που άπτονται του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ε) στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτές ΙΕΚ σε θέματα επιστημονικής εξειδίκευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

στ) στη διασύνδεση με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών και από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών προς όφελος των συνεργαζόμενων φορέων και την εξυπηρέτηση των σκοπών της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ζ) στη σχεδίαση και την ανάπτυξη συμπράξεων για δημιουργία νέων ειδικοτήτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή νέων προγραμμάτων και οδηγών σπουδών ειδικοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων, καθώς και πειραματικών ειδικοτήτων που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του θεσμού των Πειραματικών ΙΕΚ.

Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο φορέων.

Ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Γεώργιος Βούτσινος εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο ως ένα εξωστρεφές Ίδρυμα που προωθεί συνεργατικές και επιτυχημένες δραστηριότητες στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητής κ. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Δρ. Γεώργιο Βούτσινο για την παρουσία του και την έναρξη συνεργασίας τους. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες του ΕΑΠ για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τον θεσμικό ρόλο και την ιδιαίτερη αποστολή της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ&Ν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top