11 02 16 go

Οδικός χάρτης και χρονοδιάγραμμα του

«Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία»

Ο Διάλογος για την Παιδεία αναπτύσσεται τόσο στην Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου (με την Ολομέλεια, τις υποεπιτροπές και τις ομάδες εργασίες) όσο και στην κοινωνία και τις εκπαιδευτικές κοινότητες, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα με την Επιτροπή Διαλόγου, συζητήσεις διεξάγονται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τις επόμενες μέρες στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία του διαλόγου τα πολιτικά κόμματα, οι θεσμικοί παράγοντες και οι εκπαιδευτικοί, αντιστοίχως.

Τη στιγμή αυτή η διαδικασία του Διαλόγου διανύει την πρώτη φάση που αφορά την προετοιμασία των θέσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υποβληθεί δεκάδες συγκροτημένες προτάσεις στον διαδικτυακό κόμβο του Διαλόγου, ενώ άτυπα φόρουμ λειτουργούν και με πρωτοβουλία μέσων ηλεκτρονικής ή έντυπης ενημέρωσης, με συζητήσεις και αρθρογραφία σε θέματα παιδείας.

Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση θα αφορά την προβολή θέσεων και την πρόσκληση για συζήτηση πάνω στις θέσεις αυτές. Σε εκείνη τη φάση, δηλαδή, ο Διάλογος θα είναι πλέον στοχευμένος και δομημένος, καθώς θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις και κριτική επ’ αυτών.

Χρονοδιάγραμμα

Μέχρι σήμερα:

Από τις 28 Δεκεμβρίου 2015, που πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, έχουν συγκροτηθεί οι υποεπιτροπές του Διαλόγου και οι Ομάδες Εργασίας, με βάση τις παρακάτω 11 θεματικές ενότητες: 1. Εθνικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (NationalCurriculum) και Αξιολόγηση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των εμπλεκομένων στη διαδικασία της εκπαίδευσης, 2. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο) και διακυβέρνηση εκπαίδευσης, 3. Γενικό Λύκειο και πρόσβαση στα ΑΕΙ, 4. ΕΠΑΛ και Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση, 5. Εκπαίδευση μαθητών ειδικών κοινωνικών ομάδων, 6. Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, 7. Κρίση, μεταναστευτικά ρεύματα και οι συνέπειες τους στο σχολείο- Η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας, 8. Ενιαίος χώρος ΑΕΙ- Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά, 9. Ψηφιακή εκπαίδευση, 10. Τα οικονομικά της εκπαίδευσης: εξεύρεση πρόσθετων πόρων, εξοικονόμηση πόρων, προτάσεις, και 11. Αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο.

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου οι υποεπιτροπές συγκαλούνται, οργανώνουν το έργο τους και ανταλλάσσουν τις επεξεργασίες τους. Ταυτόχρονα, προχωρούν τις εργασίες τους και οι αντίστοιχες υποεπιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο των άλλων πυλώνων του Διαλόγου (π.χ. σύγκλιση της υποεπιτροπής για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση υπό την ευθύνη του ΙΕΠ).

Προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα:

1-15 Φεβρουαρίου: Ταξινόμηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο διαδικτυακό κόμβο κατά θεματολογία που αντιστοιχεί στις επιτροπές. Τα υλικά προωθούνται στις αντίστοιχες υποεπιτροπές.

9 Φεβρουαρίου: Συνάντηση με φορείς εκπροσώπων δασκάλων και καθηγητών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. (πραγματοποιήθηκε)

11 Φεβρουαρίου: Συνάντηση με τα Προεδρεία των Πρυτάνεων Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ και του αντίστοιχου οργάνου των Ερευνητικών Κέντρων, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. (πραγματοποιήθηκε)

15-28 Φεβρουαρίου: Σταδιακό ανέβασμα στον δομημένο πλέον ιστοχώρο του Διαλόγου των προσωρινών επεξεργασιών των Επιτροπών, αλλά και κάθε νέας συμβολής που προκύπτει από ομάδες ειδικών ή μεμονωμένους συμμετέχοντες.

