22-06-18 «Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο» Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

rsz 13 preview

22-06-18 «Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο» Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

«Η σημερινή εκδήλωση βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων με τις οποίες υλοποιείται η ερευνητική πολιτική που έχουμε διαμορφώσει κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, που είναι και η μεγάλη πρόκληση κατά τη μεταμνημονιακή εποχή.

Από τη δική μας πλευρά προσεγγίζουμε αυτή την πρόκληση  με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης, δηλαδή της Γνώσης που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα.

Στενά συνυφασμένη με αυτή την επιδίωξη είναι η στήριξη της Κοινωνίας μέσα από την Ανάπτυξη, την Ανάπτυξη που αποβλέπει σε καλύτερη Υγεία, καλύτερη Παιδεία, στην άμβλυνση  των ανισοτήτων.

Τρεις είναι οι κύκλοι δράσεων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής:

Ο πρώτος κύκλος έχει να κάνει με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των Ερευνητικών υποδομών, με άξονα το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην αναχαίτιση του brain drain και brain waste και την μετατροπή τους σε brain gain.

Ο δεύτερος κύκλος εστιάζει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η πρόσφατη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Ειδικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ, 685 συνεργατικών έργων μεταξύ Επιχειρήσεων, ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ), με συνολική δημόσια δαπάνη 373 εκ. ευρώ και μόχλευση 60 εκ. ευρώ από ιδιωτικούς πόρους.

Ο τρίτος κύκλος συνδέεται με τη σημερινή εκδήλωση. Πρόκειται για την ανάληψη και την οργάνωση από την Πολιτεία οριζόντιων Εμβληματικών Δράσεων που αναδεικνύουν την απήχηση της Έρευνας στην Κοινωνία με τρόπο απτό και ορατό. Δράσεων που εμπνέουν και δημιουργούν προοπτική!

Όταν κατά τα τρία τελευταία χρόνια οι πόροι για την Έρευνα έχουν υπερδιπλασιαστεί, όταν η Κοινωνία αν και στέκεται όρθια είναι πληγωμένη μετά από οκτώ χρόνια κρίσης, υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση: Η υποχρέωση να δειχθεί το κοινωνικό αποτύπωμα της Έρευνας. Σε αυτόν το στόχο αποβλέπουν οι Εμβληματικές Δράσεις που σχεδιάζουμε. 

Και σήμερα έχουμε ένα πρώτο γλαφυρό παράδειγμα. Την πρώτη δημόσια παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία. Ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στο συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια.

Με τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για τον καρκίνο η  Πολιτεία πρωτοστατεί, αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, συντονίζει και προάγει δράσεις που καθιστούν τη χώρα συνδιαμορφωτή των εξελίξεων στο διεθνή χώρο κι όχι έναν απλό παρατηρητή που τις ακολουθεί. Όπλο μας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αντιμετωπίσει μια σειρά από επιστημονικές, κλινικές, τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές προκλήσεις, τις οποίες το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας θα κληθεί να ξεπεράσει. Ελπίζουμε να το πετύχουμε με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των διαθέσιμων δυνάμεων.

 Παρουσίαση της εκδήλωσης σε μορφή doc 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top