29-09-17 Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Ο.Λ.Μ.Ε. )

29 09 17kemete

29-09-17 Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Ο.Λ.Μ.Ε. )

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ.125/2016 (Φ.Ε.Κ.210 τ.Α’/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 06/05-09-2017 έγγραφο της ΟΛΜΕ.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απαλλάσσουμε από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το σχολικό έτος 2017-2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) επειδή μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της Ο.Λ.Μ.Ε.:
1. Ανδρινόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ19, με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Πρόεδρος).
2. Αθανασακοπούλου Αγγελική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ02, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Α’ Δωδεκανήσου (Αντιπρόεδρος) και υπηρετεί με απόσπαση στη Δ.Ε. Δ’ Αθήνας.
3. Πρωτονοτάριου ΄Αννα του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Γεν. Γραμματέας).
4. Κανελλόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ταμίας).
5. Χατζηνικολής Ζαχαρίας του Χρήστου, κλάδου ΠΕ12.04, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφιας, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Μέλος).
6. Αναγνώστη Βικτωρία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ04.02, με οργανική θέση στο 4ο ΓΕΛ Αλίμου, της Δ/νσης Δ.Ε. Δ’ Αθήνας (Μέλος).
7. Πέττας Αντώνης του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Καματερού, της Δ/νσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας (Μέλος).
8. Παπαχατζής Ηλίας του Θεοφάνη, κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Πικερμίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Μέλος).
9. Ζαφείρης Ανδρέας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ08, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (Μέλος).


Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση σε μορφή pdf. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, δηλαδή από τις 14-6-2021 έως και τις 28-6-2021 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), προβλέπεται η απαγόρευση της εισόδου του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας. Για επείγουσες υποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού μετά τις 11:00π.μ. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top