16 Φεβρουαρίου: Συνάντηση με εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

18 Φεβρουαρίου: Συνάντηση με πρώην Υπουργούς Παιδείας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Φεβρουάριος- Απρίλιος: Με πρωτοβουλία των ίδιων των φορέων και με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία ή ειδικών επιστημόνων, πραγματοποιούνται: ειδικές συνεδριάσεις στους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/ συναντήσεις σε κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα με συμμετοχή εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και 15μελών συμβουλίων των μαθητών στα Λύκεια/ τοπικές συναντήσεις με συμμετοχή φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων σε περιοχές ανά την Περιφέρεια (ήδη πραγματοποιήθηκαν σε Δράμα και Θεσσαλονίκη).

Κατά το ίδιο διάστημα ολοκληρώνεται η διαδικασία ορισμού εκπροσώπων των φορέων για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, προκειμένου να είναι σε θέση να δέχεται προς συζήτηση και επεξεργασία τις προτάσεις που θα μορφοποιούνται στις υποεπιτροπές και τις ομάδες εργασίας, ενώ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα προχωρήσει στη σύνταξη στοχευμένων ερωτηματολογίων και τη διοργάνωση εκδήλωσης (στις αρχές Μάρτη) με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του εξωτερικού.

4 Μαρτίου: Συνάντηση ενημέρωσης με τους Μορφωτικούς Ακολούθους των χωρών της ΕΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

5 Μαρτίου: Σύγκλιση της Ολομέλειας των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Συζήτηση για τα πρώτα συμπεράσματα.

1-19 Μαρτίου: Στοχευμένες συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ομάδες κοινού επί συγκεκριμένων ζητημάτων (θα συνεχιστούν και τον Απρίλιο).

8 και 15 Μαρτίου: Δύο συνεδριάσεις παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύνταξη του τελικού κειμένου του πρώτου κύκλου συζητήσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

20-26 Μαρτίου: Εβδομάδα Παιδείας. Στο πλαίσιο της εβδομάδας παιδείας θα αναπτυχθούν πολύμορφες δράσεις και θα πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο.

Σχετικές εγκύκλιοι θα αποσταλούν στα σχολεία προκειμένου να σχετιστεί ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου με την Παιδεία (Η ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους και η παιδεία). Η γνώμη των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία θα ζητηθεί μέσα από εκθέσεις με θέμα «Η εμπειρία σας από το σχολείο και πώς θα θέλατε να είναι». Στοιχεία από τις εκθέσεις αυτές μπορούν να αναδειχθούν στις ειδικές εκδηλώσεις του σχολείου για την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Στη δημόσια συζήτηση θα αναδειχθεί η ιστορία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων από την εποχή του Διαφωτισμού έως σήμερα, η διάσταση της εκπαίδευσης των Ελλήνων πριν και μετά την επανάσταση και άλλα συναφή θέματα.

23-24 Μαρτίου: Διεθνές συνέδριο για την Παιδεία με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από άλλες χώρες.

1-30 Μαρτίου: Μορφοποίηση των προτάσεων και κωδικοποίηση. Οι επιτροπές ετοιμάζουν τις κωδικοποιημένες προτάσεις για στοχευμένο διάλογο με το κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα.

22 Απριλίου: Σύγκληση της Ολομέλειας της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου.

25-27 Μαίου: Ημερίδα ή διημερίδα με εικαστικούς, αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του τεχνικού επιμελητηρίου και ιδρυμάτων τέχνης για το σχολικό περιβάλλον και την αισθητική αναβάθμισή του.

Τελική συνέντευξη τύπου με τα συμπεράσματα του Διαλόγου.

Το πρόγραμμα αυτό θα αναπροσαρμόζεται συνεχώς με νέες δραστηριότητες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων . Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top