11-06-20 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ ΕΚΟ 2017-2018

ΥΠΑΙΘ 2

11-06-20 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ ΕΚΟ 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της 9ης Ιουνίου 2020 «για τις ενστάσεις υποψηφίων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18» διευκρινίζει τα εξής:

Το ΙΚΥ προχώρησε αυθαίρετα σε διασταλτική εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 64833/Ζ1/10.5.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1625), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το ΙΚΥ, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όπως επισήμανε στις 6 Νοεμβρίου 2019 και η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έγγραφό της προς το ΙΚΥ, τα επιπρόσθετα στοιχεία που δύναται να ζητήσει το ΙΚΥ από τον κάθε υποψήφιο, θα πρέπει να κριθούν μόνο ως διευκρινιστικά κάποιων εκ των υπολοίπων εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να στοιχειοθετούν έναν πλήρη φάκελο υποψηφίου. Λοιπά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που έρχονται να θεραπεύσουν ελλείψεις στον φάκελο του υποψηφίου, δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτά.

Στις 20 Μαΐου 2020 το ΙΚΥ, προκειμένου να θεραπεύσει τις ανωτέρω εσφαλμένες ενέργειές του, αιτήθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την τροποποίηση σημείων της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, με επιστολή του η οποία επισυνάπτεται, τυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την έκδοση της προκήρυξης και συγκεκριμένα ως προς ουσιώδεις όρους της, είναι μη επιτρεπτή και παράνομη ως αντιβαίνουσα στους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αποτελεί, δε, αδιαφανή και διαβλητή διαδικασία, που είναι πιθανόν να ερμηνευθεί ως διάκριση ή ευμενής μεταχείριση κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα της συνολικής δαπάνης.

Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ΙΚΥ σε μορφή pdf

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.
Η είσοδος του κοινού ειδικά στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό.
Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mydocs.minedu.gov.gr

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top